Utstilling på Nobels Fredssenter i mai

Barn starter aldri kriger – og de kan ikke stoppe dem, men de betaler alltid den høyeste prisen.

Barn som bor i konfliktområder rundt om i verden blir drept, lemlestet, bortført, utsatt for seksuell vold, rekruttert til væpnede styrker, og angrepet på skoler og sykehus. Det er vanskelig å forstå.

Barn er jo barn uansett, og de skal beskyttes.

Ifølge FNs Barnekonvensjon har barn rett til beskyttelse i krig og mot vold. Slik er det dessverre ikke for mange barn i dag.

I dag lever ett av fire barn i et land rammet av konflikt eller krise.

UNICEF er der før, under og etter en krise. Vi er til stede i 190 land og territorier for å redde barns liv og forsvare deres rettigheter.

Vi gir aldri opp.

The class of no tomorrow

Figurene som er på utstilling på Nobels Fredssenter i mai kan ikke snakke, men de forteller en tragisk historie om virkeligheten til barna som lever i områder med krig og konflikt. De er bygget av treverk hentet fra skoler som er ødelagte i væpnede konflikter, og du kan se hull fra kuler og splinter i figurene. Skolene treverket er hentet fra er Novotoshkivske School i Ukraina, Ogweni Primary School i Sør-Sudan og Khalid bin Wal id School i Irak.

De er ikke modellert etter ett spesielt barn, men de representerer barn fra landene treverket er hentet fra. Her får du møte noen av barna fra disse landene:

Irak

Trefiguren som illustrerer skoleelever i Irak, og en gutt skadet av splint i øyet
© UNICEF/UN0848018/Ibarra Sánchez 

Under krigen ble Abd på 12 år truffet i øyet av splinter fra et luftangrep. Nå deltar han på et uformelt undervisningssenter støttet av UNICEF, hvor barn mellom 6 og 12 år som har falt ut av normal skolegang deltar.

-Jeg har venner og en lærer som underviser meg. Å gå på senteret i ett år har forandret livet mitt. Jeg kan ikke gå på vanlig skole. Jeg fokuserer mer på utdanningen min. Livet mitt har forandret seg til det bedre, sier Abd.

Årtier med konflikt og underfinansiering i Irak har ødelagt det som pleide å være regionens beste utdanningssystem. I dag er det nærmere 3,2 millioner barn i skolealder som ikke går på skole i Irak.

UNICEF er med på å utvikle et utdanningsprogram for elever som har falt ut av skolen og trenger ekstra undervisning for å gjøre opp for år uten skolegang. Vi bruker også e-læring som treffer syriske flyktninger i tillegg til å utvide skoletilbudet, spesielt for jenter, i områder hvor det ikke er skoler.

Bli med og bidra for barn som Abd.

Sør-Sudan

Trefigur fra utstillingen class of no tomorrow, og elev i Sør-Sudan
© UNICEF/UNI288009/De La Guardia

-Konflikten påvirket oss mye, når konflikten pågikk mellom folk var det en konstant pause i skolegangen, og det gikk vanligvis utover aktivitetene på skolen, sier Emmanuel på 17 år fra Juba i Sør-Sudan.

-Jeg elsker musikk og å spille gitar, men konflikten ga meg aldri mulighet til å få et trygt sted å utøve lidenskapen min.

Over 2,8 millioner barn, mer enn 70 prosent, går ikke på skole i Sør-Sudan.

UNICEF bidrar med bygging av klasserom, utdanning og opplæring av lærere, utvikling og trykking av skolebøker, samt jobber med lokalsamfunn for å oppfordre foreldre og foresatte til å sende barna deres på skolen.

Bli med og bidra for barn som Emmanuel.

Ukraina

Trefigur fra utstillingen class of no tomorrow, og elev i Ukraina
© UNICEF/UN0778559/Filippov

10 år gamle Margaryta sitter i et klasserom hvor UNICEF har levert nye generatorer som gir strøm til oppvarming. Elevene har blitt vant til å søke ly i kjelleren.

-Når flyalarmen går er det eksplosjoner og fly som flyr rundt, en bombe kan komme og føre til ødeleggelser. Det er derfor vi alltid må søke ly, sier hun.

I Ukraina er det 1,2 millioner barn som kun sporadisk undervisning eller undervisning over internett. Mer enn 2.000 skoler langs frontlinjen er stengt fordi det er for farlig å være der.

I områder hvor sikkerheten tillater det jobber UNICEF med å gjenoppbygge skoler og bygge om kjellere til bomberom. Vi har levert forsyninger til bomberom og varme klær til 1.000 skoler i Ukraina for å gjøre det mulig å gå på skolen selv om en flyalarm skulle gå. Der det er for utrygt å gå på skole har UNICEF utviklet og levert ressurser for nettundervisning, datamaskiner til lærere, samt webinarer og nettbaserte verktøy for psykisk støtte til lærere, barn og foreldre.

Bli med og bidra for barn som Margaryta.