Jordskjelvet i Syria og Tyrkia: Nøden er enorm

Jordskjelvet og de mange etterskjelvene traff regionen på det verst tenkelige tidspunktet. Ute er det kuldegrader, snø og iskaldt regn. Antall døde øker etter hvert som redningsarbeidet fortsetter og situasjonen blir kartlagt. Å få livsviktig nødhjelp ut til de barna og familiene med størst behov står øverst på agendaen.

Livsviktig nødarbeid igangsatt

UNICEF er til stede i Syria, og vårt umiddelbare fokus er å sikre barn og familier tilgang på rent vann og sanitær- og hygienetjenester. Skoler, sykehus og viktig infrastruktur har blitt ødelagte i skjelvene, og foreløpig vet ingen hvor store ødeleggelsene er. Å sikre at barn har tilgang på rent vann og sanitæranlegg er helt essensielt for å forebygge utbrudd av sykdommer de første dagene av slike kriser.

Samtidig jobber vi på spreng med å identifisere barn som har kommet bort fra familien og gjenforene dem med deres nærmeste. Mange barn får også tett oppfølging og psykososial hjelp.

I flere deler av Tyrkia og Syria er skolene stengt ned. Mange av dem brukes for å huse rammede som trenger et sted å være. UNICEF jobber nå for at barna skal få komme tilbake til skolen, så fort det er trygt. Dette er ekstremt viktig, for å gi barna en opplevelse av normalitet i kaoset.

Behovet for medisinsk utstyr og andre forsyninger i Syria er nå enormt. UNICEF har allerede levert nødhjelpsutstyr og mat til operasjonsstuer, og mer nødhjelpsutstyr er på vei fra Libanon og Jordan.

Mange familier og barn var allerede internt fordrevet i Syria, og nå er tusenvis av familier hjemløse. De trenger mat, rent vann og helsehjelp. Det er helt avgjørende å få sikret at små barn under 2 år og gravide kvinner får dekket sine ernæringsbehov.

UNICEF koordinerer responsen sammen med andre FN-organisasjoner og våre partnere. Slik får vi mobilisert forsyninger fra hele regionen og levert nødhjelp så raskt og effektivt som overhodet mulig.  

ALEPPO: Hjelpearbeidere leter etter overlevende i en kollapset bygning i Aleppo, 6. februar 2023.

Syria er i dyp krise

Landet er allerede hardt rammet av hardt kaldt vintervær og kolerautbrudd, samtidig som de står midt i en pågående humanitær krise.

Før jordskjelvet og etterskjelvene ba UNICEF om betydelige ressurser og hjelp til et land som er sterkt preget av konflikt. Av en befolkning på 22 millioner, anslo FN at hele 14 millioner trengte humanitær bistand for å overleve – før skjelvet. Nå har den nye nødsituasjonen doblet behovet for umiddelbar nødhjelp i landet.

UNICEF på bakken i Tyrkia

I Tyrkia fokuserer vi på søk- og redningsarbeid. UNICEF koordinerer fortløpende med Tyrkias regjering og deres katastrofe- og beredskapsorgan om den humanitære responsen. UNICEF bistår også med hygienepakker, tepper og vinterklær.

Vil du gi varme klær til barna i Tyrkia og Syria? Kjøp en Verdensgave!

Publisert av Anne-Mali Thyrum tirsdag 07/02/2023 - 12:35