Personvernpolicy

Behandling av personopplysninger i UNICEF Norge

Når du bruker nettsiden vår, gir bidrag/gaver til UNICEF eller er i kontakt med oss på andre måter, vil UNICEF behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er UNICEF Norge ved generalsekretær Camilla Viken. Kontaktinformasjonen til UNICEF er:

Adresse: Rådhusgata 24, Postboks 438 Sentrum, 0103 Oslo
E-post: kontakt@unicef.no eller bruk https://www.unicef.no/node/42
Telefon: 24 14 51 00. Hverdager: 09.00 - 15.00.
Organisasjonsnr.: 915972438

For spørsmål du måtte ha om UNICEF sin behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Helen Nylænder på helen.m.n@unicef.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

 1. Innsamling og administrasjon av gaver og donasjoner til UNICEF. Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, beløp, kontoinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg.
 2. Lagring og bruk av personopplysninger for å skape engasjement, lojalitet og innsamling av nye midler til UNICEF. Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, alder, giverhistorikk. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at lagring og bruk av disse personopplysningene er nødvendig for å oppnå UNICEF sitt formål om å hjelpe verdens barn. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal benyttes til dette formålet, kan du ta kontakt med oss så vil vi fjerne dine personopplysninger fra våre systemer. Vi vil bestrebe oss på å gi deg mest mulig relevant informasjon ved å se på din giverhistorikk, men vi vil ikke skape såkalte profiler basert på eksterne kilder. 
 3. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.
 4. Rapportere skattetrekk til myndighetene. Navn, fødselsnummer, beløp. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslig forpliktelse. 
 5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om hvilke cookies vi benytter lenger ned på denne siden. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. 
 6. For å tilby persontilpassede annonser om UNICEF sin virksomhet og andre givertilbud. IP-adresse, e-postadresse. Fra ny personvernforordning trer i kraft vil behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. 
 7. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt. 

2. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen. 
UNICEF bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag: 

 • WinOrg. Leverandør av saksbehandling -og giversystem.
 • Apsis. Leverandør av nyhetsbrevløsning.
 • Intility og Microsoft. Leverandør av IT-løsning
 • Good Morning. Leverandør av kontaktskjema arv
 • Loxysoft. Leverandør av ringesystem
 • Artisti. Utsendelse av postal kommunikasjon
 • Front. Leverandør av nettside med registreringsskjema for gaver, faddere og nyhetsbrev
 • Aidbuilder. Leverandør av crowdfundingløsning for gaver.
 • Puzzel. SMS-løsninger
 • Bisnode. Databasevask for korrigering av personopplysninger
 • E-reg. Butikk for Verdensgave giverløsning.
 • Questback. Leverandør av løsning for spørreundersøkelser.
 • Interface. Leverandør av fadderregistreringsløsning for kanalene Face-to-face og Door-to-door.
 • Opt. Leverandør på performance marketing (Facebook/Google).
 
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
 

3. Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre det foreligger et gyldig grunnlag å behandle opplysningene på. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle lovkrav fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsreguleringer.

For andre formål vi behandler personopplysninger for sletter vi personopplysningene som følger: 

Formål Lagringstid
For å skape engasjement, lojalitet og innsamling av nye midler til UNICEF  6 måneder hvis du aldri har bidratt til UNICEF og ikke svarer på våre henvendelser
Ved 3 år fra siste gangen du ga et bidrag til UNICEF overføres du til et prospect-registrer der vi beholder dine opplysninger i 1 år.
Jobbsøknader og CV Blir slettet når stillingen er besatt. Kan lagres videre etter samtykke fra den registrerte.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  Retten til dataportabilitet trer i kraft 1. juli 2018 og vi vil ivareta denne retten fra 1. juli 2018.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med UNICEF på e-post eller telefon som oppgitt under kontaktinformasjon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å melde deg av via linken du finner i alle nyhetsbrev og annen informasjon vi sender ut, eller ved å ta kontakt med oss på e-post eller telefon som oppgitt under kontaktinformasjon. 

5. Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 

Informasjonskapsler (cookies)

UNICEF er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine givere, støttespillere og brukere på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon om brukere av unicef.no (med tilhørende nettsteder) og UNICEFs øvrige digitale kanaler og tjenester.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

UNICEF bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på unicef.no (med tilhørende nettsteder). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedene våre. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Ved å besøke våre nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.

Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger:

 • Google Analytics
 • Facebook Analytics
 • HotJar

Google Tag Manager benyttes til å organisere og styre script som kjører på våre nettsteder.

_utm* 

Behandles av: UNICEF og eksterne leverandører

Brukes i Google Analytics for å registrere og analysere besøksstatistikk på nettstedene våre. Informasjonen som lagres i Google Analytics inneholder ikke identifiserbare personopplysninger, men aggregert statistikk om brukernes bevegelser og oppførsler på nettsidene. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet og forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet vårt.

Facebook Pixel (se Facebooks cookie policy)

Behandles av: UNICEF, Facebook og UNICEFs samarbeidspartnere

Vi bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook.
Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook. 

_hj*

Behandles av: UNICEF, HotJar og eksterne leverandører

Brukes i HotJar for å analysere brukeropplevelsen på nettstedene våre. Informasjonen som lagres i HotJar inneholder ikke identifiserbare personopplysninger, men anonymiserte data om brukernes bevegelser og oppførsler på nettsidene. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet og forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet vårt.

Bruk og videreformidling av personopplysninger

Når du gir en gave eller ber om kommunikasjon fra UNICEF ber vi om personopplysninger fra deg. UNICEF er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte, i samsvar med personvernloven.
UNICEF kan bruke dine personopplysninger for kommunisere med deg vedrørende ditt giverforhold eller din bruk av UNICEFs tilbud og tjenester. UNICEF forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre interne avdelinger, samt enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med kampanjer.

Sikkerhet

UNICEF tar digital sikkerhet på alvor. All utveksling av personopplysninger sendes kryptert med såkalt SSL. Utveksling av kredittkortinformasjon ved nettbetaling av fadderskap eller enkeltgaver håndteres av våre leverandører av betalingsløsninger; Nets, DIBS og Stripe.

 

 

Unicef