Spørreundersøkelse

Publisert av Erlend Johansen søndag 01/03/2020 - 10:15

Å bli hørt er en grunnleggende rettighet i seg selv. Det er også en forutsetning for at barn skal få mulighet til å påvirke i saker som angår dem. Derfor har UNICEF Norge inngått et samarbeid med psykolog Dr. May Lene Karlsen og Dr. Gail Sinitsky, hvor vi inviterer barn til å svare anonymt på spørsmål om koronaviruset, samt lage bilder av deres opplevelser.

Voksne er ofte gode til å informere barn når viktige ting skjer rundt dem, men kan fortsatt bli enda bedre på å høre hva barn selv tenker. Dette gjelder også voksne som bestemmer og opplyser i landet vårt.

De skriftlige svarene ønsker vi å bruke i det samfunnsrettede arbeidet for å formidle barns perspektiver, gjennom innspill til politikere, i møte med myndighetene og i media.

Spørreundersøkelsen skal gjøres sammen med en eller begge foreldre/foresatte og vil kunne fungere som en måte å avdekke hvordan situasjonen går inn på eget barn.

Det finnes mange ressurser som hjelper foreldre å informere barn om viruset, men det er lite fokus på å lytte til barns egne tanker og erfaringer. Dette er vårt bidrag, og vi håper du vil hjelpe oss å spre undersøkelsen og selv svare på den sammen med dine barn.

Ytterligere informasjon om undersøkelsen finner du ved å klikke knappen under: