Stort hjelpebehov i 2022

Afghanistan, Etiopia, Syria og Jemen er eksempler på land som vil trenge massiv hjelp fremover.

Takket være stor giverglede har UNICEF greid å hjelpe millioner med barn i tide også i 2021 - til tross for pandemien. Vi har for eksempel sakte men sikkert gjenåpnet helsestasjoner og ernæringssenter for mødre og barn slik at barna igjen kan få vaksiner mot polio og meslinger, og mattilskudd som kan redde barnas liv.

Likevel er det fortsatt lidelse og urettferdighet i verden, og millioner av barn og unge har fått en vanskeligere hverdag i kjølvannet av korona.

- Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre. I kriser teller hvert minutt. Da pandemien traff var UNICEF-ansatte allerede på vakt for barn rammet av mangel på mat, vann, helsetjenester, skole og et sted å bo. Dette arbeidet fortsetter også i år, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Her kan du lese mer her om hvilken hjelp barn og unge fikk av UNICEF i 2021.

Kulde og matmangel i afghanistan

Afghansk, tynnkledd gutt ser inn i kamera. Rundt ham ser vi falleferdige hus og snø.
Vinteren har for lengst festet grepet i Afghanistan og UNICEF anslår at 13 millioner barn vil trenge akutt nødhjelp i 2022. 1 av 2 barn under fem år er truet av alvorlig, akutt undernæring. Foto: UNICEF

I sin globale nødhjelpsappell for 2022 bad UNICEF før jul om totalt 9,4 milliarder USD til programmer som skal hjelpe barn og familiene deres i nød dette året. Her er noen eksempler:

I Afghanistan har vinteren satt inn for fullt og situasjonen er allerede svært alvorlig for 13 millioner barn som trenger akutt nødhjelp. 1 av 2 barn under fem år risikerer å bli alvorlig underernært i 2022 på grunn av mangel på mat, rent vann og helse- og sanitærtjenester

I 2022 vil UNICEF behandle 1 million afghanske barn for alvorlig, akutt underernæring, vaksinere 11,5 millioner barn mot meslinger og skaffe rent vann til over 11 millioner mennesker i landet.

I Jemen er 10.000 barn drept etter at konflikten brøt ut i mars 2015. Dette regnes som verdens verste humanitære krise. Også her vil UNICEF fortsette å gi livreddende nødhjelp som mat, rent vann og helsehjelp til millioner av barn og familiene deres.

Borgerkrig og konflikt i etiopia

Etter en brutal borgerkrig i Etiopia det siste året, trenger nå 15,6 millioner barn mat. Hundretusener av mennesker i nordlige Etiopia er blitt drevet på flukt i den blodige konflikten, og UNICEF vil jobbe for å sikre mat til barna og familiene deres.

I år er det 11 år siden konflikten i Syria startet. Hundretusener av barn og familier er drever på flukt til nabolandene, eller er flyktninger i eget land. Millioner lever fra hånd til munn og UNICEF vil i 2022 gi dem akutt nødhjelp i form av mat, rent, vann helse- og sanitærtjenester.

I dag bor 400 millioner barn i områder som er svært utsatt for vannkriser. I 2022 vil UNICEF jobbe for at over 53 millioner mennesker får tilgang til rent drikkevann.

En mor med sitt alvorlig underernærte barn på en UNICEF-støttet enhet ved Ayder-sykehuset i Mekelle i Tigray-regionen i Etiopia.

En mor med sitt alvorlig underernærte barn på en UNICEF-støttet enhet ved Ayder-sykehuset i Mekelle i Tigray-regionen i Etiopia. UNICEF anslår at over 100.000 barn i Tigray vil lide av alvorlig, akutt undernæring det neste året. Foto: UNICEF/Esiey Leul

vaksiner til alle

I 2022 vil UNICEF fortsatt jobbe for at vaksiner mot covid-19 også når lav- og mellominntekstsland. Målet vårt er at flest mulig helsearbeidere og andre voksne omsorgspersoner får minst en dose før sommeren.

Barna er helt avhengige av at voksne får vaksinen. De trenger friske voksne: foreldre som kan gi dem omsorg og mat på bordet, helsearbeidere som kan sette barnevaksiner og behandle syke barn, og lærere som kan ruste dem for fremtiden.

I 2021 er over 900 millioner vaksiner mot covid-19 delt ut i 144 land via det globale samarbeidet COVAX. Her har UNICEF fått den store oppgaven med å skaffe, distribuere og lagre covid-19-vaksiner og utstyr, og å lære opp helsearbeidere. Målet er å distribuere 2,6 milliarder vaksiner før sommeren.

Stort behov for hjelp

– Vi går inn i enda et år med pandemi. Etter snart to år har millioner av barn mistet skolegang og 100 millioner flere barn har havnet i fattigdom. Ni millioner flere barn står i fare for å bli alvorlig underernærte – som de kan dø av.

Millioner av barn er også blitt tvunget ut i arbeid eller inn i barneekteskap fordi familien trenger ekstra inntekt.

- Vi vil fortsette å kjempe for at barn og unge nås med livsviktig hjelp i tide og får leve trygge og verdige liv. Oppgavene er mange og vi vil trenge gode støttespillere og givere også i 2022, sier Camilla Viken.

Her kan du lese rapporten med oversikt over hvordan UNICEF vil å hjelpe barn i nød i 2022.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken smiler inn i kamera.
- Vi har en stor jobb å gjøre i 2022 for å hjelpe barn og unge som allerede har mistet svært mye etter to år med pandemi, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge. (Foto: UNICEF Norge)
Publisert av Anne Nilsen fredag 07/01/2022 - 09:47