Nød

Retten til å overleve

Det er en farlig verden for barn. Både i krig og ved naturkatastrofer er barn spesielt utsatt for sykdom, underernæring, vold og utnyttelse. Det er avgjørende at nødvendig hjelp kommer raskt, og ditt bidrag nytter!

Humanitær nødhjelp handler om å hjelpe dem som trenger det mest, helt uavhengig av hvor de bor eller hvem de er. Målet er å redde og beskytte liv, helse og respekt.

Hva er en nødsituasjon?

Nødsituasjoner kan være menneskeskapte som krig, konflikt og andre voldelige situasjoner. De kan også være et resultat av naturkatastrofer som jordskjelv, tsunamier, orkaner, flommer og ekstremtørke. Også sult og fattigdom er en nødssituasjon. Når nøden inntreffer, rammes barna hardest.

HVORDAN JOBBER UNICEF MED NØDHJELP?

Som en humanitær organisasjon er vi helt politisk uavhengig og tar aldri sider i en konflikt. Vi hjelper de mest sårbare, uavhengig av nasjonalitet, rase, kjønn, religion, politikk eller klasseforskjeller.

Vi har 70 års erfaring med jordskjelv, tsunamier, orkaner, flommer, sult, krig og konflikt. Vi vet hvilken hjelp som trengs og kjenner de lokale forholdene. Vi legger stor vekt på innovasjon, og tar stadig i bruk nytt og moderne utstyr samt utvikler bedre systemer og metoder for hjelpearbeidet.

Innsatsen nytter, men det koster. Vi er helt avhengige av din støtte for å føre arbeidet videre. UNICEF er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner og bedrifter. Blir du fast giver eller gir en donasjon til oss, kan du være trygg på at pengene kommer helt fram!

Akutt hjelp

Vår bistand kommer an på krisen og hva barna har størst behov for. Vår første prioritet er å få tilgang til det kriserammede området. Da er det en stor fordel at vi allerede er til stede i 190 land, og at vi er politisk uavhengige.

Det første vi gjør når vi har fått tilgang til området, er å imøtekomme de nødvendige og grunnleggende behovene til barna og familiene. Det betyr ikke bare husly, mat og legehjelp, men også beskyttelse og psykologisk støtte.

En stor del av nødhjelpen sendes fra vårt nødhjelpslager i København, som er verdens største. Andre produkter kjøper vi lokalt. Dette er kun mulig takket være alle våre støttespillere!

Langsiktig hjelp

Deretter tenker vi langsiktig. Samfunn rammet av katastrofer må bygges opp igjen. Vi har egne programmer som hjelper barn og familier til å komme seg gjennom, og videre fra, de traumatiske opplevelsene en nødsituasjon bringer med seg.

Vi bygger skoler så barna kan få utdanning, og dermed en fremtid.

Vi oppretter helsestasjoner for å forebygge sykdom og vaksinere.

Vi etablerer også samarbeid med beslutningstagere og myndigheter for å løse eventuelle problemstillinger.

Vi forebygger og behandler sykdom

Meslinger, diaré, luftveisinfeksjoner, malaria og underernæring er de største årsakene til at barn dør i nødssituasjoner.

Med ditt bidrag jobber vi derfor for å gi barn vaksiner og næringsrik mat for å sørge for at barn ikke dør av årsaker som enkelt kan forhindres.

Vi skaffer tilgang til rent vann

Når en krise inntreffer, forsvinner ofte tilgangen til rent vann. Vannsystem blir ødelagt eller forurenset, og i enkelte situasjoner brukes vanntilgang som et direkte våpen i konflikten.

Med ditt bidrag ordner vi derfor med vannforsyninger, reparasjoner av systemer og pumper, brønnboring og vannrensetabletter.

Gutt vaksineres mot kolera i Jemen
En gutt blir vaksinert av en UNICEF-ansatt mot kolera i Jemen 2018. Under konflikten i området ble det lokale vannsystemet ødelagt, noe som førte til det største kolerautbruddet i moderne tid.
Gutt bærer nødhjelpspakke med varmt vintertøy
Sham (4 år) har fått en nødhjelpspakke med varmt vintertøy fra UNICEF. Hun flyktet med familien sin fra krigen i Syria, og bor nå i en flyktningleir i Jordan. For at Sham og familien skal kunne overleve vinteren, er de avhengige av varme klær og varmeapparater fra UNICEF.

Vi bygger toaletter og setter fokus på hygiene

Mangel på toalettfasiliteter og rent vann er grobunnen for smittsomme sykdommer i nødssituasjoner.

Med ditt bidrag forhindrer vi store smitteutbrudd ved å dele ut hygieneartikler som såpe, bind, bleier og barberhøvler, og bedriver informasjonsarbeid om helse.

VI forebygger og bekjemper sult

Matmangel er ofte en realitet i nødsituasjoner. Sult, under- og feilernæring dreper.

Med ditt bidrag har vi utarbeidet svært nærings- og kaloririke måltider som forebygger sult og hjelper underernærte barn.

Ditt bidrag nytter!