Kritisk forverring av verdens sultkriser

Antall barn under fem år som lider av akutt underernæring i de fire landene Jemen, den demokratiske republikken Kongo, Sør-Sudan og Nigeria er estimert til 7,8 millioner i 2021. Det tilsvarer hele Norges befolkning ganger 1,5.

Etter flere tiår med utvikling i riktig retning, har antall mennesker som lever under vedvarende sult i verden økt siden 2014. På toppen av det ser vi nå at de økonomiske ringvirkningene av COVID-19 skaper ytterligere utfordringer i arbeidet mot sult. Dermed skyves FNs bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030 stadig lengre unna.

Hva er akutt underernæring?

Barn er særlig utsatt for underernæring og feilernæring, og sult rammer barna både fysisk og psykisk ved å hindre barnets hjerne i å utvikle seg, føre til lærevansker og dårlig immunforsvar, som igjen gjør dem sårbare for alvorlige sykdommer.

Akutt underernæring er en tilstand hvor barnets kropp får så lite næring at den tærer på eget vev for å dekke behovet for næring, og gjør at barnet går kraftig ned i vekt. Nesten halvparten av alle barn som dør før de fyller 5 år, dør på grunn av underernæring. Det utgjør over 3 millioner barnedødsfall hvert år. Akutt underernærte barn kan reddes, men trenger umiddelbar behandling for å overleve. Problemet er ikke at det produseres for lite mat – for det produseres mer enn nok mat til å mette hele verdens befolkning i dag – men at maten er urettferdig fordelt.

Mareritt-tilstander for Jemens barn

I kriserammede Jemen er nå 80 prosent av landets befolkning fullstendig avhengig av humanitær hjelp for å overleve. Halvparten av dem, 11,3 millioner, er barn. Jemen er verdens verste humanitære krise og bærer nå også konsekvensene av COVID-19 på sine skuldre, i tillegg til konsekvensene av væpnet konflikt, økonomisk kollaps og økt matusikkerhet som følge av eskaleringen av borgerkrigen siden 2015.

–  Jemens barn lever i et mareritt. De er truet av underernæring og dødelig sykdom som diaré forårsaket av urent vann. Både grunnleggende tjenester og økonomien har kollapset. Halvparten av alle helseinstitusjoner fungerer ikke lenger. Nesten hvert eneste barn i Jemen trenger nå humanitær hjelp. Uten behandling kommer mange av barna til å dø, så vi må handle raskt. Vi trenger flere midler for å dekke det humanitære behovet for ernæring, rent vann og helsetjenester, sier kommunikasjonsdirektør i UNICEF, Jean-Yves Gallardo.

Kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge, Jean-Yves Gallardo, forteller om forferdelige forhold for barn i Jemen. Nesten hvert barn i Jemen trenger nå humanitær hjelp. Foto: UNICEF.

Din hjelp vil gjøre en forskjell! Du kan gi barndommen tilbake til utsatte og sårbare barn, i land som Jemen, den demokratiske republikken Kongo, Sør-Sudan og Nigeria. Slik kan du støtte UNICEFs arbeid

På kurs mot verdens verste sultkatastrofe

En fersk rapport fra UNICEF, verdens matvareprogram (WFO), verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) konkluderer med at nær 2,3 millioner barn under fem år i Jemen kommer til å lide av akutt underernæring I 2021. Blant dem er det anslått at 400.000 barn kommer til å lide av alvorlig akutt underernæring som kan føre til død, noe som vil tilsvare ett barnedødsfall per 75 sekunder.

Tidligere denne måneden advarte verdens matvareprogram om at Jemen dermed er på kurs mot å oppleve den verste sultkatastrofen i moderne tid.

Jemen, 2020: Arwa, 14 måneder gammel, ble tatt til barnelege for å kjøre de nødvendige testene, målingene og MOAC. Familien bor i en leir i Ahl Al-Jalal i Mareb. Selv om de mottar en World Food Program (WFP) FP-matkurv for familien, er det ikke nok. Foto: UNICEF/UNI337474

Pandemien forverrer en allerede kritisk situasjon

Afrika er den desidert hardest rammede verdensdelen når man ser på hvor stor andel av befolkningen som er underernært. Per juli 2020 var 19,1 prosent av den afrikanske befolkningen underernært, mot 8,3 prosent i Asia og 7,4 prosent i Latin-Amerika og Karibien.

