UNICEF roper varsko: Covid-19-vaksinen må nå ut til alle

I Norge håper alle på å få covid-19-vaksinen før sommeren er slutt. Men i mange andre land, som Mosambik og Malawi, kan hele 2021 være over før bare helsearbeiderne og de i risikogruppen har fått den. Resten av innbyggerne må i verste fall vente i to år til.

Optimismen stiger i alle vestlige land om å få vaksinert seg og sine nærmeste ganske raskt. I mange land er man godt i gang med å gi vaksiner til de aller eldste, folk i risikogruppene og helsearbeidere. I takt med at nye avtaler godkjennes og vaksiner tas i bruk, stiger forventingene om å endelig se slutten på pandemien.

I Norge teller vi ned til slutten av sommeren, der de mest optimistiske scenariene fra FHI sier at vi alle har fått vaksinen. Kan vi dra på høstferie til utlandet? Kan neste skoleår bli normalt?

Men hvordan står det til i andre land?

130 land mangler vaksiner

Av de 128 millioner vaksinedosene som er gitt så langt, har tre fjerdedeler av vaksinene blitt satt i kun 10 rike land.

Fortsatt har ikke 130 land med 2,5 milliarder mennesker mottatt en eneste vaksinedose. De fleste er afrikanske land, som for eksempel Malawi og Mosambik. Mange av landene opplever nå andre og tredje bølge av pandemien. Og det rammer hardt.

Bare i januar i 2021 er antall døde av covid-19 i Mosambik like høyt som det var i hele 2020, ifølge WHO. I Malawi er kapasiteten på sykehusene sprengt på grunn av covid-19-pasienter og utbrudd av det muterte viruset.

130 land har ikke mottatt en eneste vaksinedose.
Fortsatt har ikke 130 land med 2,5 milliarder mennesker mottatt en eneste vaksinedose. De fleste er afrikanske land, som for eksempel Malawi og Mosambik. Foto: UNICEF

Håp, men rop om varsko

Nye avtaler om levering av covid-19-vaksiner gir heldigvis håp også for fattige land. Vaksinealliansen COVAX Facility er en enorm dugnad som vil sikre 1,3 milliarder doser til 92 lav- og middelinntektsland.

UNICEF har en ledende rolle i COVAX, og har fått det store ansvaret med å kjøpe inn, transportere og distribuere vaksinedosene fra lagrene til alle de 92 landene. I hvert land skal UNICEF sørge for at vaksinene når ut til by og bygd i samarbeid med landets helsemyndigheter. UNICEF har forberedt seg godt og lenge.

Allerede ved inngangen til mars vil UNICEF trolig kunne rulle ut de første leveransene til fattige land via COVAX.

– Men lyset i enden av tunellen må skinne for alle. Det er en reell fare for at vaksinene ikke vil nå alle som trenger det, advarer UNICEF-direktør Henriette Fore.

I et åpent brev til verdens statsledere kommer hun og direktør for Verdens helseorganisasjon (WHO) med en skarp advarsel. De krever at vaksinene blir tilgjengelige og billige nok for alle land. Og de forventer at utrullingen av vaksinedosene skjer i løpet av de første 100 dagene av 2021.

- Enten så vinner vi eller taper vi denne kampen sammen, sier de i brevet til verdens regjeringer.

Også FNs generalsekretær António Guterre mener verdenssamfunnet har sviktet i fordeling av vaksinene. Han slår nå alarm og oppfordrer forskere, produsenter og donorland om å lage en hasteplan som de rike landene sponser og følger opp.

UNICEF-direktør Henriette Fore
- Det er en reell fare for at vaksinene ikke vil nå alle som trenger det, sier UNICEF-direktør Henriette Fore. Foto: UNICEF

Trenger mer penger

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein deler UNICEFs og WHOs sterke bekymring for den skjeve fordelingen av vaksinedoser i verden. Han leder pandemialliansen ACT-A som vaksinealliansen COVAX er en del av.

Målet for COVAX er å sikre at vaksiner også når ut til land med svak økonomi som ikke har egne avtaler med vaksineprodusentene. Minst 20% av befolkningen i 92 lav- og middelinntektsland skal få vaksiner fra COVAX i løpet av 2021.

Helsearbeiderne skal prioriteres, samt sårbare grupper. Ulstein har sammen med Norges helseambassadør John-Arne Røttingen lansert prinsipper som vil kunne sikre raskere og billigere tilgang til covid-19 vaksiner.

- Vi trenger mer penger til samarbeidet, og må gjøre alt vi kan for å presse vaksineindustrien til å øke produksjonskapasiteten og at de tar ned prisen på vaksinene til de fattigste landene, sier Ulstein til VG.

Må dele vaksiner

- UNICEF mener det er helt avgjørende at vaksineproduksjonen øker samtidig som vi får ned prisene på vaksinen til de fattigste landene. I tillegg må de rike landene som allerede har fått vaksinert sine helsearbeidere og folk i risikogruppen, dele sine vaksiner med fattige land via COVAX, sier Kyrre Lind, rådgiver for global helse i UNICEF Norge.

Han sier vaksinesamarbeidet fortsatt trenger 200 milliarder kroner.

- Bare med en felles global innsats vil vi greie å skaffe rimelige vaksiner til alle sårbare grupper og helsearbeidere i disse landene inne utgangen av 2021, sier UNICEF-direktør Henriette Fore.

Og bare på den måten kan også barna og familiene deres i fattige land gradvis få livene og hverdagen sin tilbake, med gjenåpning av skoler, helsetilbud og andre livsviktige sosiale tjenester.

STØTT VÅRT ARBEID FOR EN RETTFERDIG FORDELING AV COVID-19-VAKSINEN

Covid-19 er den største globale krisen siden 2. verdenskrig. Barn lider når helsestasjoner må stenge og omsorgspersonene ikke får vaksine mot covid-19. Med din støtte vil vi distribuere to milliarder vaksiner i fattige land.

Aksjoner som dette er bare én av mange historiske milepæler som du vil være med på som UNICEF-fadder.

Les mer

Publisert av Lise Larsen torsdag 18/02/2021 - 20:12