1200 tonn nødhjelp til Ukraina

Fem uker med krig i Ukraina har ført til at 60 prosent av Ukrainas 7,5 millioner barn nå er på flukt. 2 millioner av dem har flyktet til et annet land, mens rundt 2,5 millioner barn er internt fordrevne i Ukraina.

1,1 millioner barn har flyktet til Polen, og hundretusener har ankommet Moldova, Romania og Slovakia.

– Tallet på barn som tvinges på flukt, øker fortsatt. Vi må huske på at hvert eneste av dem trenger beskyttelse, utdanning, trygghet og støtte, sier UNICEF-direktør, Catherine Russel. Hun frykter krigen kan få varige konsekvenser i flere generasjoner fremover.

Støtt vår innsamling til barn i Ukraina.

medisinsk utstyr og kontantoverføringer

UNICEF har levert medisinske forsyninger til 23 helseklinikker for barn og barselsentre i Lviv, Vyshgorod, Kharkiv, Mykolaiv, Kiev by og oblast, Chernihiv, Dnipro og Zhitomir. Det skal hjelpe 600.000 mennesker i tre måneder.

Nødhjelpen fra UNICEF inneholder førstehjelpssett, diagnostikk- og behandlingsutstyr, jordmor-, obstetrikk- og kirurgisk utstyr.

UNICEF har i tillegg delt ut medisinsk utstyr, førstehjelps- og sanitærutstyr og nyfødtpakker til 49 sykehus i 9 regioner i Ukraina. I tillegg er det delt ut tepper, varme klær og aktivitets/læringsmateriell til barn og unge.

Den siste uken har UNICEF også gitt kontantstøtte til 52.000 av de hardest rammede barnefamiliene i Ukraina. Dette programmet skal utvides den nærmeste tiden.

traumatiserte barn

I alt 2,5 millioner barn er nå interne flyktninger i Ukraina.

I de hardest rammede områdene har UNICEF 50 team som skal gi barn på flukt nødvendig beskyttelse.

UNICEF skalerer også opp fra 9 til 47 mobile helseteam som reiser rundt i landet og tilbyr helsehjelp og psykososial hjelp til traumatiserte barn på flukt, beskyttelse og oppsporing av familiemedlemmer.

I 13 regioner har UNICEF gjenopptatt utdanningstilbud i Ukraina gjennom fjernundervisning. I andre regioner er dette vanskelig som følge av sikkerhetssituasjonen.

UNICEF har etablert og utstyrt spesielle "hjørner" for barn i 29 metrostasjoner i Kharkiv, hvor ca. 17.400 mennesker har søkt dekning de siste to ukene. “Hjørnene” er utstyrt med læringsmateriell for kunstterapi, lek, lesing, læring og emosjonell støtte, og personalet her gir læringsstøtte og rekreasjonsaktiviteter for førskole- og skolebarn.

UNICEF har engasjert ungdom via en frivillig tjeneste i Ukraina for å støtte sårbare barn gjennom et bredt spekter av aktiviteter, inkludert læring og sosiopsykologisk støtte.

Gjennom et partnerskap med en lokal NGO, «Ukrainian Education Platform», støtter UNICEF 15 barnevennlige rom/områder og 100 mobile lærerteam som hjelper barn på flukt i det vestlige Ukraina.

Fra den første nødhjelpslasten som ankom fra UNICEFs lagre til Lviv i Ukraina tidligere i mars. (Foto: UNICEF)

enda flere "blue Dot"-sentre

I nabolandene Romania, Moldova, Ungarn og Polen har UNICEF og UNHCR opprettet et titalls «Blue Dot-sentre», og antallet oppskaleres de nærmeste dagene, inkludert 20 nye sentre i Polen.

Blue Dots er trygge oppholdssteder for barn og foreldre langs fluktruten på grenseovergangene.

Her får de mat, husly, medisiner og helsehjelp, lekerom og hvile, informasjon og hjelp til å registrere seg. Dette skjer i samarbeid med lokale myndigheter.

Slike sentre er også under planlegging i Hviterussland, Slovakia og Tsjekkia.

Et nøkkeltilbud i Blue Dot-sentrene er psykososial hjelp til sårbare barn og familier. På hvert skift jobber alltid en psykolog og en sosialarbeider som snakker både ukrainsk og russisk.

Sentrene beskytter og registrerer også barn og unge som er på flukt alene, og jobber med oppsporing av familiemedlemmer som har komet bort fra hverandre.

Nytt utstyr til enda et Blue Dot-senter bæres inn av frivillige ved grenseovergangen i Romania. UNICEF har også slike sentra i Moldova, Ungarn og Polen. Flere er under etablering. (Foto: UNICEF)

ber om økt beskyttelse

UNICEF ber om økt beskyttelse av barn som flykter alene fra Ukraina. De advarer mot faren for at barn og unge som reiser alene kan bli offer for trafficking og utnyttelse, og ber mottakerlandene sikre registrering av alle barn.

– Barn på flukt er ekstremt sårbare og kan risikere å bli skilt fra foreldrene sine, utnyttet og bli ofre for trafficking. Regjeringer i alle land må sørge for ekstra beskyttelse og registrering av barn som krysser grensene, sier Afshan Khan, UNICEFs regionaldirektør for øst-Europa og sentral Asia.

Mer enn 500 ukrainske barn ble identifisert på flukt alene bare til Romania mellom 24. februar og 17. mars. Antallet er trolig langt høyere til alle land.

To jenter tegner på et lekerom i et Blue Dot-senter i Romania. Her tilbyr UNICEF også mat, helsehjelp, informasjon til foreldrene og registrering. Barn og unge som flykter alene er spesielt sårbare og utsatte. (Foto: UNICEF)

gi livsviktig nødhjelp til barna i ukraina

Publisert av Anne Nilsen torsdag 07/04/2022 - 13:16