Barn lider under akutt sultkrise i Tigray

UNICEF anslår at over halvparten av barna i Tigray som vil trenge behandling for alvorlig underernæring i løpet av 2021, ikke kommer til å få det. Det kan det føre til ekstremt høye dødstall blant barn under fem år, fordi over 70 prosent av helsesystemet i Tigray ikke lenger leverer tjenester.

Barna lider konsekvensene

Flere hundre tusen mennesker er drevet på flukt etter at konflikten brøt ut og uskyldige barn lider konsekvensene av de voksnes krigføring. UNICEF har i flere måneder advart om den stadig forverrede sultsituasjonen i regionen. Til tross for dette er hungersnøden i Tigray nå i ferd med å spre seg til andre deler av Etiopia. Ifølge en ny IPC-rapport er det nå 350.000 mennesker der som trues av alvorlig hungersnød og over 60 prosent av Tigrays befolkning, som utgjør 5,5 millioner mennesker, lever med akutt matusikkerhet.

UNICEF anslår at 56.000 barn i Tigray kommer til å trenge behandling for alvorlig underernæring i løpet av året. På grunn av hindret tilgang kommer 33.000 av disse barna trolig ikke til å få den livsviktige hjelpen.

Livsviktig hjelp hindres

Antall mennesker som sulter er nå høyere i Tigray enn det har vært noe annet sted i verden siden sultkrisen i Somalia i 2011, da 250.000 mennesker døde. UNICEF og våre partnere gjør alt vi kan for å hjelpe barn og familier i Tigray, men hindres i det livsviktige arbeidet fordi hjelpeorganisasjoner nektes tilgang til områdene.

– I UNICEF er vi veldig bekymret for situasjonen i Tigray.  Vi ser stadig flere små barn og babyer stå i fare for sykdom og død på grunn av underernæring, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

– Vi samarbeider med partnerne våre om å tilby ernæring, helsetjenester og rent vann, men uten humanitær tilgang risikerer vi å ikke nå dem i tide. Rundt 33.000 alvorlig underernærte barn i det som nå er utilgjengelige områder i Tigray risikerer å dø. Verden kan ikke akseptere at det skjer, sier Viken.

Mor og barn i Tigray
Yeshialem, 27, med sin seks måneder gamle datter. Datteren får behandling ved Aby Adi health center i Tigray nord i Etiopia. Foto: UNICEF.

Hva gjør UNICEF?

Til tross for at det er vanskelig å få tilgang til mange av områdene, har UNICEF bistått menneskene i Tigray så godt det har latt seg gjøre. Siden februar har over 350 000 barn under fem år blitt undersøkt, og vi har levert tusenvis av esker med næringstilskudd for å sørge for at barna får i seg livsviktig næring. Vi jobber med samarbeidspartnere for å levere rent vann, samt vannrensetabletter og såpe. Samtidig bidrar vi til å gjenåpne skoler der det er trygt. Andre steder setter vi opp midlertidige læringssentre for barn som er fordrevet fra hjemmene sine og tilbyr psykososial hjelp.

Situasjonen forverres dag for dag 

I løpet av september venter man en ytterligere forverring av matkrisen i regionen. Det skyldes i stor grad at mennesker er fordrevet fra hjemmene sine og mister muligheten til å så og høste avlinger.

IPC-rapporten anslår at ytterligere 400.000 mennesker kommer til å leve under katastrofale forhold hvis ikke umiddelbar og uhindret hjelp sikres.

UNICEF trenger nær 90 millioner kroner for å kunne behandle barna i Tigray og naboregionene Amhara og Afar for underernæring. Midlene vil også gjøre det mulig for oss og våre partnere å tilby rutinemessige medisinske tjenester og å oppskalere livreddende behandling for avmagring, samt rådgivning av mødre og andre omsorgspersoner om anbefalt ernæring for barn og spedbarn.

Barn mottar helsehjelp i Tigray
Meseret, 1 år og 8 måneder, undersøkes ved Agbe Health Center i Tigray-regionen. Foto: UNICEF.

NÅ ER DET EN KAMP MOT KLOKKEN

Uten støttespillere som deg klarer vi ikke å nå alle barn i nød. Sammen kan vi nå barna som rammes ekstra hardt, med livreddende hjelp og beskyttelse som rent vann og ernæring, medisiner og helsehjelp.

Publisert av Lise Larsen onsdag 23/06/2021 - 14:58