Her er UNICEF på Arendalsuka

Arendalsuka 2023 skjer fra mandag 14. august til fredag 18. august, og de fleste arrangementer er lagt til Pollen i Arendal. UNICEF Norge er på plass i år igjen for å ta opp viktige saker om barns rettigheter og delta i debatter om utvikling og miljø. Se hele oversikten under.

små barn – store kommuner

I år er UNICEF selv arrangør av et arrangement om barns oppvekstvilkår i kommune-Norge. Dette er et tema vi har analysert siden 2014, presentert gjennom vår Kommuneanalyse.

Analysen viser at det er store forskjeller i kommune-Norge når det gjelder tjenestetilbud til barn. En av trendene vi ser er at små kommuner scorer høyere enn store kommuner. Slik skal det ikke være. Tirsdag 15. august har vi derfor invitert med en rekke sentrale politikere samt ordføreren fra Tokke til panelsamtale. Tokke kommune har de to siste årene havnet på topp i UNICEF Norges Kommuneanalyse.

Tittel: Små barn – store kommuner
Når: Klokken 09:30–10:30, tirsdag 15.08.2023
Hvor: Hjertekammeret i Kulturkammeret
Arrangører: UNICEF Norge

Barn går på trestokk
Hvert år avdekker UNICEF Norges Kommuneanalyse at det er for store forskjeller i viktige tilbud for barn og unge. (Foto: IStock)

UNICEF Norges kommuneanalyse ser på tallene kommunene selv har rapportert inn til SSB om tilbud innenfor barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud. Alle barn i alle kommuner skal ha lik tilgang til like gode tilbud og tjenester.

Panelsamtalen er en samtale ledet av Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF, for å diskutere de store ulikhetene og hvordan vi kan sørge for at alle barn har lik tilgang til gode tjenester der de bor.

Medvirkende:  

 • Kristin Oudmayer, Direktør, barns rettigheter og bærekraft, UNICEF Norge
 • Jarand Felland, Ordfører, Tokke kommune, Senterpartiet
 • Siri Gåsemyr Staalesen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti

Les mer om arrangementet Små barn – store kommuner

helsedekning i utviklingsland

UNICEF Norge, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp er sammen om dette arrangementet.

Tittel: Hvordan skal Norge bidra til universell helsedekning i utviklingsland?
Når: Klokken 12:15–13:00, tirsdag 15.08.2023
Hvor: Fryden – Kirkeskipet i Pollen
Arrangør: UNICEF Norge, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp

Universell helsedekning betyr at alle skal motta den helsehjelpen de trenger uten å få økonomiske problemer. Sykdom skal ikke føre til fattigdom. Dekningen skal inkludere kvalitetstjenester som håndterer alle essensielle behov.

Andelen folk som har for høye personlige utgifter til helse øker, og for mange bidrar dette til økt fattigdom. Forskjellene mellom land og innad i land er enorme.

På et toppmøte i 2019 ble verdens ledere enige om en ambisiøs politisk erklæring for å få fart på arbeidet med å sikre universell helsedekning innen 2030. Når vi møtes i Arendal er det kun noen uker til det neste toppmøtet, og pilene peker i feil retning.

Vi spør:

 • Hva må landene bli enige om på toppmøtet i september?
 • Hvilke løsninger må på plass for at utviklingsland skal klare å allokere mer finansiering til helse selv?
 • Hvilken rolle har norsk bistand på veien mot universell helsedekning i utviklingsland?

Les mer om arrangementet Helsedekning i utviklingsland

barn med vannkanne
Den store utviklingsdebatten på Arendalsuka spør om det er mulig for et lite land som Norge å bekjempe ulikhet som kommer mennesker i ekstrem fattigdom til gode. @UNICEF/UN0644298

den store utviklingsdebatten

Sammen med en rekke organisasjoner er UNICEF Norge med på å arrangere Den store utviklingsdebatten på Bærekraftsscenen, onsdag kveld 16. august. Dette er et årlig arrangement under Arendalsuka. Årets tema blir ulikhet i utviklingspolitikken.

Globalt øker forskjellene mellom de fattigste og de rikeste menneskene i verden, og ulikheten øker innad i nesten alle land. Økende ulikhet er et av de største hindrene for å innfri menneskerettigheter og skape mer bærekraftige samfunn.

For første gang har Norge en regjering som har det å bekjempe ulikhet som en hovedprioritet i utviklingspolitikken (Hurdalsplattformen). Men hva innebærer det i praksis?

Og er det mulig for et lite land som Norge å bekjempe ulikhet som kommer mennesker som lever i ekstrem fattigdom til gode? Vi tar debatten!

Når: Klokken 20:30–21:30, onsdag 16.08.2023
Hvor: Bærekraftscenen
Arrangører: Forum for Utvikling og Miljø, Amnesty International, Adra Norge, Atlas-Alliansen, Care, Caritas Norge, Digni, Flyktningehjelpen, FN-Sambandet, Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Norges Vel, Plan Norge, Røde Kors, Regnskogsfondet, Sex og Politikk, SLUG, SOS Barnebyer, SAIH, Spire, Strømmestiftelsen, Utviklingsfondet, ZERO, Redd Barna, Changemaker, Attac, FIVH, LAG, Besteforeldrenes Klimaaksjon og UNICEF Norge.

Medvirkende:

 • Kathrine Sund-Henriksen, Ordstyrer, Forum for Utvikling og Miljø
 • Anne Beate Tvinnereim, Utviklingsminister
 • Lan Marie Berg, Politiker, MDG
 • Kalle Moene, Professor, Universitetet i Oslo
 • Titus Tenga, International Director, Strømmestiftelsen

Les mer om arrangementet Den store utviklingsdebatten

innovasjon og digitalisering

Det offentlige har opprettet flere muligheter til å søke om midler til digitalisering. Mange av disse mulighetene er stengt for frivillig og ideell sektor.

Manglende digitale løsninger er et hinder for effektiv drift av norske organisasjoner og påfører organisasjonene betydelig med unødvendig administrasjon. Oppdaterte digitale løsninger er avgjørende for å kunne drive mer med formål og mindre med administrasjon.

Moderne digitale løsninger øker evnen til selvfinansiering og gir transparens vedrørende både formål og pengestrømmer.

Innovasjon i frivillig og ideell sektor er et underkommunisert tema. Innovasjon og nyskaping krever frie midler, noe det er svært begrenset med i ideelle og frivillig organisasjoner.

Digital sjef i UNICEF Norge, Irene Ohnstad er med i en panelsamtale om hvordan vi kan sikre innovasjon og digitalisering for frivillig sektor.

Tittel: Innovasjon og digitalisering – frivillighet for fremtiden
Når: Kl. 10.00–11.00, torsdag 17.08.2023
Hvor: Frelsesarméen
Arrangør: Fundraising Norge

Medvirkende:

 • Siri Nodland, Generalsekretær, Fundraising Norge
 • Lise A. Dahl Karlsen, Avdelingsdirektør for registerforvaltning, Brønnøysundregistrene
 • Øystein Eriksen Søreide, Administrerende direktør, Abelia
 • Kristin Bergersen, Kommunikasjonssjef, Mental Helse
 • May Britt Lagesen, Stortingsrepresentant, Finanskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Irene Ohnstad, Digitalansvarlig, UNICEF Norge

Les mer om arrangementet Innovasjon og digitalisering – frivillighet for fremtiden

Gutt rekker opp hånden i klasserommet. FOTO
UNICEF er med i et globalt nettverk som jobber for retten til utdanning i et globalt perspektiv, og vi jobber sammen for at de norske bistandsmidlene til utdanning må økes. (Foto: UNICEF).

Utdanning mot ulikhet

I 2020 og 2021 ble en rekke skoler verden over stengt grunnet pandemien. Global utdanning lider fremdeles av long-covid på en rekke områder. Sektoren er underfinansiert og konkurrerer med en rekke andre utviklingsområder som klima, sult, helse osv.

Hvordan kan Norge bidra til å løfte god offentlig utdanning på den globale arena?

GCE-Norge er det norske nettverket i Global Campaign for Education. UNICEF Norge er blant de 19 organisasjonenene som jobber for retten til utdanning i et globalt perspektiv. Vi står samlet om at norsk bistand til utdanning økes de neste årene, gitt de enorme behovene og Norges merverdi. I tillegg til at volumet må opp er det også viktig hva slags bistand som blir gitt.

Tittel: Utdanning som ulikhetsbekjemper

Når: Torsdag 17/8 kl. 18.00-19.00

Hvor:  Impact Hub Agder Arendal

Arrangører: SAIH, Redd Barna, Utdanningsnettverket GCE Norge

Medvirkende:

 • Dag Inge Ulstein, utenrikskomiteen, KrF
 • Gaute Børstad Skjervø, nestleder AUF og stortingsrepresentant, AP
 • Kari Helene Partapouli, generalsekretær Plan Norge
 • Ragnhild Therese Nordvik, seksjonsleder utdanning, Redd Barna
 • Faglig innlegg fra Trine Østereng, Tankesmien Agenda
 • Ordstyrer: Mathias Slettholm, GCE Norge

  Se mer om arrangementet her.

Velkommen til å bli med oss i viktige debatter i Arendal!

Publisert av Anne Nilsen mandag 26/06/2023 - 12:41