UNICEF lanserer U-report Norge

Tjenesten kalles U-report og er allerede i bruk i 71 land. U-report lar barn og unge dele meninger, svare på spørreundersøkelser og ta opp viktige temaer - helt anonymt. Informasjonen som kommer inn, deles i sanntid, med alle. 

- Vi lanserer U-report nå fordi det er viktig at barn og unges stemmer kommer tydelig fram i forbindelse med pandemien og smitteverntiltakene. På denne måten får de uttrykt seg klart og tydelig, og de voksne vil måtte lytte, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken. 

VIL HØRE FRA BARNA SELV

Det siste halvåret har vært preget av hjemmeundervisning, stengte fritidstilbud, en annerledes sommerferie og mindre klemming. Noen foreldre har mistet jobben, en del får ikke besøke besteforeldrene sine og mange er bekymret for fremtiden. 

- Det er myndighetenes plikt å høre hvordan barn og unge opplever den nye hverdagen, og det fra barna selv. Ofte snakker vi om barnas opplevelser gjennom hvordan voksne oppfatter det. Målet er at barn og unge skal få lov å fortelle – om sine individuelle opplevelser og tanker, sier Viken.

EN BARNERETTIGHET

FNs barnekonvensjon er tydelig på at barn har rett til å gå på skole, drive med fritidsaktiviteter, leke, være involvert i kultur, til å beskyttes mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Alle disse rettighetene spiller inn på smitteverntiltakene. Mange barn i Norge har det vondt hjemme, og da er skolen for mange det eneste fristedet de har. I tillegg har skolen viktige tjenester som unge går glipp av når den holder stengt.

Basert på informasjonen som kommer inn i denne runden, vil UNICEF Norge lage en rapport til regjeringen, som de skal kunne bruke som et grunnlag for videre smitteverntiltak. 

– I Norge er det 18-års aldergrense på å stemme. Likevel har alle barn og unge rett til å si sin mening, de har rett til å organisere seg og de har krav på å bli hørt. Men noen ganger kan det være lettere å få oppmerksomheten til politikerne hvis man går sammen med andre, sier Viken.

Hva er U-report?

  • En digital plattform der barn og unge kan si sin mening om ting som er viktige for dem.
  • Tjenesten er allerede i bruk i 71 land.
  • Resultatene blir delt med politikere, myndighetene, og andre som kan bidra til at Norge blir et enda bedre sted for barn og unge.  

Les mer om tjenesten U-report Norge

Slik fungerer det

  • For å delta er det så enkelt som å sende «U» på Facebook Messenger-appen til U-Report Norge. Deretter får deltakeren spørsmål som man svarer på. 
  • Svarene som samles inn, vil anonymiseres og presenteres på norge.ureport.in i sanntid.
  • Resultatene av undersøkelser som er gjort, og informasjon om hvordan UNICEF Norge bruker dette i arbeidet for barns rettigheter i Norge, vil deles med deltakerne. 
  • U-report er levert av UNICEF Norge, er gratis og en helt trygg kanal å bruke.
Publisert av Lise Larsen onsdag 14/10/2020 - 10:40