Mobbing

Mobbing

Mobbing er når noen gjør noe vondt mot deg som sårer deg, og når det som er vondt gjentar seg. Det kan for eksempel være baksnakking, latterliggjøre noen, spre løgner eller hemmeligheter, spark, slag og lugging.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg blir mobbet eller ser noen som blir det?

Snakk med en voksen du stoler på! Læreren din skal gjøre noe med det du forteller. Det er de voksne som skal løse situasjonen – ikke barna. Å fortelle om mobbing er ikke sladring.

Hvis du ser noen bli mobbet, skal du si i fra. Hvis du ikke vil gripe inn, fortell om det du så til en voksen. Husk å fortelle den som blir mobbet at du har sagt ifra og at du støtter vedkommende. Det hjelper.

Hvem er de som mobber?

Det kan være barn som er populære, og som ofte er godt likt av voksne. Men, de kan vise en annen side når voksne ikke er i nærheten. Det kan også være barn som blir mobbet selv, barn som har det vanskelig hjemme og barn som har lav selvtillit. Du kan også mobbe uten å tenke over det. Med blikk, utestenging og ord. Ord kan virke uskyldige, men ha en sterk kraft på den som har hørt de samme negative ordene mange ganger.

Hva hjelper mot mobbing?

Det hjelper å ha et godt klassemiljø, der elevene lærer å ta vare på hverandre og har godt forhold til lærerne. Det må være lett å si ifra til lærere hvis noe er galt. Foreldrene har også en viktig rolle. De kan stille konkrete spørsmål om hvem sønnen eller datteren deres er sammen med i friminuttene, eller følge bedre med på hva som skjer med barnet deres.

Barnerettighetene og mobbing

Mobbing er fysisk og psykisk vold mot barn som barn har rett til beskyttelse mot – uansett hvor mobbingen skjer. Artikkel 19 i FNs barnekonvensjon sier at Staten har plikt til å beskytte barn mot alle former for fysisk og psykisk vold, forsømmelse og utnytting.

  • Fysisk vold skader kroppen
  • Psykisk vold skader tanker og følelser
  • Forsømmelse: For eksempel når de voksne ikke passer godt nok på at barn får det de trenger

Hvis du ikke har noen voksne å snakke med

Kors På Halsen

Hvis du trenger råd fra voksne og ikke vet hvem du skal snakke med, finnes det trygge voksne hos Kors på Halsen hos Røde Kors. Dem kan du ringe, chatte med eller sende epost. Telefon: 800 33 3 21 Nettside: www.korspahalsen.no.

Alarmtelefonen for barn og unge

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Den er gratis og åpen også på helligdager og i ferier.

Barneombudet

For mer informasjon om dine rettigheter i mobbesaker, kan du gå inn på Barneombudets nettsider og søke på ordet ”mobbing” www.barneombudet.no.

Du kan lese mer om mobbing på udir.no sine sider: https://www.udir.no/nullmobbing/