UNICEF trapper opp hjelpen i Ukraina

– Vi blir værende i Ukraina, og vi oppskalerer arbeidet her. Men vi er helt avhengig av hjelp for å fortsatt kunne gi livsviktig støtte til barn og familier, sier UNICEF-direktør Cathrine Russell.

I sin tale til FNs sikkerhetsråd 7. mars gjorde hun rede for hjelpearbeidet i regi av UNICEF både i Ukraina og i nabolandene.

Ifølge UNHCR har nå 2,7 millioner mennesker forlatt Ukraina. Av disse er 1,5 millioner barn. Dette regnes som den raskest voksende flyktningkrisen siden 2. verdenskrig.

Sagt på en annen måte: Hver dag siden krigen startet har 75.000 barn måttet flykte fra hjemmet sitt i snitt. Det vil si 55 barn hvert eneste minutt og ett barn hvert sekund. (Perioden 24. februar til 15. mars).

Støtt vår innsamling til barn i Ukraina.

Det humanitære nødhjelpsarbeidet i Ukraina er en FN-ledet innsats, hvor UNICEF, sammen med UNHCR, er hovedpartnerne i responsen og koordineringen i Ukraina og i landene rundt.

Som FN-organisasjon er UNICEF en døråpner til myndighetene i Ukraina og nabolandene, og samarbeider tett med UNHCR og lokale myndigheter for å nå barna med nødhjelp og beskyttelse der de til enhver tid er. Det innebærer også dialog for å sikre fortsatt humanitær tilgang i de mest utsatte og krevende områdene.

UNICEF har jobbet i konfliktområdene i Øst-Ukraina i åtte år, med blant annet distribusjon av vann til 2,3 millioner mennesker, helsehjelp, skoletilbud og psykososial støtte og beskyttelse av barn.

For øyeblikket har UNICEF over 150 ansatte inne i Ukraina, men dette vil øke. De neste tre månedene beregner UNICEF å gi hjelp til 4 millioner barn inne i Ukraina.

40 tonn med medisiner og utstyr, som kirurgisk utstyr, jordmorpakker og materiell til nyfødte, ble levert til 22 sykehus i Ukraina 5. og 6. mars. (Foto: UNICEF)

utstyr levert til 22 sykehus og fødeklinikker

Hittil har vi levert totalt 238 tonn med medisiner og annet utstyr fra UNICEFs lagre til Ukraina.

Utstyret i første fase ble levert til 22 sykehus i de fem mest rammede regionene i Ukraina, og skal sikre livsviktig hjelp til 20.000 sårbare barn og mødre.

Livreddende førstehjelpsutstyr og materiell er også levert til fem fødeavdelinger og -klinikker i Kyiv og omegn for å hjelpe 5.000 gravide og nyfødte.

Nødhjelpen består av:

  • Medisiner
  • Førstehjelpsutstyr 
  • Jordmor-”pakker” 
  • Gynekologisk utstyr
  • Kirurgisk utstyr 
  • Materiell til nyfødte og mødre
  • Kjølebager
  • Tepper og varme vinterklær
  • Materiell til førskolebarn og ungdom

Mobile helseteam

UNICEF er også operative med en rekke mobile helseteam som tilbyr psykososial støtte til traumatiserte barn, medisiner og annen helsehjelp til de rammede barna. De beveger seg rundt i Ukraina der det er mulig og behovet størst. Antallet øker nå fra 9 til 43 slike team i løpet av kort tid.

UNICEF har også levert oksygensylindre til feltsykehus i Kyiv, og medisinsk utstyr og materiell til rundt 100 helseinstitusjoner og -klinikker.

Fra det første "Blue Dot"-senteret som UNICEF åpnet i Romania for barn og familier på flukt. Her får de informasjon, mat, helsehjelpe, tepper og et trygt sted å leke og hvile seg før neste etappe. (Foto: UNICEF)

trygghet i "blue dot"-sentre

De fleste ukrainere, rundt 1,6 millioner, har ankommet Polen. Resten har reist til de øvrige nabolandene.

I samarbeid med UNHCR har nå UNICEF etablert team i Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia, og har samtidig styrket de teamene som var stasjonert i Romania, Moldova og Hviterussland.

I Moldova og Romania driver nå UNICEF fire såkalte «Blue Dots»-sentre på grenseovergangene, og flere er under etablering. Om kort tid åpner også seks sentre i Ungarn og 10 i Polen.

Også i Slovakia, Hviterussland og Tjekkia vurderes behovene fortløpende. Totalt planlegges det 26 slike sentra i nært samarbeid med både UNHCR og lokale myndigheter.

Det første "Blue Dot"-senteret ble åpnet i Romania sist uke. Det planlegges 26 slike i nabolandene til Ukraina.
(Foto: UNICEF)

«Blue Dots» er trygge steder langs fluktruten der barn og foreldre får informasjon, nødvendig helsehjelp, psykologisk støtte, mat, tepper og kan leke og samle krefter før neste etappe.

UNICEF-direktør Catherne Russell (t.h.) besøkte det første senteret i Romania i begynnelsen av mars.
(Foto: UNICEF)

Sentrene er også viktige for barn som trenger beskyttelse mot vold og overgrep, psykososial hjelp, traumehåndtering og gjenforening med familien sin.  Det er plass til 3000–5000 barn og mødre per senter.

100.000 barn på institusjon

UNICEF er bekymret for sikkerheten for nærmere 100 000 barn, halvparten av dem med funksjonsnedsettelser, som bor på institusjoner og kostskoler.

Disse barna er adskilt fra familiene sine, og nå som mange ansatte ved institusjonene også flykter eller evakuerer, må barnas tas hånd om på en trygg måte.

– UNICEF jobber med løsninger for dette. Dette er de mest sårbare av de sårbare. Disse barna har også rett til beskyttelse på lik linje med alle. Målet er hele tiden at barna blir gjenforent med sin familie når trusselen mot deres sikkerhet har avtatt, sier direktør for Barns rettigheter, Kristin Oudmayer.

gi livsviktig nødhjelp til barna i ukraina

Publisert av Anne Nilsen tirsdag 08/03/2022 - 14:13