Ledige stillinger

LEDIGE STILLINGER I UNICEF NORGE

Fagansvarlig Barns rettigheter

I UNICEF Norge er det ledig ett års vikariat i 100% stilling som fagansvarlig for barns rettigheter. Stillingen inngår i avdelingen for barns rettigheter og bærekraft, som jobber for å påvirke og opplyse beslutningstakere, næringslivet, barn og de som er barn nærmest. Stillingen rapporterer til direktør for barns rettigheter og bærekraft.

UNICEF Norge er på jakt etter en dyktig og engasjert jurist med sterk interesse for barns rettigheter og bærekraft. Som juridisk rådgiver vil du bli en del av UNICEF Norges oppvekstteam, være en faglig sparringspartner og støtte for generalsekretæren og nærmeste leder, samt bistå andre funksjoner og avdelinger når det gjelder barnerettslige og barnefaglige spørsmål. Stillingen byr på svært varierte og spennende arbeidsoppgaver innen et bredt spekter av juridiske problemstillinger knyttet til barn og unges oppvekstvilkår og muligheter i Norge, og i norsk utenrikspolitikk.

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen:

• Bidra til at UNICEF Norge er en tydelig pådriver for barns rettigheter i det norske samfunnet og utenrikspolitikken, gjennom å legge til rette for at organisasjonen fremmer aktuelle saker og innspill til politiske myndigheter og andre
• Utrede barnerettslige spørsmål innenfor både norske og folkerettslige rammer, og formidling av slik kunnskap skriftlig og muntlig, eksternt og internt
• Deltagelse i organisasjonens påvirkningsarbeid, herunder utarbeidelse av rapporter/notater/utredninger/høringsuttalelser
• Utforming av muntlige og skriftlige innlegg til pressen, bidrag til taleskriving, innhold til artikler og presentasjoner
• Kontaktarbeid med relevante forskningsmiljøer, aktuelle samarbeidspartnere og organisasjoner, advokater, forvaltning og andre relevante aktører
• Holde foredrag og delta i debatter
• Intern ressursperson på barns rettigheter i andre avdelingers arbeid
•Ha løpende dialog for å sikre kunnskapsdeling og faglig forankring og ha dialog med UNICEF Internasjonalt
•Ha løpende dialog/kontakt med det norske sivilsamfunnet om barns rettigheter


Vi ser etter deg som har/er:

• Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
• Arbeidserfaring, gjerne fra politikk, organisasjoner eller FN.
• Kunnskap om folkerettslig metode, barns rettigheter og menneskerettigheter.
• Interesse for- og erfaring fra utredning av folkerettslige og barnerettslige spørsmål, og formidling av slik kunnskap til ikke-jurister i ulike fora.
• Kontaktnett i relevante forsknings- og barnefaglige miljøer er en fordel, men ikke et krav.
• Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper.
• Selvgående, initiativrik og gode samarbeidsevner.
• Stor arbeidskapasitet med et sterkt løsningsfokus.
• Erfaring med prosjektledelse er en fordel.


For å lykkes i stillingen må du være en fremoverlent og drivende person med sterk gjennomføringsevne. Du må evne og motiveres avå gjøre komplekse problemstillinger forståelige for ulike målgrupper. Vi ser derfor etter en kandidat som er kontaktskapende, strukturert og som trives med stort ansvar.

UNICEF Norge tilbyr:

 • Kolleger med sterkt engasjement for barns rettigheter og UNICEFs verdier
 • Mulighet til å bidra til oppskalering av arbeidet for barns rettigheter i Norge
 • En energisk og variert arbeidshverdag med sterke faglige ressurser
 • En meningsfull jobb i en av verdens fremste humanitære organisasjoner
 • Nye og freshe lokaler i Nydalen som er tilrettelagt for en aktivitetsbasert og variert arbeidsdag.
 • Mulighet for kontaktnett i UNICEF Internasjonalt

Stilingens varighet: 2.1.2023 til 1.1.2024

Søknadsfrist: 5.oktober 2022.

For spørsmål angående vikariatet, kontakt direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer: [email protected] en god fundraiser. Søknaden merkes "Fagansvarlig Barns rettigheter" og sendes via søknadsknappen på finn.no.


F2F ambassadører for Bergen D2D og Hybrid 

UNICEF Norge søker dyktige fundraisere.

UNICEF Norge søker dyktige F2F ambassadører til våre team i Bergen. Arbeidstiden i D2D teamet er fra 17:00 til 21:00 minimum to dager i uka. Hybridteamet jobber fra 11:00 til 17:00 minimum to dager i uka.

Er du student, ambisiøs og vil ha en jobb som vil hjelpe deg i karrieren. Da bør du søke jobb som fundraiser i verdens største humanitære barneorganisasjon.

UNICEF har en unik gjennomslagskraft i vårt arbeid verden over. Den egenskapen skal vi også lære deg. Vi skal lære deg å formulere et viktig budskap på en god måte som er interessant å høre på.

Du vil få:

 • Få løpende orientering og oppdatering om UNICEF sin innsats i verden.
 • Lære argumentasjon og samtaleteknikker.
 • Lære situasjonsbasert og personstilpasset kommunikasjon.
 • Bli bevist på hvem du snakker med, ditt ordvalg og stemmeføring.
 • Lære å inspirere mennesker til å ville gjøre en forskjell og så hjelpe dem med å gjøre det.
 • Få fast timelønn (ikke provisjon).
 • Få en trivelig og uformell arbeidsplass 

Dine oppgaver blir:

 • Verve nye UNICEF-faddere på dør i Bergen, gate og Omegn 
 • Kontakte og være rådgiver for potensielle givere.

Vi tror at du som vil lykkes best:

 • Har godt humør, er sosial og bidrar positivt til arbeidsmiljøet.
 • Er pliktoppfyllende, pålitelig, engasjerende, nysgjerrig og lærevillig.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Har erfaring med kundekontakt
 • Trives med og blir motivert av å jobbe med salg og måloppnåelse.
 • Evner å skape tillitt.

Vi tilstreber en jevn kjønnsfordeling og oppfordrer gode kandidater av alle kjønn til å søke.  

Søknadsfrist: Løpende. Send inn din CV og søknad og fortell oss hvorfor akkurat du vil bli en god fundraier. Søknaden merkes 'fundraiser D2D' eller 'Fundraiser Hybrid'. Søknaden merkes fundraiser og sendes via søknadsknappen på finn.no.


Vil du ha varsling når vi legger ut stillinger?

Meld deg på stillingssøk for UNICEF Norge på finn.no

UNICEF INTERNASJONALT

Det er UNICEFs hovedkontor som rekrutterer personell til stillinger ute i regions- og feltkontor.

Klikk her for mer informasjon om jobbmuligheter i UNICEF internasjonalt. 

HVORFOR UNICEF?