Reisebrev fra Malawi

Hvert år arrangerer Norges Handelshøyskoles bistandsorganisasjon, NHH AID, en aksjonsuke. Gjennom et partnerskap mellom NHH AID og UNICEF Norge er det bestemt at alle pengene som blir samlet inn skal gå uavkortet til utdanningsavdelingen hos UNICEF Malawi.

Samarbeidet omfatter også en internship-ordning, hvor to av NHHs studenter hvert år jobber et år i UNICEF, hvorav ett semester hos nasjonalkomiteen i Norge og ett på landkontoret i Malawi.

Under kan du lese Elise Naalsund (intern 2022/2023) sin historie. Elise er i dag intern på nasjonalkomitekontoret i Oslo, og tilbragte forrige semester i Malawi.

Mitt semester i Malawi

Malawi ligger i Sørøst-Afrika og er et av verdens fattigste land. Gjennom et internship høsten 2022 fikk jeg muligheten til å arbeide hos UNICEF Malawi. Her har jeg jobbet på utdanningsavdelingen, og fått erfart hvordan innsamling kan bidra til å skape forandringer i landet og lokalsamfunnene.

UNICEF Malawi, i samarbeid med malawiske myndigheter, bruker finansieringen til å lære befolkningen å klare seg selv gjennom utdanningsrelatert arbeid, for å utvikle og skape økonomisk gevinst og vekst i landet.

tilgang på utdanning fremmer bærekraftig utvikling

Malawis nye nasjonale politikk ønsker å fremme sosioøkonomisk bærekraftig vekst ved å fokusere på ungdommers potensial. UNICEF Malawi samarbeider med myndighetene og fungerer som en beslutningspåvirker.

Sammen har de etablert flere prosjekter og programmer. Landkontoret til UNICEF opererer etter en livssyklustilnærming, der de følger barn og foreldre helt fra unnfangelse til barna har blitt unge voksne. For å danne et godt grunnlag for utvikling og sikre at ungdom utvikler seg til sitt fulle potensial, er det viktig med tidlig utdanning – også på barnehagenivå.

Den langvarige effekten av mangelen på utilstrekkelig utdanning kan få store konsekvenser for unge voksnes liv, da de ikke vil være posisjonert eller rustet for å skape den sosioøkonomiske veksten Malawi trenger. På felttur har jeg fått se omfanget disse prosjektene har på de lokale samfunnene, og hvordan de forbedrer hverdagen til befolkningen.

nyskapende arbeid med droner og pultdesign

Drone flyr lavt med mennesker i bakgrunnen
Droner har blitt en viktig ressurs, både når det gjelder kartlegging og frakt av medisiner til områder det er vanskelig å nå.

Innovasjon har vært en stor del av kontorets arbeid, og har blitt svært betydningsfullt. UNICEF Malawi åpnet verdens første dronekorridor i 2017, og har blitt ledende i bruken av droner og data til utviklings- og humanitære formål. Under en workshop vi hadde med unge parlamentarikere, snakket jeg med en tolv år gammel gutt som bodde i den sørlige delen av landet.

Han måtte krysse en bro over en stor elv på vei til skolen – men i januar 2022 kollapset broen på grunn av en kraftig syklon. Han kom seg derfor ikke på skolen i en lengre periode. Imidlertid ga dronene myndighetene og UNICEF, muligheten til å kartlegge hvor det var ødeleggelser i infrastrukturen og bebyggelsen, i tillegg til å sende inn medisin til de stedene det var vanskeligst å nå. På denne måten har droner blitt svært betydningsfulle og effektive i nødsarbeid, og det brukes mye ressurser på å sørge for at dette utvikler seg videre.

Foruten dette, støttet jeg prosessen rundt en innovasjonskonkurranse for ungdom. Konkurransen gikk ut på å designe en pult til skoleelever, der vinner-pulten skulle bygges og leveres ut til skoler. Noe jeg ofte la merke til på felttur, var mangel på pulter i klasserommene. Pultene var enten slitte og ødelagte, eller så satt elevene på gulvet eller ute under et tre. Det var tydelig at dette er noe av det som får elever til å slutte på skolen. UNICEF gjør derfor en viktig jobb med å forbedre designet av pultene og skape bedre tilgang til gode pulter – noe som på sikt kan resultere i større trivsel for elevene.

functional literacy programme (FLP)

Barn og voksne utenfor en skolebygning
Bildet ble tatt på feltreise, under et besøk til en av skolene som benyttes i programmet. Foto: Privat

Min første felttur omfattet en evaluering av et 9 måneder langt program for ungdom og unge voksne mellom 14 og 24 år, som enten ikke har gått på skole i det hele tatt, eller sluttet tidlig. Dette programmet heter Functional Literacy Programme (FLP). FLP ble opprettet for at de som har falt utenfor skal kunne bli aktive bidragsytere i samfunnet, og lærer deltagerne mer om blant annet HIV/AIDS, helse og hygiene, ernæring og hvordan man kan tilegne seg verdifull kunnskap man får bruk for videre i livet.

De fleste som deltar i FLP er unge mødre mellom 17 og 20 år. I mange av tilfellene hadde de blitt nødt til å slutte på skolen fordi de ble gravide. Det var derfor inspirerende å høre at de nå ønsker å sende sine egne barn på skolen, nå når FLP har vist dem hvor viktig det er med skolegang – også for dem selv.

En av jentene sa blant annet at hun ikke var i stand til å handle på markedet for familien, fordi hun ikke kunne regne. Etter bare fem måneder hadde hun lært seg noen av de mest grunnleggende lese-, regne- og skriveferdighetene, som gjorde henne i stand til å gjøre ærend for familien. Effekten av å etablere et slikt program vil derfor skape en dominoeffekt i samfunnet og bedre tilrettelegge for at foreldre vil sende sine egne barn på skolen, selv om de aldri fikk muligheten til å fullføre eller begynne selv.

ungdommen i fokus

I 2022/23 satte UNICEF Malawi fokuset på ungdom og unge voksne, og ga det navnet The Year of Adolescents and Youth. UNICEF Malawi har allerede implementert og implementerer stadig nye aktiviteter for å fremme ungdommers potensiale i samfunnet – og dette er noe de skal fortsette med. Malawi har en voksende ung befolkning, med dårlige ferdighetsnivåer og lavt utdanningsnivå.

Dette er en stor utfordring for den økonomiske utviklingen og veksten i landet. Likevel gir innsamlinger oss mulighet til å fortsette det ovennevnte arbeidet, da det finansieres av bistand som er gitt til avdelingen som jobber med utdanning. Dette er prosjekter som muliggjør forbedret skolegang, skaper aktive borgere og aktivt involverer ungdom i å lære seg hvordan de skal klare seg selv.

Bistanden fra NHH AID og andre partnere gjør at UNICEF Malawi kan fortsette med dette arbeidet, som bidrar til å sikre samfunnsøkonomisk vekst og utvikling.

Hovedsiden til NHH AID finner du her.

Les også