Skolestart i en annerledes verden

Publisert av Nina Holand fredag 14/08/2020 - 11:08

Skoler åpner, men ikke for alle

Nå får mange barn endelig begynne på igjen på skolen. Likevel er det rundt en milliard barn som bor i land som ikke har meldt om skoleåpning ennå. Det er et stort problem.

UNICEF mener at det beste for barna er å få komme tilbake på skolen. Det gir trygge rammer, bedre læring, og for mange barn er det også utrygt å være hjemme.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken

Her er hvorfor

  • Utdanning er en grunnleggende barnerettighet. Barnerettighetene er også norsk lov, og disse setter noen grenser for hvor store inngrep som er lovlige. Det vil si – man kan ikke bare stenge skoler uten å ha gått nøye gjennom konsekvensene dette har for barn og deres videre utdanning.
  • I mange land betyr skolestening slutten på utdanningen. Det kan være fordi det mangler systemer som vil hjelpe barn ta igjen det tapte, eller at familien er økonomisk avhengige av at barnet jobber eller hjelper til hjemme. Det betyr også mange steder at barn giftes vekk i stedet for å sendes tilbake på skolebenken.
  • Mange barn bor i hjem der det verken er trygt eller fint å være, på grunn av årsaker som vold, misbruk og omsorgssvikt. For disse barna er skolen et fristed.
  • Mange steder er måltidene barn får på skolen kanskje det eneste de får den dagen. I tillegg betyr skolestenging også at andre tilbud som fritidsaktiviteter, helsehjelp, oppfølging og lignende ikke er tilgjengelig.
Chompuu (10) har tatt over jobben for bestemoren etter at smitteverntiltakene trådde i kraft

Siden smitteverntiltakene trådde inn i Thailand, har Chompuu (10) måttet ta over jobbingen for bestemoren. Bestemoren lager juice som Chompuu selger på gaten hver dag, fra kl. 6 om morgenen. Chompuu har selv en blodsykdom som gjør henne slapp, men familien trenger sårt penger for å betale for moren som ligger på sykehus. Faren er ikke inne i bildet. Foto: UNICEF

Kan bryte rettigheter

For de mest sårbare barna har skolestengningen ugjennopprettlige konsekvenser. Derfor er det så viktig at myndighetene hører på helsefaglige anbefalinger, slik at de ikke holder skolene stengt lengre enn nødvendig. Hvis de gjør det, så bryter det barns rettigheter.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken

Smitteverntiltakene som krever skolestenging er svært inngripende, og selv om de er nødvendige, er det en risiko for at flere barn blir mer sårbare. Dette gjelder både barn som allerede før iverksettelsen av tiltakene ble definert som sårbare, og barn som i utgangspunktet har en trygg hjemmesituasjon.

UNICEF Norge vet at omsorgsbelastningen øker betraktelig for foreldre som fra før er i en presset situasjon. Vi frykter det vil oppstå alvorlige situasjoner med utslitte foreldre og barn som etter ganske kort tid ikke blir ivaretatt godt nok.  

Les mer om undersøkelsen vi gjorde blant barnefamilier i april.

Mange barn har savnet vennene sine når skolene har vært stengt
Mange barn har savnet vennene sine når skolene har holdt stengt. Foto: UNICEF

Vi må gjøre det vi kan

UNICEF har erfaring med at man i krisetider ser en økning i overgrep og omsorgssvikt mot barn, og at flere barn enn før har behov for særlig oppfølging. Hele det norske samfunnet og resten av verden står fortsatt overfor en ekstremt utfordrende situasjon, som krever trygg politisk styring og gode prioriteringer både nasjonalt og lokalt.  

Både helse og utdanning er grunnleggende barnerettigheter. Vi mener at alle land skal kunne tilrettelegge for at barna får komme tilbake på skolen så raskt som mulig. Men dette er selvfølgelig avhengig av at de vil ha muligheten til å beskytte seg mot smitte, sier generalsekretæren.

For de mest sårbare barna kan skolestengning ha uopprettelige konsekvenser. 

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken
Elever på skole ved Elfenbenskysten
Glade elever på en skole i Man, vest i Elfenbenskysten. Foto: UNICEF