Barn og unge søkes: si din mening om klimaendringene

ungdom kan skape forandring!

Barn og unge har rett til å delta og si sin mening, og rett til å få informasjon om saker som angår dem. De siste åra har mange unge mennesker valgt å bruke den retten til å si fra til politikere som de synes har gjort for lite for å stoppe CO2-utslippene, gjennom demonstrasjoner og skolestreiker. 

UNICEF ønsker å legge til rette for at enda flere skal få dele sine tanker og meninger om klimaendringene. Derfor kan alle barn og unge mellom 13-19 nå svare anonymt og gratis på 7 spørsmål via vårt verktøy U-report på Messenger.

Svarene blir samlet i en rapport som presenteres på høstens store Bærekraftskonferanse UNg AGENDA. Svarene vil også overrekkes Norske myndigheter, slik at de som bestemmer kan få et klarere bilde av hvordan unge preges av de stadige klimaendringene i verden.

KLIMAENDRINGER OG BARNERETTIGHETER - HVORDAN HENGER DET SAMMEN?

Klimaendringene truer barns rettigheter. At verden blir en grad eller to varmere kan høres lite ut, men det krever mye energi å varme opp en hel planet så mye. Oppvarmingen har også gått mye fortere enn det som er naturlig. Dette har gjort at klimasystemet har havnet i ubalanse. Faren for sterke stormer, skogbrann, tørke, flom og ekstrem nedbør øker, og havet stiger fordi isbreene smelter.  

Dette kan gå utover barns rett til å overleve og ha en trygg oppvekst, særlig i de mest utsatte landene og de fattigste områdene. Naturkatastrofer kan gjøre at skoler og sykehus blir stengt, noe som kan true retten til utdanning og god helsehjelp. Det kan bli vanskeligere å dyrke mat og få tak i rent drikkevann mange steder, fordi været blir mer ustabilt. Dette truer barns rett til å utvikle seg best mulig. 

Her kan du lese om hvordan du kan snakke med barna dine om klimaendringene.

Klimakrisa er en barnerettighetskrise

hvorfor er u-report viktig?

Norge er det landet i verden med best forutsetninger for å gi barn en trygg og lykkelig barndom med like muligheter til å utvikle sitt fulle potensial som menneske. Likevel svikter Norge barna når det gjelder retten til medvirkning. Et bærende prinsipp i Barnerettighetene, er at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn, og at alle barn har rett til fritt å si sin mening i saker som angår dem. De voksne plikter å lytte og til å ta barnas meninger på alvor.

Vi i UNICEF Norge kjemper for at barn og unges stemmer og meninger skal bli hørt i den offentlige debatten, og at deres meninger skal tas hensyn til i beslutningsprosesser. Derfor har vi nå laget U-Report, en digital medvirkningsplattform, som gir barn og unge en mulighet til å si sin mening om temaer som angår dem.

Gjennom U-Report kan myndigheter, frivillige organisasjoner og befolkningen generelt forstå hvilke tema som opptar ungdom slik at vi sammen kan skape et bedre samfunn som gir barn en fremtid å se frem til, og en barndom å se tilbake på.

mange har allerede fortalt oss hva de føler om klimaendringene:

Barn og unges meninger om klima.
Barn og unges meninger om klima.
Barn og unges meninger om klima.

Hva er U-report?

 • En digital plattform der barn og unge kan si sin mening om ting som er viktige for dem.
 • Tjenesten er allerede i bruk i 71 land.
 • Resultatene blir delt med politikere, myndighetene, og andre som kan bidra til at Norge blir et enda bedre sted for barn og unge.  

SLIK FUNGERER DET

 • For å delta er det så enkelt som å sende «U» på Facebook Messenger-appen til U-Report Norge. Deretter får deltakeren spørsmål som man svarer på. 
  
 • Svarene som samles inn, vil anonymiseres og presenteres på norge.ureport.in i sanntid.
  
 • Resultatene av undersøkelser som er gjort, og informasjon om hvordan UNICEF Norge bruker dette i arbeidet for barns rettigheter i Norge, vil deles med deltakerne. 
  
 • U-report er levert av UNICEF Norge, er gratis og en helt trygg kanal å bruke.
Publisert av Anne-Mali Thyrum mandag 11/10/2021 - 08:21