12 år med krig: Lang vei å gå for barna i Syria

Musa (6) og familien hans er blant de 500.000 som ble hjemløse i Syria etter jordskjelvet som brutalt rammet både Tyrkia og Syria i februar. Minst 6.000 barn er drept, og over 12.000 barn er hardt skadd bare i Syria.

– Moren min kom inn og sa: «Våkn opp, det er jordskjelv! Så gikk jeg ut av huset og noe falt oppå meg», forteller Musa som fikk skader i hodet og på hånda.

Flere hundre små og et nytt stort etterskjelv ødela enda flere hus og kritisk infrastruktur som vann- og sanitæranlegg, vanntårn, renseanlegg og elektrisitet. Skoler, sykehus, hjem og helsestasjoner ble lagt i ruiner.

Tusenvis av barn har opplevd sjokk og traumer som vil prege dem i lang tid fremover. Totalt anslår UNICEF at flere enn 3,7 millioner barn i landet er blitt rammet av jordskjelvene.

flest flyktninger i verden

15. mars er det 12 år siden den blodige og brutale borgerkrigen startet i Syria. Situasjonen i Syria regnes som en av de verste og mest komplekse kriser i verden.

I 2023 vil 7 millioner barn være avhengig av humanitær hjelp. Rundt 690.000 barn under fem år er påført "stunting" som følge av langvarig underernæring. Barna blir kortvokste og får varige problemer med læring og hukommelse.

Allerede før jordskjelvet hadde Syria det største antall internflyktninger i verden – hele 6,8 millioner mennesker hvorav over 3 millioner barn.

Så mange som 90 prosent av den syriske befolkningen levde fra før i fattigdom, og en tredjedel av barna var kronisk underernærte.

13.000 barn er drept i løpet av den 12 år lange borgerkrigen, i følge FN. 700 av barna døde bare i 2022.

Eksplosjonen i Beirut i 2020, og deretter krigen i Ukraina, påvirket økonomien i Syria svært negativt. Matimporten fra Libanon stoppet opp. Det samme gjorde importen av hvete fra Ukraina, som syrerne var så avhengig av.

Prisene på mat og drivstoff økte dramatisk i 2022, samtidig som stadig flere mistet inntekt. Det førte til flere barneekteskap og mer barnearbeid. Landet opplever stadig tørke og flom, og interne kamphandlinger blusser opp jevnlig.

Så kom de katastrofale skjelvene.

To søstre på skolebenk med UNICEF-ansatt i Syria 2023
Maysaa (13) må hele tiden sitte ved side av lillesøsteren Renad (6) etter det dramatiske jordskjelvet. Huset deres svaiet og de måtte flykte. Renad er redd for nye skjelv. Her får de hjelp til å bearbeide følelser og frykt ved å tegne på et UNICEF-støttet senter i en ødelagt skole. @UN0792080/Haddad

redd for nye skjelv

Maysaa (13) og hennes seks år gamle søster, Renad, er blant de som lever med ettervirkningene etter katastrofen.

– Den natten jordskjelvet kom, tenkte jeg på søsteren min med en gang. Huset vårt svaiet, så jeg sa til meg selv: alt kan skje, bare ikke med søsteren min, sier Maysaa. Nå hjelper hun lillesøsteren med å komme over frykten hun opplever etter skjelvet.

– Hun blir fortsatt redd og vil at jeg skal sitte ved siden av henne fordi det kan komme et nytt jordskjelv. Så hun klemmer seg inntil meg, forteller Maysaa til en UNICEF-ansatte ved et hjelpesenter i landsbyen Stamo.

Både Maysaa og tusenvis av andre barn kan ikke lenger gå på skole på grunn av sammenraste bygninger eller fordi de er på flukt. Flere hundre skoler som ikke er ødelagt, brukes til å gi husly til de nye hjemløse.

hjelp til gravide og fødende

Særlig i de nordlige distriktene i Aleppo, Hama, Lattakia og Tartous har jordskjelvkatastrofen rammet ekstra hardt. Her bodde fra før tusenvis av internt fordrevne barn og familier i flyktningleire.

Bare i dette området er minst 116 helseinstitusjoner, inkludert syv sykehus, ødelagt. De som fungerer, mangler brensel og medisiner. Flere hundre helsetilbud er også lagt i ruiner i nordvestlige Syria.

Nå står 130.000 gravide kvinner i Syria uten kritisk viktig svangerskaps- og fødselshjelp. 38.000 av disse vil føde i løpet av en måned, ifølge UNFPA.

UNICEF er på plass med livsviktig medisinsk utstyr inkludert jordmorutstyr og «fødselspakker» for gravide og fødende kvinner.

rent vann og kolera-kampanje

Vannbårne sykdommer som kolera og diare er også på full fremmarsj i Syria. Siden kolerautbruddet ble erklært i september 2022, er over 84.000 tilfeller av kolera registrert. Man venter tusenvis av nye tilfeller i løpet av det neste halvåret.

Å skaffe folk tilgang til trygt drikkevann og sanitærtjenester er kritisk viktig for å hindre spredning av sykdommer i jordskjelvområdene.

UNICEF har sammen med partnere jobbet på spreng for å sikre rundt 606.000 mennesker rent vann og sanitærtjenester, som blant annet hygienepakker, vanntanker og septiktanker.

8. mars lanserte UNICEF og WHO sammen med syriske helsemyndigheter og GAVI en storstilt vaksinasjonskampanje for å bekjempe kolera i de jordskjelvrammede områdene i nordvest Syria.

I løpet av kampanjen skal 1,7 millioner doser med vaksine gis for å beskytte syriske barn over ett år, særlig de som bor i de hardest rammede områdene med høyest risiko for å få kolera.

1400 team med helsearbeidere og lokalt frivillige vil gjennomføre den ti dager lange kampanjen ved å gå fra dør til dør, i tillegg til å oppsøke flyktninger i leire, på markeder og i skolebygninger.

48 mobile helseteam

Sammen med samarbeidspartnere har UNICEF også gitt over 342.000 mennesker livreddende medisinsk hjelp og utstyr på 28 UNICEF-støttede helsesentra og via 48 mobile helseteam.

Mer enn 196.000 barn under fem år og gravide og ammende kvinner har fått ernæring og blitt undersøkt for akutt underernæring.

Over 139.000 barn og omsorgspersoner har fått psykososial hjelp og støtte, rekreasjonsaktiviteter og enkelt læringsmateriell til undervisning.

UNICEF har også tatt hånd om over 1000 barn som har trengt beskyttelse mot overgrep og utnyttelse, eller som har kommet bort fra foreldrene sine.

Publisert av Anne Nilsen tirsdag 14/03/2023 - 08:38