Maria Greenberg Bergheim ny generalsekretær

De siste seks månedene har hun vært fungerende generalsekretær i organisasjonen.

Greenberg Bergheim begynte i UNICEF Norge som utviklingsdirektør i januar 2022, og gikk inn i rollen som fungerende generalsekretær i april 2023, etter at Camilla Viken gikk av i mars.

– Maria har ledet UNICEF Norge som interimleder i et halvt års tid og oppnådd gode resultater med arbeidsmiljøet og skaffet seg solid innsikt i driften av stiftelsen. Hun har klare visjoner for det videre arbeidet og et varmt engasjement for medarbeidere, og ikke minst for målet om å nå hvert barn i tide, sier president og styreleder i UNICEF Norge Hilde Britt Mellbye.

– Vi mener at Maria med sin bakgrunn kan tilføre organisasjonen nye ideer og bidra til å gjøre verdens største hjelpeorganisasjon for barn enda mer synlig i Norge.

president og styreleder i UNICEF Norge, Hilde Britt Mellbye.

takker for tilliten

Før hun begynte i UNICEF har Greenberg Bergheim jobbet med politikk på Stortinget i flere år. Hun har bred erfaring med å jobbe med barnerettighetsspørsmål både nasjonalt og internasjonalt, og har ledet endringer for barn både gjennom sitt arbeid i politikken og fra sitt lederskap i sivilsamfunnsorganisasjoner.

Hun har en mastergrad i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole BI, samt juridisk fordypning i Barnekonvensjonen.

– Jeg er utrolig glad for å ha fått tilliten til å lede UNICEF sitt viktige arbeid videre. Det er en krevende tid med store globale kriser for verdens barn, og vi vil trenge et sterkt UNICEF både her hjemme og der ute. Behovet for en barnerettighetsorganisasjon med vårt mandat er tydeligere enn noen gang. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet sammen med mine kollegaer i Norge og resten av verden, sier Greenberg Bergheim.

vil fokusere på klima og uLIKHET

Det er spesielt to områder Greenberg Bergheim vil fokusere på som generalsekretær: Å kjempe for barns rettigheter i saker som ulikhet og den økende familiefattigdommen vi ser, samt klimakrisen som rammer barna aller hardest. Dette er områder som er like relevante her hjemme som i den globale verden.

– UNICEF, som verdens største organisasjon for barn, har en helt unik posisjon og kraft til å virkelig skape varige endringer for barn og sørge for en verden hvor de kan overleve, vokse opp og utvikle samfunnet videre. Det er barna som skal leve lengst med de valgene vi som samfunn tar i dag.

– Tiden er knapp, og vi har ingen tid å miste. Vi ønsker å snakke med alle politiske partier på Stortinget og få med oss næringslivet i Norge, og vise dem hvordan de virkelig kan skape varig og betydelig endring i verden sammen med UNICEF, sier Greenberg Bergheim.

Publisert av Anne Nilsen mandag 25/09/2023 - 10:58