Klimatoppmøte COP28

For femte gang reiser klimaaktivist og UNICEF-ambassadør Penelope Lea til klimatoppmøtet COP28. Hun reiser til Dubai for å overvære forhandlingene, legge press på beslutningstakerne og formidle hva som skjer.  

– Det er viktigere enn noen gang å ha et tilstedeværende sivilsamfunn på COP for å skape endring. Barns rettigheter og 1,5 gradersmålet burde ikke være gjenstand for forhandling, mener Lea. Hun skal også møte unge klimaaktivister fra hele verden og stå sammen for en levelig fremtid.

– Menneskerettigheter er ikke et grunnlag for forhandling

Årets klimatoppmøte arrangeres i Dubai. I forkant av toppmøtet har det blitt rettet sterk kritikk mot at Sultan al-Jaber, som er toppsjef i De forente arabiske emiraters nasjonale oljeselskap og en av verdens største oljeprodusenter, skal lede årets klimatoppmøte.

Lea mener derfor at det er viktigere enn noen gang å ha et tilstedeværende sivilsamfunn på forhandlingene som formidler, legger press på og fremmer forslag under forhandlingene. 

Stadig hyppigere tørke gjør at 1 av 3 barn lever i områder med alvorlig vannmangel, som på Afrikas Horn. Fremover vil klimaendringene true med å gjøre det verre. Dette vil få dramatiske følger for alle verdens barn.

Lea mener at det er spesielt viktig for henne at norske myndigheter og andre forhandlingsparter tar ansvar på årets COP ved å sikre at globale mål og menneskerettigheter ikke blir grunnlag for forhandlingene.

– Vi må klare å skape et momentum som fører til at resultatet fra disse forhandlingene møter de forpliktelsene vi definitivt ikke kan trekke oss fra. Vi må opprettholde forpliktelsene våre til 1,5 gradersmålet (red.amn.: Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C), og for å gjøre det må vi få konkrete og tydelig formuleringer og utfasning av alle fossile brensler i COP tekstene. Vi må opprettholde forpliktelsene våre til tap og skade fondet og arbeide for at alle land signerer «Fossile Fuel Non Proliferation Treaty», sier Lea.

Tørke i Angola
Ett av tre barn lever i områder med alvorlig vannmangel. © UNICEF/UNI336752/César 

– Barns rettigheter har blitt ignorert

Klimakrisen er en barnerettighetskrise. Klimakrisen rammer barn og deres rettigheter først og verst, og vil fortsette å påvirke fremtidige generasjoner. 

Til tross for dette er det kun 2,4 prosent av klimafinansiering fra sentrale multilaterale klimafondprosjekter som tar hensyn til barn.

FNs barnekomité har påpekt at å ta hensyn til barns rettigheter og meninger gir mer ambisiøs og effektiv klimapolitikk. Dessverre inviteres barn sjelden inn i klimaforhandlinger og deres rettigheter blir ofte ignorert eller oversett i responsen på klimaendringer.

Barns rettigheter må sikres i klimaspørsmål

Å tilpasse essensielle tjenester, kompensere for tap og skade, redusere katastroferisiko, varsle tidlig og øke investeringen i avkarbonisering kan utgjøre forskjellen mellom liv og død, en fremtid eller katastrofe, for verdens barn. 

– Norske myndigheter har en plikt til å sikre et rent, sunt og bærekraftig miljø for å beskytte og oppfylle barns rettigheter. Det er vårt kollektive ansvar å sette barn i sentrum for øyeblikkelig klimahandling for å sikre at alle, spesielt de mest sårbare, har en levelig fremtid, sier Penelope Lea. 

Den globale unnlatelsen av å møte klimakrisen er den største trusselen for denne generasjonen. Det har skapt en barnerettighetskrise og setter hvert barns rett til helse og trivsel i fare.

UNICEF jobber for at COP28 blir et vendepunkt der barn endelig blir satt i sentrum av kampen mot klimaendringene. Hver dag jobber vi for å beskytte barns fremtid. 

Publisert av Veronika Reinhaug torsdag 30/11/2023 - 12:04