Bedrifter støtter kampen mot covid-19

En rekke norske bedrifter har gitt sine bidrag til UNICEF for å få slutt på den alvorlige smittesituasjonen i India. Flere gir også støtte til covid-19-bekjempelsen via det globale vaksinesamarbeidet COVAX. Men det trengs enda mer støtte.

- Det flotte bidraget fra norsk næringsliv for å få slutt på pandemien i India og verden for øvrig, gjør meg både stolt og glad, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Hun vil spesielt rette en takk til Jotun, Hydro, Boots, DNB, Yara og Equinor som hver for seg har gjort det mulig for UNICEF å intensivere sitt arbeid i akuttfasen i India.

Norske bedrifter har også gitt store bidrag til COVAX-samarbeidet der UNICEF har et stort ansvar for å distribuere covid-19-vaksiner til rundt 190 land, hvorav 92 lav- og mellominntektsland.

brutal påminnelse

Da den andre smittebølgen rammet India i april, ble det en brutal påminner til resten av verden, om at ingen er trygge før alle har fått vaksinen.

– Den tragiske situasjonen i India bør vekke varsellamper hos oss alle. Hvis ikke verden trapper opp hjelpen til India, vil det få langvarige ettervirkninger for hele regionen og verden ellers, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

I flere uker i mai har India hatt den høyeste smitteraten i verden, med over 4.000 døde hver dag. Sykehuskapasiteten er sprengt med akutt mangel på oksygen, test- og smittevernutstyr, foruten personell. Over 250.000 indere er døde.

Hele Sør-Asia-regionen står nå for rundt halvparten av alle nye smittetilfeller i verden, og også i andre land som Nepal og Maldivene, er et allerede sårbart helsesystem er i ferd med å kollapse fullstendig.

UNICEF frykter at kollapsen i helsesystemene i regionen vil føre til enda flere virusrelaterte dødsfall, virusmutasjoner og forsinkelser av viktige forsyninger.

akutthjelp

UNICEF har sendt og installert kritisk livreddende utstyr til India, blant annet oksygenanlegg, testutstyr, temperaturskannere, visirer og munnbind.

Siden starten av pandemien har også UNICEF samarbeidet med regjeringen og andre partnere om informasjons- og smitteverntiltak mot befolkningen.

Men med den nye smittebølgen er situasjonen prekær og belastningen på helsevesenet enorm. Behovet for hjelp vil være stort i lang tid fremover.

UNICEF har levert ulike typer oksygenapparater og smittevernsutstyr til India
Det er fortsatt stort behov for hjelp til India. UNICEF har levert ulike typer oksygenapparater og smittevernsutstyr. Foto: UNICEF

norsk næringslivsinitiativ

Det norske næringslivsinitiativet får støtte fra utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

- Situasjonen i India har konsekvenser for resten av verden. I møte med smittebølgen har indiske myndigheter besluttet å innføre midlertidig stans i eksport av vaksiner til resten av verden. Dette viser igjen hvorfor det er viktig av å støtte opp om India slik at landet raskest mulig kan komme på beina igjen, sier Ulstein.

- Vi er veldig takknemlige for støtten til UNICEF og det er positivt at norske bedrifter ser at verdensøkonomien også vil påvirke Norges økonomi på kort og lang sikt. Hvis ikke alle land i verden får hjelp til å nedkjempe pandemien, kan heller ikke verden åpne igjen, sier Camilla Viken.

Hun oppfordrer flere norske bedrifter til å støtte det norske næringslivsinitiativet.  

Siste nytt

Klare krav til statene om et rent miljø for barn
Jenter i flomvann

Klare krav til statene om et rent miljø for barn

Les mer
Hvordan tette igjen vaksinegapet?
Vaksinering av barn i Malawi 2022, UN0641063,  © UNICEF/U.S. CDC/Unique Identifier/Daylin Paul

Hvordan tette igjen vaksinegapet?

Les mer
Økt skepsis til barnevaksiner etter pandemien
Jente fra Jemen får vaksine_State of the World 2023

Økt skepsis til barnevaksiner etter pandemien

Les mer
Publisert av Lise Larsen onsdag 26/05/2021 - 07:23