100 land nådd – COVAX forsetter livsviktig vaksine-arbeid

Målet er å få delt ut 2 milliarder doser i løpet av 2021.

Ghana i Afrika var først ut med å motta leveringen fra COVAX – 24. februar. Det var en stor begivenhet da UNICEF og de andre COVAX-partnerne fikk inn det første lasteflyet med 600.000 vaksinedoser fra Aztra/Zeneca til landet.

Siden da er 38 millioner doser blitt distribuert til seks kontinent av COVAX Facility. UNICEF har en ledende rolle i dette globale samarbeidet.

- Dette er en ny milepæl. På seks uker har vi greid å sikre 100 land denne livsviktige vaksinen via det unike samarbeidet. Men dette er ikke tiden for å feire, men å trappe opp arbeidet, sier UNICEF-direktør Henrietta Fore.

COVAX

COVAX-samarbeidet skal sikre at rundt 190, hvor av 92 lav- og mellominntektsland, får 2 milliarder covid-19-doser i løpet av 2021. UNICEF har fått det store ansvaret med å kjøpe inn, lagre, transportere og distribuere vaksinene fra lagrene til dette globale samarbeidet.

I hvert land sørger UNICEF for at vaksinene når ut til by og bygd i samarbeid med landenes helsemyndigheter. Det er helsearbeidere og folk i risikogruppene som først får vaksinene fra COVAX.

Norge er også et COVAX-land, men har valgt å gi sin del til lavinntekts-landene.

Se filmen Vaksinereisen om hvordan vaksinen distribueres:

Ikke nok vaksiner til alle

Med nye virusmutasjoner og andre store humanitære behov i verden, mener både UNICEF og de andre COVAX-partnere at vaksineproduksjonen nå må trappes opp. Det trenges nye måter å tenke og jobbe på, samt mere penger, for å greie å skaffe nok vaksiner til alle.

- Det er rett og slett ikke nok vaksiner til å møte etterspørselen. Samtidig er forsyningene som er tilgjengelige i hendene på for få. Enkelte land har sikret seg nok doser til å vaksinere hele landets befolkning flere ganger, mens andre land ennå ikke har mottatt sin første dose. Dette truer oss alle, uttaler Henrietta Fore.

UNICEF understreker at ingen er trygge før alle har fått vaksinen.

Krever tre hastetiltak

UNICEF-direktør Henrietta Fore krever tre tiltak for å få opp hastigheten på vaksineproduksjon og distribusjon:

  1. Det må bli enklere å dele patentrettigheter gjennom frivillige ordninger og lisensiering. Vaksineprodusenter og patentinnehavere må også inngå samarbeid og kontrakter med produsenter på tvers av landegrenser.
  2. Det må bli slutt på “vaksine-nasjonalismen”. Regjeringene bør fjerne direkte og indirekte eksport- og importkontrolltiltak som blokkerer, begrenser eller forsinker eksporten av covid-19-vaksiner, ingredienser og forsyninger.
  3. Regjeringer som har inngått avtaler om å motta flere doser enn det som trengs for å vaksinere egen befolkning i år, bør låne ut eller gi bort mesteparten av alle overflødige doser for 2021 til COVAX, slik at de kan gis videre til andre land.

Se hele kronikken hennes i Dagbladet her.

Dette er også tema i et digitalt høynivåmøte onsdag 28. april der UNICF Norge er medarrangør. Her deltar både UNICEF-direktør Fore, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og den sør-afrikanske helseministeren Zweli Mkhize, med flere.

UNICEF-direktør Henrietta Fore. Foto: UNICEF

Unicef anbefaler å ta vaksinen

En av institusjonene som har avtale om vaksineleveranser til COVAX, er Serum Institute i India. Fordi India selv nå opplever sin verste smittetopp, har de måttet prioritere vaksiner til egen befolkning. Levering av Aztra/Zeneca-doser til COVAX i mars og april er derfor forsinket, og kommer trolig først i juni.

Likevel regner COVAX med at vaksine-distribusjonen vil gå som planlagt i første halvår av 2021, til de landene som har bedt om det.

UNICEF har også registrert en skepsis hos enkelte mot å ta vaksinen, særlig knyttet til bivirkninger som har blitt rapportert etter AstraZeneca og Johnson&Johnson-vaksinene.

- Vi samarbeider tett med WHO som leder arbeidet med kontroll og godkjenning, og vi har full tillit til dem. UNICEF anbefaler på det sterkeste folk til å ta vaksine mot covid-19, også AstraZeneca-vaksinen. Vi tror skaden ved ikke å ta vaksinen er mye større enn ved å ta den, sier Lily Caprani i UNICEF.

Det har også vært spørsmål knyttet til om vaksinen kan tas under ramadan som ble innledet 13. april. Både UNICEF og andre mener dette er uproblematisk i forhold til reglene som gjelder under ramadan.

Siste nytt

1 av 4 barn lever i matfattigdom
Gutt mates med skje

1 av 4 barn lever i matfattigdom

Les mer
Vaksiner redder seks liv hvert minutt
Poliovaksinert jente med lilla finger

Vaksiner redder seks liv hvert minutt

Les mer
Voldsomme kolerautbrot - men få vil lage vaksine
Mor og barn Somalia

Voldsomme kolerautbrot - men få vil lage vaksine

Les mer
Publisert av Lise Larsen torsdag 15/04/2021 - 12:53