Barn blir inkludert og likestilt

Barnefattigdommen drastisk i Kenya. I Mombasa fylkeskommune lever nå 1 av 5 barn i ekstrem fattigdom. Pandemi, tørke og økte priser har rammet familiene til barn med nedsatt funksjonsevne ekstra hardt.

En av disse barna er 16 år gamle Mariam (bildet øverst). Hun bor sammen med moren i et slumområde i bydelen Kisauni. Veiene i slummen er smale og ujevne, fulle av søppel, gjørme og hull.

En rullestol donert av en velmenende organisasjon står i hjørnet i Mariams hjem, ubrukelig i dette terrenget. Mariam var født med vannhode og epilepsi. Hun har begrenset finmotorikk og språk, og kommuniserer med å peke og lage lyder.

– På grunn av stigmaet rundt å få et barn med nedsatt funksjonsevne, blir mødre ofte forlatt og skjuler barna sine hjemme eller plasserer dem på institusjon, sier norske Kristel Juriloo. Hun er programrådgiver ved UNICEFs regionskontor for Sørøst-Afrika.

norsk støtte har skapt endringer

De siste årene har NORAD og UNICEF hatt et eget samarbeid for å forbedre levekårene til barn med nedsatt funksjonsevne i Sørøst-Afrika.

UNICEF har jobbet med å integrere elever i skolen, både sosialt og faglig. I tillegg har de skaffet læremidler, gjort skoletoaletter universelt utformet, drevet holdnings- og opplysningsarbeid overfor ansatte og foreldre.
 
UNICEF har også jobbet med å tilbakeføre barn på institusjoner til familiene sine.

– Dette arbeidet har vært svært vellykket, og vi ser systemiske endringer både i politikken og internt i UNICEF. Kenyanske myndigheter snakker nå om inkluderende læring for alle, noe de ikke har gjort før, sier Kristel Juriloo.

Tom Mboya skole i Mombasa er en spesialskole for barn med cerebral parese. UNICEF har bygget opp kompetansen til personalet her og på andre skoler, slik at de kan gjøre individuelle vurderinger av barns behov for tilrettelagt undervisning. Foto UNICEF Kenya

kjøpte medisiner og startet butikk

I slutten av mars inviterte UNICEFs regionskontor for Sørøst-Afrika og UNICEF Kenya den norske ambassadøren til Kenya, Gunnar Andreas Holm, med på feltbesøk i kystbyen Mombasa og hovedstaden Nairobi.

Holm fikk blant annet besøke familier som mottar kontantstøtte for å gi barna med nedsatt funksjonsevne bedre levekår. Pengene er et insentiv for foreldre til å registrere barna sine, slik at de kan få hjelp.

Amina og Mariam (16) er et godt eksempel på dette. Amina har brukt pengene til å kjøpe epilepsimedisiner til Mariam, betale husleie, kjøpe mat og starte en liten butikk utenfor hjemmet sitt der hun selger chapati, et kenyansk flatbrød.

Kontantstøtten har gjort det mulig for familier å betale for barns utdanning, medisiner og dekke grunnleggende behov. Mange mødre har gjort som Amina og startet for seg selv for å tjene til livets opphold.

Totalt ble 3.169 barn med nedsatt funksjonsevne registrert, og 2.700 husholdninger mottok kontantoverføringer i perioden november 2021 til februar 2022.

– Med kontantoverføringene kunne jeg betale for Moses sin skolegang, sier Lilian, en annen mor.

Norges ambassadør til Kenya, Gunnar Andreas Holm, var nylig på feltbesøk for å se på de norskstøttede prosjektene i regi av UNICEF Kenya. Her fra Tom Mboya spesialskole. (Foto: UNICEF Kenya)

inkluderende skoler

I tillegg til kontantoverføringene, har UNICEF Kenya støttet fylkeskommunen med å gjøre individuelle vurderinger av barns behov for hjelpemidler og støtte på skolen.

UNICEF Kenya har også vurdert tilgjengeligheten på 50 skoler i Mombasa, renovert fasilitetene på tre skoler og jobbet frem standarder for universell utforming. En tilrettelagt buss er anskaffet for å frakte barna til skolen.

