Selma blir programleder for Barnas Tale på NRK

Barnas Tale er et initiativ fra UNICEF Norge, og har som mål å gi barn en tydeligere stemme i det offentlige rom, og styrke deres rett til å uttrykke sine meninger og bli tatt på alvor. En rett som er nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Programmet skal i år ledes av NRK-profilen Selma Ibrahim, som de aller fleste norske barn og foreldre kjenner godt fra før.

─ Jeg kjenner en viss ærefrykt over å skulle lede Barnas Tale. Å jobbe i programmer rettet mot barn er jo ikke nytt for meg, men dette programmet har en helt spesiell betydning. I Barnas Tale skal barns meninger tas på alvor og løftes frem. Vi skal få de voksne til faktisk å lytte til barna. Derfor vil jeg gå så langt som å si at dette kanskje er den aller viktigste nyttårstalen, sier Ibrahim.

samfunnsmessig betydning

Å bli lyttet til og bli tatt på alvor er en rettighet alle barn har. Barns medvirkning er derfor noe av det viktigste UNICEF Norge arbeider med i sitt arbeid. I år er det fjerde året Barnas Tale går på luften, og programmet representerer en unik mulighet for norske barn til å få løftet frem de sakene de er mest opptatt av.

─ Norske barn er utrolig engasjerte, og de brenner for en lang rekke temaer som vi voksne ikke alltid tar nok på alvorlig. Det å vokse opp i en verden som preges av dramatiske klimaendringer, pandemi, krig og ulikhet griper inn i barnas liv og hverdag. Da er det viktig at vi gir barna muligheten til å delta i samfunnsdebatten med sine meninger. Det er vi ikke alltid så flinke til, og derfor er Barnas Tale så viktig, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Barns medvirkning er noe av det viktigste UNICEF jobber for. Derfor er et så viktig at vi lytter til hva de har å si om samfunnet det lever i, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge. (Foto: Carl J. Asquini)

høytidelige rammer

Sentralt i Barnas Tale er en utvalgt tale skrevet og fremført av barn. I fjor var det 12 år gamle Timian Heeren Tuastad fra Bergen som ble valgt til det ærefulle oppdraget. Talen spilles hvert år inn i Rikssalen på Eidsvoll.

Her kan du se Timians tale.

I tillegg til talen, har programmet en lang rekke innslag med uttalelser fra en rekke samfunnstopper. I fjor deltok blant annet statsminister Jonas Gahr Støre samt klima- og miljøminister Espen Barth Eide i programmet.

du kan holde barnas tale!

UNICEF Norge inviterer alle barn i Norge til å filme og sende inn sitt bidrag om noe man bryr seg om. Dette er altså en gylden mulighet til å bli hørt! Men husk - fristen for å sende inn taler er 14. oktober 2022.

─ Jeg håper både barn og skoler vil engasjere seg, og at vi får mange innsendte taler i år. Selv om det er én heldig som blir valgt til å holde talen sin på TV, er det både gøy og lærerikt å jobbe med dette. Og bidrar til at flere barn og unge kan bli tydelige stemmer i fremtiden, avslutter Ibrahim.

eget undervisningsopplegg

UNICEF Norge har også utviklet et eget tverrfaglig undervisningsopplegg knyttet til blant annet demokrati og medborgerskap. Gjennom undervisningsopplegget utfordres elevene til å engasjere seg og får trening i å skrive og fremføre en overbevisende tale. Her er undervisningsopplegget.

SLIK SENDER DU INN DITT BIDRAG:

1. Velg et tema du brenner for. Voksne kan hjelpe til med å skrive, filme og sende inn videoen, men skal ikke påvirke dine meninger eller temaet du velger å snakke om i talen.

2. Du kan selv velge form og innhold på talen. Du står også fritt til å velge lengde selv, men vi anbefaler at talen ikke er lenger enn 3-5 minutter.

3. Send videoen, kontaktinfo og skriftlig godkjennelse for visning av videoen fra foresatte til e-post: [email protected].

Videofiler er ofte ganske store, så vi anbefaler å sende via fildelingstjenester, som for eksempel WeTransfer.

Frist: 14.oktober 2022

Finn ut mer om Barnas Tale og se eksempler her

Publisert av Anne Nilsen fredag 02/09/2022 - 11:52