31 premature babyer evakuert fra Al-Shifa-sykehuset

Evakueringen ble gjennomført under ekstremt farlige forhold, og var et resultat av et samarbeid mellom UNICEF, WHO, UNRWA, OCHA og UNMAS i tillegg til palestinsk Røde Halvmåne, lokale helsemyndigheter og sykehusansatte.

Situasjonen for de 31 nyfødte babyene hadde forverret seg raskt etter at hele det medisinske tilbudet ved Al-Shifa-sykehuset kollapset. Flere premature babyer har mistet livet.

De nyfødte ble transportert i tempererte kuvøser i ambulanser under overvåkning av helsepersonell til Al-Helal Al-Emarati-sykehuset i Rafah, sør i Gaza. Her ble de tatt hånd om på intensivavdelingen for nyfødte og situasjonen for barna skal ha stabilisert seg.

Men på grunn av mangel på væske og ernæring er tilstandsen fortsatt kritisk for mange av de nyfødte.

Mandag 20. november ble derfor 28 av de 31 babyene fraktet videre over grense til Egypt, der de ble tatt hånd på El Arish-sykehuset. 12 av dem har blitt flydd videre for behandling på sykehus i Kairo. Tre av dem er blitt værende igjen på sykehuset i Rafah.

medisiner, babyutstyr og vann

UNICEF og partnere bistår med identifisering og registrering av babyene for å forsøke å oppspore familiene deres slik at de kan gjenforenes der det er mulig.

Siden starten av den eskalerte sitasjonen, har UNICEF skaffet medisiner og babyutstyr til sykehus i sør og i midt-Gaza beregnet på rundt 244.000 mennesker, inkludert nyfødte på nyfødtavdelinger.

I tillegg har fem sykehus fått vanntanker som skal sikre minst tre liter vann pr. dag til 50.000 mennesker.

prematur barn får mat av lege
De 31 premature babyene er nå fraktet fra Al-Shifa-sykehus i nord-Gaza til et nytt sykehus ved Rafah i sør, der de tas hånd om på en intensivavdeling for nyfødte. Foto: UNICEF/UNI473125/Eyad El Baba.

ber om humanitær våpenhvile

Sykehus, helsefasiliteter og personell må beskyttes fra angrep. Alle midler må tas i bruk for å beskytte pasienter, helsemedarbeidere og sivile fra vold.

UNICEF fortsetter å appellere om umiddelbar humanitær våpenhvile, og ber om at livreddende drivstoff og medisiner når frem til sykehusene der disse befinner seg.

Les mer om hva UNICEF gjør for barna her.

  

Publisert av Anne Nilsen mandag 20/11/2023 - 13:40