– Norge er stolt av samarbeidet med UNICEF Kenya for å bedre barns tilgang til inkluderende utdanning and sosial beskyttelse, sier Gunnar Andreas Holm, Norges ambassadør til Kenya.

Over 20 millioner kroner er bevilget fra norske myndigheter de to siste årene tll dette arbeidet i regi av UNICEF Kenya.

KISE, Kenya’s Institutt for Spesialutdanning. UNICEF samarbeider med KISE for å gjøre individuelle vurderinger av barn med nedsatt funksjonsevne, sikre tilgang til rehabilitering og reintegrere barn med familiene sine.
Foto: UNICEF Kenya.

jobber mer helhetlig

– Samarbeidet med NORAD har ført til at UNICEF jobber mer helhetlig. Det har gjort det lettere å få myndighetene til å anerkjenne at barns rettigheter ikke kan oppfylles av én etat, men krever et tett samarbeid mellom ulike etater, sier Kristel Juriloo.

Som et resultat har Mombasa blitt det første fylket i Kenya med en levekårstrategi som sikrer et tett samarbeid mellom ulike etater for å levere helhetlige tjenester for barn med nedsatt funksjonsevne. UNICEF Kenya fortsetter samarbeidet med Mombasa

– Mombasa fylkeskommune er et eksempel til etterfølgelse. Veien mot inkludering er lang, men det er politisk vilje til å sørge for at barn med nedsatt funksjonsevne i Kenya får de samme mulighetene som andre barn,
sier Kristel Juriloo.

flytter barna hjem fra institusjoner

UNICEF Kenya har lenge jobbet med å få barn ut av institusjoner og gjenforent med familiene sine. Gjennom et pilotprosjekt i Kisumu fylke, ble 64 barn identifisert på institusjoner.

– Da startet jobben med å finne familiene til barna – en vanskelig oppgave når de fleste barn med nedsatt funksjonsevne mangler fødselsattest, sier Kristel Juriloo.

Familiene til 33 barn ble funnet. De ansatte på institusjonen fikk opplæring i å støtte familiene for å gjøre dem i stand til å ta imot barna sine igjen.

Suksessen med pilotprosjektet ble kopiert i Kasarani bydel i Nairobi. 112 barn med nedsatt funksjonsevne ble identifisert, og nå jobbes det med å finne familiene deres.

Lemule (13) hjemme med sin mor Grace etter å ha bodd ett år på Brooks institusjon for døve og autistiske barn og fått terapi der. – Han har så mange talenter og elsker musikk. Han drømmer om å bli DJ, sier moren. Foto: UNICEF Kenya.

Joy kom hjem igjen

Joy (11) er et av barna fra institusjon som er blitt gjenforent med familien sin. Hun ble først identifisert som blind, men det viste seg senere at hun også hadde autisme.

Moren Rabecca hadde store vanskeligheter med å ta seg av Joy for å greie jobben sin som lærer, og så ingen annen utvei enn å etterlate henne på en institusjon: Brooks institusjon for døve og autistiske barn. Nå har hun blitt gjenforent med moren sin.

– Jeg ser en stor forandring hos Joy. Da hun dro til institusjonen, brukte hun bleier. Nå kan hun gå på toalettet selv og hun har begynt å snakke litt, sier Rabecca stolt.

UNICEF har bygget opp kapasiteten ved institusjonen slik at personalet kan forberede familier på å kunne ta hjem barna sine igjen. De skal sikres avlastning og veiledning. Timothy Liani, direktør og miljøterapeut der, fortsetter å veilede og gi avlastning til Rabecca og andre mødre til barn som tidligere bodde der.

– Det er så oppløftende å se hva som kan gjøres selv med begrensede ressurser, sier Gunnar Andreas Holm, Norges ambassadør til Kenya etter besøket.

Hjemme igjen! Joy sammen med moren sin, UNICEF Kenya’s barnevernspesialist Catherine Kimotho og en ansatt fra Brooks institusjon for døve og autistiske barn. Foto: UNICEF Kenya.

Publisert av Anne Nilsen onsdag 29/03/2023 - 12:46