En usynlig skolesekk

Publisert av UNICEF mandag 30/09/2019 - 09:30

1 av 5 barn i Norge utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av oppveksten (Kilde: Bufdir). Likevel er dette et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblemer. Med kampanjen "Den usynlige skolesekken" vil vi, sammen med Beckmann, sette fokus på dette. 

De usynlige barna 

I følge UNICEFs internasjonale forskningsenter Innocenti opplever mer enn en milliard barn vold og overgrep i hverdagen. Det er nesten halvparten av alle barn i verden. Volden tar ulike former. Det kan være vold i hjemmet, seksuelle overgrep, harde disiplinære avstraffelsesmetoder og overgrep som skjer i krig og konfliktsituasjoner.

- Vold mot barn skjer altfor ofte i skyggen. Det blir ikke oppdaget, eller rapportert. Enda verre, i mange tilfeller blir volden akseptert, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken

Rett på beskyttelse mot vold

I følge FNs barnekonvensjon har alle barn i verden rett til å overleve, vokse opp og bli beskyttet mot alle former for vold. 

For å forebygge og stoppe volden mot barn må man støtte foreldre, sårbare familier og andre som har omsorg for barn. Og man må jobbe for å endre holdninger og sosiale normer som aksepterer vold og diskriminering. 

- Alle har et ansvar for å gjøre den usynlige volden synlig. Dette gjelder myndighetene i hvert enkelt land, som ikke bare må vedta, men i tillegg håndheve lover som beskytter barn. Og det gjelder privatpersoner, deg og meg, som må bryte tausheten og si ifra når de er vitne til eller mistenker vold mot barn, sier Camilla Viken. 

UNICEF + Beckmann = <3

For å sette fokus på dette problemet, har vi sammen med Beckmann lansert "Den usynlige skolesekken". På deres nettside kan man i forbindelse med skolestart kjøpe en usynlig skolesekk. Denne er et symbol på den tunge bagasjen barn som opplever vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet må bære på. Inntektene fra kampanjen vil gå til vårt arbeid for å beskytte barn mot alle former for vold og overgrep i Norge, og i verden. 

Hva kan jeg gjøre?

Mange barn gjør alt de kan for å være usynlige, selv om de egentlig ønsker å bli sett. Men du kan være den ene som ser at et barn trenger hjelp. Her er noen tegn du, som voksen, kan se etter i et barn: 

·         Barn som sier det er noe de ikke tør, vil- eller kan snakke om

·         Stille, innesluttet, trist, avvisende, ekstremt kontaktsøkende, ukonsentrert og/eller utagerende

·         Sårhet og smerter i underlivet, mageregionen og/eller hodet.

Hvis du trenger råd om du bør melde en sak eller ikke, kan du ringe til barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt

I år er det 30 år siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt. UNICEF jobber for at alle barn skal få oppfylt sin rett til en trygg oppvekst uten noen former for vold og overgrep.