Ingen trygge steder å dra for 600.000 barn i Rafah

Med hundretusenvis av barn i Rafah som allerede er skadet, syke, underernærte, traumatiserte eller har fått en funksjonshemming, ber UNICEF om at barn ikke blir tvangsflyttet. De ber også om at den livsviktige infrastrukturen som barna er avhengige av, blir beskyttet.

Etter evakueringsordren i oktober om å flytte sørover, bor nå omtrent 1,2 millioner mennesker i Rafah. Det betyr at Rafah i dag er nesten dobbelt så tett befolket (20.000 mennesker per km2) som New York City (11.300 mennesker per km2).

Omtrent halvparten er barn. Mange av dem har blitt fordrevet flere ganger og bor nå i telt eller andre provisoriske tilholdssteder.

advarer mot enda større katastrofe

UNICEF frykter at militære operasjoner kan gjøre forholdene enda verre for barna i Rafah. Både volden, evakueringskorridorer som trolig er minelagt med ueksploderte eksplosiver; og mangel på husly og tjenester, vil gi svært høye sivile tap og total ødeleggelse av de få gjenværende grunnleggende tjenestene og infrastrukturen barna trenger for å overleve.

– Mer enn 200 dager med krig har vært en ufattelig inngripen i barnas liv, sier Catherine Russell, UNICEF-direktør.

– Rafah er nå en by av barn, som ikke har noe trygt sted dra til i Gaza, sier hun.

En liten jente utenfor en teltleir i Rafah, Gaza
De 1,2 millioner menneskene som har flyktet til Rafah i sør-Gaza bor nå dobbelt så tett som folk i New York City.
– Det er en by av barn, og de har ingen steder å gjøre av seg ved et militært angrep, advarer UNICEF. (Foto: UNICEF/UNI556618/ElBaba)

barna er særlig sårbare

Sammenlignet med voksne, er barn spesielt sårbare i Gaza-krigen. De blir urettmessig drept og skadet, og rammes mer akutt av ødelagte helsetjenester, utdanning og manglende tilgang til mat og vann.

14.000 barn er allerede rapport drept i Gaza ifølge det siste anslaget fra palestinsk helsedepartement.

Det er samtidig estimert at hundretusenvis av barn i Rafah har en funksjonshemming, medisinsk tilstand eller annen sårbarhet som setter dem i enda større fare for de forestående militære operasjonene i byen:

• rundt 65.000 barn antas å ha en eksisterende funksjonshemming, som vanskeligheter med å se, høre, gå, forstå og lære.

• rundt 78.000 barn er spedbarn under 2 år

• nesten 8.000 barn under 2 år lider av akutt underernæring

• omtrent 175.000 barn under 5 år – eller 9 av 10 – har én eller flere smittsomme sykdommer

• nesten alle barn trenger allerede psykisk helsehjelp og psykososial støtte.

Mange av disse ulike formene for sårbarhet utelukker ikke hverandre. Det betyr at det samme barnet kan både være skadet og sykt, eller underernært og spedbarn.

– Hundretusenvis av barn som nå er trengt sammen i Rafah, er skadet, syke, underernærte, traumatiserte eller har funksjonshemninger, sier Russell.

– Mange har blitt fordrevet flere ganger, og har mistet hjem, foreldre og slektninger. De må beskyttes sammen med det som er igjen av tjenester de er avhengige av, som medisinske fasiliteter og husly.

umiddelbar og varig våpenhvile

UNICEF gjentar oppfordringen fra Inter-Agency Standing Committee til Israel om å oppfylle sin rettslige forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene om å slippe inn mat og medisinsk utstyr, og gjøre hjelpesendingene enklere.

UNICEF oppfordrer også til:

• Umiddelbar og varig humanitær våpenhvile. Umiddelbar frigjøring av gisler, og en slutt på alle alvorlige brudd mot alle barn

• Beskyttelse av sivile og infrastrukturen som støtter deres grunnleggende behov, som sykehus og tilfluktsrom, mot angrep og militær bruk

• Fortsatt beskyttelse av barn og familiene deres hvis de ikke er i stand til, eller ikke ønsker, å flytte etter en evakueringsordre. Folk bør få lov til å bevege seg fritt til sikrere områder, men de bør aldri bli tvunget til det

• Sikker og konsekvent tilgang for humanitære organisasjoner og personell for å nå barn og deres familier med livreddende hjelp, uansett hvor de befinner seg på Gaza-stripen

Les kronikken av generalsekretær Maria Greenberg Bergheim i UNICEF Norge her.

Publisert av Anne Nilsen mandag 06/05/2024 - 12:50