UNICEF sender kritisk covid-19-nødhjelp til India

India kjemper nå en desperat kamp mot en ny svært dødelig bølge av covid-19. I løpet av de siste 14 dagene er det rapportert om over 4 millioner nye smittetilfeller, og totalt gjennom pandemien har over 200.000 mennesker mistet livet. Kritisk mangel på utstyr for smittevern, oksygentilførsel og testing gjør at landets helsevesen er i knestående.

Behovet for hjelp øker

UNICEF har sendt livreddende forsyninger, inkludert 3000 oksygenkonsentratorer, testutstyr og annet medisinsk materiell for å hjelpe India i kampen mot den pågående covid-19-bølgen. 

– Covid-19 har ført til en kraftig overbelastning av helsesystemet i India, sier Dr. Yasmin Haque, UNICEF-representant i India. – Det er helt nødvendig med hastetiltak for å forhindre at enda flere liv går tapt. UNICEF har levert oksygenforsyninger og annet kritisk utstyr for umiddelbar respons, samtidig som det iverksettes forebyggende tiltak. Behovet fortsetter å øke i takt med det raskt spredende utbruddet.

– Situasjonen er forferdelig

Oksygen er helt avgjørende i behandling av både moderate og alvorlige tilfeller av covid-19. UNICEF har bidratt med å skaffe og installere 25 oksygenanlegg for sykehus nordøst i landet og i delstaten Maharashtra, samt installasjon av over 70 temperaturskannere ved flyplasser, havner og grenseoverganger. I tillegg har vi levert nesekanyler og 85 RT-PCR-maskiner for covid-testing.

UNICEF har eksperter på plass i de verst rammede delstatene som Maharashtra, for å bistå statlige og lokale myndigheter med akutt covid-respons og oppfølging.

– Situasjonen i India er rett og slett forferdelig, sier George Laryea-Adjei, UNICEFs regionale direktør for Sør-Asia. – De mest sårbare familiene lider av konsekvensene av denne dødelige nye bølgen. UNICEF oppfordrer alle partnere som har mulighet til å bidra i håndteringen av denne nye bølgen, til å gjøre det umiddelbart.

Situasjonen i India er alvorlig
Situasjonen i India er alvorlig. Her hjelper helsearbeidere en covid-19-syk pasient om bord i en ambulanse i Mumbai. Foto: UNICEF

Viktige tjenester for barn må opprettholdes

Gjennom pandemien har vi jobbet utrettelig for å håndtere de ødeleggende innvirkningene den har hatt for barn. Samtidig som UNICEF har bidratt med akutt hjelp til helsevesenet, har vi også bistått Indias regjering med å sikre at kritiske tjenester for de mest sårbare barna opprettholdes. UNICEF har levert mer enn 11.000 sett med smittevernutstyr til personer som jobber i Childline, Indias hjelpetelefon for barn, slik at tjenesten kan fortsette. På tvers av alle delstater gir UNICEF veiledning og støtte for å sikre trygghet og omsorg for barn på barnevernsinstitusjoner.

UNICEF gir også teknisk støtte til regjeringen og samarbeidspartnere for å hjelpe 12,3 millioner barn i 17 delstater med hjemmeundervisning. For eksempel hjelper “Mobile læringssentre” i Bihar 28.000 barn som ikke hadde tilgang til noen form for digitalt utstyr, med å fortsette undervisningen.

Vaksineringen oppskaleres

UNICEF og våre partnere fortsetter å støtte Indias regjering i oppskaleringen av den nasjonale vaksineringen for å nå alle befolkningsgrupper på en rettferdig måte. Så langt har kun 8,8 prosent av Indias befolkning fått første dose med covid-19-vaksine. Til sammenligning er tallet 23,9 prosent i Norge og 42,5 prosent i USA.

Gjennom arbeidet med kommunikasjon til og for barn – og til hele samfunn i nødssituasjoner (RCCE), har UNICEF også jobbet for å motvirke feilinformasjon og fremme smittevern gjennom sosiale medier. I dette arbeidet produseres multimedieinnhold ukentlig på flere språk for distribusjon på ulike digitale plattformer.

Midlene strekker ikke til

UNICEF trenger 21 millioner dollar for å finansiere kritiske leveranser av mer testutstyr, medisinske forsyninger og oksygenutstyr i India, og mer enn 50 millioner dollar til livreddende covid-19-tiltak på tvers av sektorer.

nå gjelder det å nedkjempe andre bølge og redde liv. du kan hjelpe her!

til nå har vi samlet inn...

VIL DU HELLER BRUKE VIPPS? SEND ET VALGFRITT BELØP TIL 638012

Publisert av Lise Larsen fredag 30/04/2021 - 10:38