I den demokratiske republikken Kongo i sentral-Afrika kommer 3,3 millioner barn under fem år til å lide av akutt underernæring i 2021, inkludert minst 1 million med alvorlig akutt underernæring. De alarmerende tallene skyldes pågående usikkerhet, de sosioøkonomiske konsekvensene av pandemien, og begrenset tilgang til livsviktige tjenester for sårbare barn og familier.

- Barn rammes hardest

I Sør-Sudan har eskalerende konflikt, voldsomme flommer og økte matpriser rammet barna hardt og gjør at 1,4 millioner barn mellom seks måneder og fem år kommer til å være akutt underernært i år, og vil trenge livreddende hjelp. Samtidig er nesten en halv million gravide eller ammende kvinner i samme fortvilte situasjon. Forholdene er også kritiske nordøst i Nigeria, hvor flere enn 800.000 barn er utsatt for akutt underernæring i 2021, hvorav nesten 300.000 med alvorlig akutt underernæring med overhengende fare for død.

–  I Afrika lider 19 % av befolkningen av underernæring. Det utgjør 250 millioner mennesker og er dessverre en økning de siste årene. Barn rammes hardest og med klimaendringer, vannkriser, konflikter og nå pandemien, blir situasjonen forverret, spesielt i Øst- og Sentral-Afrika. Den negative utviklingen gjør at verden ikke kan nå FNs bærekraftsmål nr. 2 om å utrydde sult, sier Gallardo.

Barns behov for akutt hjelp øker

Til tross for ytterligere utfordringer i forbindelse med COVID-19, har UNICEF og partnere fortsatt å sørge for livreddende hjelp til de mest sårbare barna og familiene deres i de mest vanskeligstilte områdene, for å bedre tilgangen til livsviktig næring, vann og helse- og sanitærtjenester.

I 2020 behandlet UNICEF 198.394 barn rammet av alvorlig akutt underernæring i Sør-Sudan, med en suksessrate på 94 prosent. Det beviser at hvis vi bare når frem til barna som er rammet, så vil de aller fleste komme seg igjen innen kort tid.

I Nigeria fikk totalt 272.799 barn behandling fra UNICEF for alvorlig akutt underernæring i fjor. Det utgjør litt over 60 prosent av UNICEFs mål for 2020. UNICEF behandlet også 231.062 barn i Jemen i perioden januar-november i fjor.

Med konsekvensene av pandemien på toppen av allerede eksisterende utfordringer, er det nå et pressende behov for å utvide arbeidet i kampen mot sult for å kunne hjelpe de millioner av barn som trenger vår hjelp for å overleve.

Nigeria, 2020: Labadan Adamu og hans mor Amina Adamu. Labadan ble frisk etter alvorlig akutt underernæring. Han gikk gjennom CMANs behandlingsprogram støttet av EU og UNICEF ved Primary Health Care Center i Binkola, Adamawa. UNICEF/UN0376853/Esiebo

DIn hjelp vil gjøre en forskjell!

Du kan gi barndommen tilbake til utsatte og sårbare barn, i land som Jemen, den demokratiske republikken Kongo, Sør-Sudan og Nigeria.

Uten støttespillere som deg klarer vi ikke å nå alle barn i nød. Sammen kan vi nå barna som rammes ekstra hardt, med livreddende hjelp og beskyttelse som rent vann og ernæring, medisiner og helsehjelp.

Siste nytt

Historisk nedgang i barnedødelighet
Vaksinering av liten gutt

Historisk nedgang i barnedødelighet

Les mer
30 millionar fleire jenter lever med kjønnslemlesting
Siluett av jente i mørkt rom

30 millionar fleire jenter lever med kjønnslemlesting

Les mer
Klare krav til statene om et rent miljø for barn
Jenter i flomvann

Klare krav til statene om et rent miljø for barn

Les mer
Publisert av Lise Larsen onsdag 07/04/2021 - 12:52