Bli med i kampen mot klokka

sammen kan vi redde liv

Vi er til stede i over 190 land før, under og etter en krise. Derfor bruker vi aldri mer enn 72 timer på å levere nødhjelp. 

Bedrift? For faktura eller mer informasjon, kontakt [email protected]

I kampen mot klokka er ditt engasjement avgjørende. Dine bidrag til vårt livreddende arbeid for barn og familier i nød kan sikre:

  • Livsviktig hjelp som nødmat, rent vann og medisiner.
  • Telt og varme klær.
  • Psykologisk førstehjelp.
  • Beskyttelse mot menneskesmugling og andre overgrep.

For å nå barna som trenger oss mest, er vi avhengig av støtte fra mennesker som deg. Faste bidrag gjør aller størst forskjell – både før, under og etter en krise.

En mann bærer en leveranse fra UNICEF og en kvinne gir barnet sitt vann
Fra en krise oppstår tar det aldri mer enn 72 timer før nødhjelpen fra UNICEF er på plass.

UNICEFs nødhjelpsarbeid

Barn er spesielt sårbare når en katastrofe inntreffer og det står om livet.

Nødhjelpslageret vårt i København er verdens største og kan levere nødhjelp uansett hvor krisen oppstår. Når de lokale lagrene tømmes, er det her nødhjelpen hentes for å sikre at den kommer raskt nok frem.  

De fleste kriser er langvarige. Jordskjelv, flom eller krig gjør stor skade og menneskene det rammer trenger hjelp over tid.

Det er din hjelp som sikrer barnas fremtid.

Vil du være med å støtte barna som trenger det mest sammen med oss?