Ekstrem tørke tvinger Madagaskar i knestående

Den sørlige delen av Madagaskar opplever nå den verste tørkeperiodene landet har hatt på 40 år. Tørken kommer på toppen av koronapandemien, som allerede har rammet den vanskeligstilte delen av befolkningen hardt.

Avlingene tørker inn

Fire år på rad har tørke ødelagt avlinger og gjort tilgangen til mat vanskeligere for folk på Madagaskar. I oktober begynner den vanskeligste tiden av året, tiden mellom såing/planting og innhøsting, når matlagrene er særlig lave. Det er ventet at matkrisen da kommer til å forverres drastisk. I følge Verdens matvareprogram kommer årets avlinger trolig til å være under halvparten av det årlige gjennomsnittet fra de siste fem årene. UNICEF frykter en firedobling i antall underernærte barn under fem år i det sørlige Madagaskar hvis ikke hjelpen til området oppskaleres kraftig.  

Madagaskar er et land som selv har lavt klimaavtrykk, men som likevel rammes hardt av klimaendringene som rokker ved værmønstrene og gir mer uforutsigbarhet og ekstremvær. Som et resultat av den pågående tørken er det nå 1,14 millioner mennesker, halvparten av dem barn, som trenger nødhjelp i form av mat, næringstilskudd, vann eller helsehjelp. I tillegg gjør pågående smitteverntiltak det vanskelig for folk å gå på jobb og skaffe mat.

Landsbyboere på vei hjem med 20L vann hver. Hver dag bruker de tre timer på å hente vann.
Landsbyboere fra Maroalopoty på vei hjem med 20L vann hver. Hver dag bruker de tre timer på å hente vann. Brønnen i Ampasipoty 7 kilometer unna er den eneste kilden til rent vann for de 73 innbyggerne i Maroalopoty. Foto: UNICEF

Frykter firedobling av underernærte barn

UNICEF frykter en ytterligere forverring av situasjonen for barn og familiene deres hvis ikke hjelpen oppskaleres kraftig. Totalt er det ventet at over 500.000 barn under fem år kommer til å lide av underernæring i det sørlige Madagaskar som følge av tørken. Blant dem står 100.000 i fare for å lide av alvorlig akutt unerernæring. En slik økning vil bety en firedobling av antall underernærte barn sammenlignet med vurderingen som ble gjort i oktober 2020. Det hardest rammede distriktet er Ambovombe-Androy hvor 27 prosent av befolkningen kommer til å lide av hungersnød hvis de ikke får hjelp.

Bare mellom januar og april i år ble over 30.000 barn med alvorlig akutt underernæring innlagt, noe som er mer enn en dobling sammenlignet med samme periode i 2020. UNICEF ser tydelig den helsemessige innvirkningen mat- og vannkrisen har på folk, særlig barn og gravide kvinner. I tillegg viser tall fra nasjonale helsemyndigheter en økning i sykdommer som malaria og diaré.

Manambovo-elven har tørket ut.
Manambovo-elven har tørket ut. Det lille av stillestående vann som er igjen bruker folk til kyrne sine, til å vaske klær og dusje. Stillestående vann kan være veldig helseskadelig og inneholde for eksempel malaria og denguevirus. Foto: UNICEF

Hva gjør unicef?

UNICEF fortsetter å støtte den mest sårbare befolkningen sør på Madagaskar med nødhjelp. Mellom januar og juni i år har UNICEF og samarbeidspartnere sørget for hjelp til mer enn 264.000 mennesker rammet av tørken, gjennom vanntransport, bygging av nye og rehabilitering av eksisterende vannpunkter og vannleveranser til familier. I tillegg støtter vi helsesentrene i de seks hardest rammede distriktene med ekstra helsearbeidere.

Mellom oktober 2020 og mai 2021 behandlet vi 30.000 barn under seks år for dødelige sykdommer som diaré, lungebetennelse og malaria. 22 000 gravide kvinner fikk et fjerde hjemmebesøk av lege eller jordmor under graviditeten og mer enn 140.000 barn i alderen under ett år fikk vaksiner mot de viktigste forebyggbare sykdommene i de ni distriktene sør på Madagaskar.

Kiwi er en viktig samarbeidspartner for arbeidet vårt på Madagaskar, og siden 2010 har de bidratt til at vi har kunnet bygge 20 nye skoler og en barnehage i Androy-regionen i sør. Siden 2015 har samarbeidet også omfattet å sikre vann til samme område.

Mangler 208,7 millioner kroner

Folk på Madagaskar opplever nå den verste tørken på 40 år. For å hindre at liv går tapt er vi nødt til å oppskalere innsatsen på Madagaskar kraftig. Vi vet at høsten er en særlig vanskelig periode med dårlig tilgang til mat, og det trengs innsats fra verdenssamfunnet for å møte den varslede katastrofen på en måte som minimerer konsekvensene.

Ved å behandle underernærte barn og tilby familier tilgang til mat og rent drikkevann kan vi redde liv, men finansieringen som er sikret er per i dag langt unna behovet.

UNICEF trenger 208,7 millioner kroner for å kunne finansiere hjelp til alle som trenger det.

Gjør en forskjell!

Du kan gi barndommen tilbake til utsatte og sårbare barn, i land som Madagaskar.

Uten støttespillere som deg klarer vi ikke å nå alle barn i nød. Sammen kan vi nå barna som rammes ekstra hardt, med livreddende hjelp og beskyttelse som rent vann og ernæring, medisiner og helsehjelp.

Hver dag kjemper vi for å gjøre verden til et bedre sted for barn. Er du med? 

Siste nytt

Barna i Afghanistan trenger fortsatt hjelp
UNICEF-ansatt sammen med 8 år gamle Adina og hennes mor blant ruinene der hjemmet deres sto

Barna i Afghanistan trenger fortsatt hjelp

Les mer
Frykter rekordstort gap i nødhjelpen til barn
Gutt i Sudan med BP-5

Frykter rekordstort gap i nødhjelpen til barn

Les mer
UNICEF på plass med nødhjelp i Afghanistan

UNICEF på plass med nødhjelp i Afghanistan

Les mer
Publisert av Ellen Fredriksen onsdag 28/07/2021 - 11:46