Stopp volden mot iranske barn

Til tross for mangel på offisielle data, har anslagsvis 50 barn mistet livet i den offentlige uroen rundt demonstrasjonene som har preget Iran de siste månedene. Dette må ta slutt!

UNICEF er sterkt bekymret over rapporter om barn som blir drept, skadd og fengslet i de nylige protestaksjonene, og vi ber om at alle barn må beskyttes, i alle situasjoner. Vold mot barn kan aldri aksepteres!

UNICEF ber om at all vold mot barn må stanse. Alle barn og deres rettigheter må beskyttes.

Vi er også dypt bekymret over ransakinger og aksjoner som utføres på enkelte skoler. Skoler skal og må være et trygt sted for barn å oppholde seg.

i dialog med iranske myndighter

Helt siden de første nyhetene om drepte og skadde barn i Iran, har UNICEF vært i direkte kontakt med iranske myndigheter om den forpliktelsen de har til å sikre at barns rettigheter blir respektert og at livene deres beskyttes, slik vi gjør i alle land vi jobber i.

Iran har underskrevet FNs Barnekonvensjon. Dette betyr at har forpliktet seg til å respektere og beskytte barns rettigheter.

UNICEF har sagt tydelig ifra til Iranske myndigheter om situasjonen i Iran - noe vi vil fortsette med inntil alle barn i Iran er trygge og fritt kan benytte seg av sine rettigheter - inkludert retten til å uttale seg fritt.

Barns rett til å uttale seg om saker som angår dem, er nemlig forankret i Barnekonvensjonen. Dette skal de få gjøre i et samfunn fritt for vold. UNICEF gjentar budskapet fra FNs generalsekretær til sikkerhetsstyrkene i landet, om å avstå fra å bruke unødvendig og proporsjonal makt.

Altfor mange mødre og fedre har opplevd å få barnet sitt revet vekk fra seg på grunn av urolighetene som nå pågår i Iran. Vi uttrykker vår dypeste medfølelse med alle familiene og lokalsamfunnene som på en eller annen måte har blitt rammet.

UNICEFS arbeid i Iran

UNICEF har vært tilstede i Iran i nesten 70 år. Gjennom disse årene har vi jobbet med å få på plass helsehjelp for barn, vaksinering, riktig ernæring, tilgang til utdanning og beskyttelse. På grunn av dette har millioner av barn og unge i Iran fått en bedre oppvekst.

Siden protestene startet har vi, i nær dialog med våre kollegaer på bakken i landet, gjort avveininger og tatt beslutninger basert på barns beste. Alt vi gjør tar utgangspunkt i hva som er det beste for barn og unge.

Samtidig jobber vi fortløpende med å forsøke å belyse urett som begås mot barn over hele verden, og for å fremme barns rettigheter.

Det er ikke alltid arbeidet vårt synes utad, men vi slutter aldri å jobbe for barns rettigheter. Vi jobber året rundt, i akutte situasjoner og alltid for langsiktig endring for barn.

Barn og unge er Irans fremtid. Derfor må deres behov, drømmer, velferd og beskyttelse være en prioritet.

Her og her kan du lese UNICEFs internasjonale uttalelser om situasjonen i Iran.

Publisert av Anne-Mali Thyrum tirsdag 29/11/2022 - 09:37