Rent vann

Rent vann er en rettighet

Rent vann er helt essensielt for barns helse - og overlevelse. Hver eneste dag dør 700 barn under 5 år av sykdommer knyttet til skittent vann eller dårlig hygiene.

Verden står ovenfor en vannkrise hvor klimaendringer, urbanisering og økende konkurranse om vannkildene forverres for hvert år som går. Dette setter barns liv i fare i dag, og deres fremtid i fare i morgen.

I dag bor 1,42 milliarder mennesker, inkludert 450 millioner barn, i områder med høy eller ekstremt høy vannsårbarhet. Mindre enn 3 prosent av verdens vannressurser er ferskvann, og det blir bare mindre.

Vårt mål: Alle barn skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030.

Afrikansk gutt sitter i badebalje. Foto
Foto: UNICEF.

VANNKRISEN FORVERRES HVER DAG

Flere tiår med misbruk, dårlig forvaltning, overutvinning av grunnvann og forurensning av ferskvannsforsyninger har forverret situasjonen. Samtidig øker etterspørselen etter vann på grunn av rask befolkningsvekst, urbanisering og økende vannbehov fra forskjellige sektorer. Klimaendringer og ekstremvær gjør at enda flere mister tilgangen til rent vann.

2,2 milliarder mennesker

mangler tilgang til trygt drikkevann.

Mer enn halvparten

av verdens befolkning ikke har tilgang til trygge sanitærforhold.

3 milliarder mennesker

ikke har tilgang på håndvaskeanlegg med såpe.

Sammen kan vi gi barna rent vann i tide!

Hvordan påvirkes barna?

Mangel på rent vann, sanitæranlegg og hygieneprodukter påvirker mer enn bare barns helse. Det påvirker barns fysiske utvikling og forverrer underernæring. Når barn får vannbårne sykdommer som kolera eller diaré, klarer ikke kroppen å absorbere de livsviktige næringsstoffene de trenger for å vokse. Over lengre tid kan dette påvirke både barns mentale og fysiske utvikling.

Mangel på vann påvirker også utdannelsen deres, og noen tvinges til å droppe skolen for å hente vann til familien. Vannmangel reduserer mulighetene for familier og lokalsamfunn og kan føre til migrasjon, konflikt og barnearbeid.

Til tross for at COVID-19 rettet søkelyset på viktigheten av håndhygiene for å forhindre spredning av sykdom, har tre milliarder mennesker over hele verden, inkludert hundrevis av millioner skolegående barn, ikke tilgang til håndvaskanlegg med såpe. Mennesker som bor i landlige strøk, urbane slumområder, katastrofeutsatte områder og lavinntektsland er de mest sårbare og mest berørte.

Rent vann kan...

Gi barn en bedre helse

Sykdommer fra skittent vann dreper flere mennesker på verdensbasis enn alle former for vold, inkludert krig hvert år. Rent drikkevann kan redde millioner av liv, hvert år.

Få flere barn på skolebenken

Når et samfunn får tilgang til rent drikkevann, får særlig jenter og kvinner livene sine tilbake. Istedenfor å bruke tid på å skaffe vann, kan de gå på skolen, arbeide og bruke mer tid på egen familie og eget liv.

Forhindre spedning av sykdom

Bare tre av fem mennesker i verden har mulighet til å vaske hendene i rent vann. Håndvask med såpe er én av de mest effektive tiltakene mot smittsomme sykdommer. Millioner av barn mangler i dag denne muligheten.

VANN KOMMER IKKE ALLTID FRA SPRINGEN

Tretten år gamle Aysha bruker omtrent 8 timer på å hente vann hver dag i Etiopia, der hun bor. Rundt klokken 06:30 hver eneste dag, laster Aysha tomme vannkanner på kamelen som skal være med på turen. Som regel er hun ikke hjemme før etter 16. Det er først da hun har mulighet til å leke, lære og bare være et barn.

I denne filmen kan du bli med på en typisk dag i Ayshas liv:

Hva gjør UNICEF?

UNICEF har satt et ambisiøst mål om å nå 450 millioner barn og deres familier (1,42 milliarder mennesker), som bor i områder med høy eller ekstremt høy vannsårbarhet, med robuste løsninger innen 2025. Og innen 2030, for alle barn å ha tilgang til en trygg og rimelig vannforsyning og å leve i vannsikre lokalsamfunn.

UNICEF jobber kontinuerlig i over 100 land med å gi lokalsamfunn tilgang på rent vann, trygge sanitæranlegg, samt informere om hvor viktig det er å sikre et rent miljø for å unngå smittsomme og dødelige sykdommer.

Slik jobber vi for at ALLE BARN SKAL HA TILGANG TIL VANN

Sikre rene og rimelige drikkevannskilder: gi tilgang til drikkevannskilder som er bærekraftige og i nærheten av hjemmet.

Bygge vann- og sanitæranlegg som tåler klimaendringer: og som styrker lokalsamfunns motstandsdyktighet og tilpasningskapasitet.

Forhindre vannmangel: ved å sikre bærekraftige vannuttak og effektiv bruk, samt gjøre forebyggende tiltak tidlig i prosessen.

Samarbeid om vann for fred: Støtte lokalsamfunn og sentrale interessenter i konfliktsoner, slik at fordelingen av vann blir rettferdig. Bidra til samhørighet, politisk stabilitet og fred i konfliktsoner.

Bli fadder

Uten støttespillere som deg klarer vi ikke å nå alle barn i nød. Sammen kan vi nå barna som rammes ekstra hardt, med livreddende hjelp og beskyttelse som rent vann og ernæring, medisiner og helsehjelp.

Les mer