Afghanistan: UNICEF beskytter og hjelper barna

FOTO: UNICEF/AFP

Situasjonen for barna i Afghanistan forverrer seg dag for dag, time for time. Samtidig som vi jobber for å bedre situasjonen for barn og kvinner i landet, jobber UNICEF nå på spreng for å bistå norske myndigheter med å spore opp foreldrene til barna som er evakuert til Norge.

Barna som har blitt evakuert til Norge uten foreldre eller familie blir nå ivaretatt av offentlige organer. Nå starter den store jobben med å beskytte og identifisere dem, og jobbe for en gjenforening med barnas familier så snart som mulig.

Hensynet til barnas beste tilsier nå at norske myndigheter raskest mulig identifiserer barna, sørger for en raskest mulig gjenforening med familiene, samt gir best mulig beskyttelse her og nå. Det betyr at barnas identitet blir beskyttet her i Norge, og i utlandet. Gjenforeningsstedet bør da være det som er til barnets beste, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer.

sporer opp familier manuelt

Da bombene eksploderte på Kabul flyplass torsdag kveld, gikk forholdene fra ekstremt krevende - til omtrent umulig å håndtere. Likevel fortsetter våre ansatte på og rundt Kabul flyplass å jobbe med å spore opp familier manuelt.

- Vi jobber med å få på plass mekanismer i Afghanistan som kan gjøre identifiseringen mer effektiv. Når sporingsmekanismene er på plass, vil det lette arbeidet med å finne barnas foreldre.

Afghanistan står nå midt i en trippel krise hvor volden eskalerer, covid-19-pandemien fortsetter å herje, samtidig som det nylig ble erklært tørke i landet. Behovet for hjelp er større enn noen gang. En halv millioner mennesker er drevet på flukt internt i landet, og 18 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Halvparten av disse er barn.

UNICEF har vært i Afghanistan i 65 år - og har ingen planer om å forlate landet nå.

HVA GJØR UNICEF i afghanistan?

UNICEF har fortsatt tilstedeværelse i alle regionene i landet. Vi har 11 kontorer på landsbasis, og en rekke partnere som støtter oss i å levere livreddende forsyninger til de mest vanskeligstilte.

Vi oppskalerer hjelpearbeidet og forbereder oss på det verste. Før situasjonen forverret seg plasserte vi ut forsyninger over hele landet. Denne uken ble det etablert flere ernæringssentre og trygge rom for barn i Kabul, og nå har vi flere mobile helse- og ernæringsteam på plass i leirene for internt fordrevne. Sammen med våre partnere intensiverer vi arbeidet med å fordele vannforsyninger til flyktningleirer og områdene som er berørte av tørke.

Vi er daglig i kontakt med lokale ledere i alle provinser, og alle ønsker at vi fortsetter vårt arbeid i Afghanistan. I noen områder har Taliban bedt oss om å avvente til situasjonen er under kontroll.

Dette er noe av det vi gjør akkurat nå: 

 • Deler ut hygienepakker
 • Transporterer vann til områder som er rammet av tørke
 • Etablerer ernæringssentre og pleier underernærte barn
 • Etablerer trygge rom for barn og kvinner i Kabul
 • Etablerer mobile helse- og ernæringsteam i leirene for internt fordrevne
 • Fortsetter å vaksinere barn mot barnesykdommer

Hva skjer fremover?

På lang sikt ønsker vi å forsterke våre nåværende partnerskap med andre, frivillige organisasjoner. Det blir også nødvendig å avklare arbeidsformene med landets nye ledere. Vi håper på å nå 500 000 flere med livreddende matforsyninger, i områder vi tidligere ikke har hatt tilgang til.

Samtidig håper vi å sette inn ekstra ressurser for å ta opp kampen mot den dødelige sykdommen polio. Afghanistan er et av kun to land som fortsatt kjemper mot sykdommen. Den største utfordringen de siste årene har vært å få tilgang til barn og familier i avsidesliggende områder. Nå øyner vi en mulighet for å nå frem til enda flere med vaksiner, og til slutt nå målet om å utrydde polio for godt.

Dette er situasjonen i Afghanistan akkurat nå:

 • Over 552 barn har blitt drept og 14 000 skadet siden starten av 2021.
 • Mer enn 18 millioner mennesker trenger humanitær hjelp.10 millioner av dem er barn. Dette tilsvarer halvparten av Afghanistans befolkning.
 • Over 390 000 mennesker er drevet på flukt. Halvparten av dem er barn.
 • Over 12 millioner mennesker mangler tilgang på mat.
 • 4 millioner barn går ikke lengre på skole.

Vil UNICEF bli i Afghanistan?

Ja. UNICEF har ingen intensjoner om å dra. Vi er der før, under og etter en krise rammer. Når andre forlater kriser, blir vi igjen. Hvis kampene blir for intense og våre team er i fare, må vi kanskje flytte dem midlertidig. Våre ansattes sikkerhet er vår viktigste prioritet. Det vil likevel ikke hindre oss i å levere kritisk nødhjelp og støtte gjennom vårt store nettverk av partnere. Hvis vi flytter midlertidig kommer vi tilbake så snart det er trygt.

Det livreddende arbeidet er helt avhengig av varig fred og stabilitet i landet. Vårt håp er derfor at den nye ledelsen i Afghanistan vil sikre oss trygg tilgang til de barna som trenger oss mest akkurat nå – spesielt jenter.

Nå haster det for barna i Afghanistan

For hver time som går eskalerer volden og situasjonen for barna blir verre. Med din hjelp kan vi hjelpe barna som nå har behov for beskyttelse og nødhjelp.

UNICEF er til stede med livreddende vann, mat og helsetjenester. Vi skal kjempe for at barna får beskyttelse mot konfliktens redsler, at de får utdannelse og trygghet.

Send "BARN" til 2040 og du hjelper oss til å hjelpe (300,-), eller gi via skjemaet på denne siden.

BARN REKRUTTERES AV VÆPNEDE GRUPPER

Afghanistan har lenge vært et av verdens verste land å vokse opp i. Men de siste ukene har UNICEF blitt stadig mer bekymret over barns situasjon. Akkurat nå ser vi en økende rekruttering av barn inn i væpnede grupper. Mange barn er traumatiserte etter å ha vært vitne til grusomme hendelser.

Skolene er stengte på grunn av covid-19 og den pågående konflikten, noe som betyr at mer enn 9,5 millioner barn ikke får gått på skole.

Afghanistans barn trenger fred nå.

DREVET PÅ FLUKT: 390 000 mennesker er nå drevet på flukt. Denne familien ble sittende fast ved grensen til Pakistan. FOTO: AFP

Publisert av Anne-Mali Thyrum fredag 27/08/2021 - 11:00