Ber begge parter beskytte barn mot vold

72 timer etter de første angrepene viser rapporter at hundrevis av palestinske og israelske barn er drept og skadet, mens utallige andre er blitt utsatt for vold.

– Ingenting rettferdiggjør drap og bortføring av barn. Dette er alvorlige brudd på rettigheter som UNICEF sterkt fordømmer, sier UNICEFs direktør, Catherine Russell.

UNICEF oppfordrer væpnede grupper, eller de ansvarlige, om å løslate israelske barn som blir rapportert holdt som gisler på Gaza-stripen umiddelbart. Kidnapping av barn er forbudt i henhold til internasjonal humanitær rett, uansett hvilken part av konflikten som står bak.

UNICEF ber alle parter om å beskytte barn fra vold.

hundretusener på flukt

Ifølge UNRWA er mer enn 187.000 mennesker nå blitt internt fordrevne på Gaza. Mange av disse har søkt tilflukt i UNRWA-skoler, mange av dem er barn. Noen av bygningene som huser de internt fordrevne i Gaza, inkludert skoler, har fått skader.  

Hundretusener av barn er rammet av den eskalerende konflikten i Gaza, og de har et desperat behov for hjelp og beskyttelse.

Allerede før denne opptrappingen hadde 1,1 millioner barn behov for humanitær hjelp på Gaza-stripen og Vestbredden. Dette utgjør omtrent halvparten av antall barn.

ekstremt bekymret

– Vi er ekstremt bekymret for at befolkningen i Gaza nå fratas strøm, mat, brensel og vann. Dette forsterker lidelsene for familier som allerede er hardt rammet i Gaza. Det å hindre barns tilgang til mat og andre nødvendige tjenester, setter barns liv i fare, sier talsperson i UNICEF, James Elder, som talte til FNs hovedkontor i Geneve tirsdag.

Han la til at det samme gjør også angrep på sivile områder og infrastruktur – som helsesentre, skoler og vann- og sanitærsystemer.

– Det er avgjørende at alle parter avstår fra ytterligere vold og angrep på sivil infrastruktur, inkludert skoler, helsesentra og bygg som nå huser de internt fordrevne, understreker han.

medisiner og drivstoff

UNICEF og partnere er på plass på Gaza-stripen med akutt nødhjelp, inkludert medisiner og utstyr, drivstoff og psykososial støtte.

Med den humanitære situasjonen som nå raskt forverrer seg, må humanitære aktører sikres trygg tilgang til barn og familienes deres med livreddende hjelp - uansett hvor de befinner seg, uttaler UNICEF.

UNICEF ber om umiddelbar stans i fiendtlighetene og minner partene om de forpliktelsene de har etter internasjonal humanitær rett om å gi barn særskilt beskyttelse.

– Hvert eneste barn, uansett hvem og hvor de er, må beskyttes, sier James Elder.

Publisert av Anne Nilsen tirsdag 10/10/2023 - 11:38