Koronatiltak: Barn og unge må prioriteres sterkere

UNICEF Norge er bekymret for at barn og unge nok en gang prioriteres ned når nye koronatiltak besluttes. Mer bruk av hjemmeskole og stengte fritidsarenaer rammer sårbare barn og unge ekstra hardt - igjen.

- Vi har forståelse for at det er nødvendig å sette inn tiltak som begrenser smitten, og vi ser at dét også kommer barn og unge til gode. Likevel er det grunn til å være bekymret NÅ. Den samlede tiltaksbyrden har vært stor for barn unge over lang tid, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer.

- Den alvorlige nedstengingen etter utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo, berører områder med til sammen 1.5 millioner mennesker. Det rammer barn og unge spesielt hardt, sier hun.

VOKSNE FORAN BARN

I en stor undersøkelse fra UNICEF Norge før jul, kom det frem at over 40% av ungdommene ikke hadde noen å snakke med koronasituasjonen om. Samtidig reagerte de unge på at regjeringen i mai åpnet utesteder med alkoholservering, mens fritidsaktivitetene for barn og unge fortsatt måtte holdes stengt.

Nå hører vi igjen at viktige avtaler med BUP og samtaler med helsesykepleiere blir utsatt og avlyst. Noen klarer å avholde avtalene digitalt, men det er heller ikke problemfritt for barn og unge som strever med å stole på voksne, og som er sjenerte for å eksponere seg foran kamera.

Kristin Oudmayer.

- Det er rett og slett vanskelig, og nær sagt umulig, for barn og unge som opplever store begrensninger i egne liv, å forstå at fokuset nok en gang dreier seg over til hvordan voksne kan få dekket sine behov for alkohol og kos. Dette var det også mange unge som påpekte uoppfordret i undersøkelsen vår, og det skjønner vi, sier hun.

Direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer
Direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer.

Livsviktige friminutt

Skolen og fritidsaktiviteter representerer de livsviktige friminuttene særlig sårbare barn og unge trenger. Det er pusterommene som gir dem avstand og fri fra utfordringer, og som også gir dem hjelpen og støtten de trenger. Det er sammen med andre jevnaldrende at barn og unge balanserer seg og finner ut hvem de er, og hvem de ønsker å være.

Derfor forventer UNICEF Norge:

  • at det nå foreligger klare retningslinjer for hvordan helsesykepleiere, PP-tjenesten og spesialisthelsetjenesten og barnevernet skal kunne være tilgjengelig for barn og unge som trenger det, og at oppfølging som er nødvendig for at barn og unge skal fungere, fortsetter som planlagt. Dette innebærer tilgang til fysisk undervisning, der det er mulig.
  • at helsesykepleiere og annet helsepersonell ikke blir satt til annet helsearbeid i kommunen.
  • at det gjøres kontinuerlige vurderinger av om tiltakene rettet mot barn og unge er forholdsmessige og kan slippes opp på et tidligere tidspunkt enn for resten av befolkningen.
  • at det foreligger en god plan når gjenåpning skal skje, som sikrer at tiltak rettet mot barn og unge får høyeste prioritet.

UNNGÅ MER HJEMMESKOLE

UNICEF Norge har forståelse for at slitasjen på lærerne mange steder er stor, og at det er behov for å ta grep som legger til rette for at de klarer å stå i jobben sin i denne krevende situasjonen.

- Men vi er kritiske til at konsekvensene blir at flere barn og unge får et enda dårligere skoletilbud, og mindre tilgang på nærkontakt med trygge voksne og jevnaldrende, sier Oudmayer, og fortsetter:

- Vi vet fra før at ulik tilgang på digitale læremidler og skoleoppfølging av foreldre, bidrar til at det digitale klasseskille og ulikheten mellom barn øker. Dette har blitt mer synlig under pandemien. Elevene får ulike forutsetninger for å lære og utvikle seg, det fører til sosialt utenforskap og slår samtidig urettferdig ut på prøver og eksamen.

- I tillegg vet vi at det fører til økt stress og uro rundt skolearbeidet, og at hjemmeforholdene til sårbare og utsatte barn spiller en vesentlig rolle for hvordan de håndterer digital undervisning, sier hun.

Foto: iStock.

På bristepunktet

Kristin Oudmayer viser til henvendelser fra foreldre som forteller om familier som opplever at de er på bristepunktet, og at isolasjonen digital hjemmeundervisning fører til, i mange tilfeller forsterker utfordringene de står i.

Mange voksne er på hjemmekontor og strever selv med belastningene det medfører. De opplever det vanskelig og utfordrende å være en god støtte og pedagog hjemme i tillegg, samtidig som hjelpetilbudene er reduserte og oppfølgingen fra skolene dårligere.

UNICEF Norge mener stortinget og regjeringen må revurdere forslaget om å gi økt tilgang til digital hjemmeundervisning. Vi oppfordrer til å se på andre løsninger, for å sikre kontinuitet i undervisningen og tilgangen på trygge voksne, samtidig som man ivaretar en yrkesgruppe som opplever stor slitasje.

- At voksne er slitne og ikke har en bedre tilrettelagt arbeidshverdag, skal ikke gå utover barn og unge som allerede betaler en uforholdsmessig høy pris under pandemien, sier Kristin Oudmayer.

Siste nytt

Camilla Viken går av som generalsekretær

Camilla Viken går av som generalsekretær

Les mer
Se Embla (11) holde årets nyttårstale
Barnas tale 2022

Se Embla (11) holde årets nyttårstale

Les mer
Embla (11) fra Bergen skal holde Barnas nyttårstale
Embla holder Barnas nyttårstale

Embla (11) fra Bergen skal holde Barnas nyttårstale

Les mer
Publisert av Lise Larsen tirsdag 26/01/2021 - 10:14