Familievennlig arbeidsliv for alle

Ja, mange har havnet utenfor arbeidslivet på grunn av pandemi og smittevern, men denne situasjonen rammer også arbeidende foreldre og barna hardt.

Derfor lanserer nå UNICEF og UN Global Compact en veiledning til norske bedrifter som kjøper inn varer og tjenester av leverandører i lavinntektsland.

Foreldre uten rettigheter

Det er nemlig sånn at mens vi i Norge har ordninger som sikrer arbeidstakerens rett til goder som foreldrepenger, fødselspermisjon og fleksible arbeidsordninger, så er dette uhørt andre steder i verden. 

For hundrevis av millioner av arbeidere i globale leverandørkjeder mangler helt grunnleggende rettigheter som gir dem nødvendig tid, tjenester og ressurser til å forsørge familiene sine. I tillegg har store forstyrrelser i økonomien og i samfunnet, som følge av pandemien, forverret situasjonen. 

Flere lidende barn

UNICEF anslår at ytterliggere 150 millioner barn lever nå i flerdimensjonal fattigdom som følge av krisen – uten tilgang på mat, rent drikkevann, helse- og utdanningstjenester, eller et trygt sted å bo. 

Nå, mer enn noen gang, er det behov for familievennlige tiltak for å sikre rettighetene som danner livsgrunnlaget for arbeidstakere og deres familier. Og norsk næringsliv kan faktisk spille en viktig rolle.

Norske bedrifter kan gjøre en forskjell

Den norske modellen sikrer at man klarer å balansere rollene som arbeider og forelder, noe som igjen fremmer folkehelsen, likestilling og bærekraftig utvikling. Rapporten fra UNICEF og UN Global Compact er ment som en veileder for å kunne tilby nettopp dette til andre familier, kanskje på andre siden av jorden.

Ved å ta denne i bruk kan vi sikre trygge, familievennlige arbeidsplasser som igjen sikrer livsviktig inntekt og velferdstjenester for arbeidende familier – både under og etter pandemien.

Alle vinner

Norske selskaper som kjøper inn varer og tjenester fra leverandører i lavinntektsland. bør vise hensyn og solidaritet overfor sårbare arbeidstakere som påvirkes av deres beslutninger. Ved å støtte arbeidende foreldre i sin verdikjede, setter norske selskaper barn i hjertet av gjenoppbyggingen etter pandemien. Det bidrar også til oppnåelse av bærekraftsmålene. Med andre ord; alle vinner.

PS: UNICEF og UN Global Compact arrangerer et webinar om familievennlige arbeidsplasser på FNs internasjonale barnedag 20. november. Meld deg på her.

Vil du vite mer om rapporten? Se den forklarende filmen under.

Publisert av Nina Holand onsdag 14/10/2020 - 10:30