Nordmenns overforbruk ødelegger miljøet for barn i andre land

Blant 39 rike og velstående EU- og OECD-land får Norge, Finland og Island toppkarakter for hvordan vi tilbyr våre egne barn et godt og sunt miljø å vokse opp i. Samtidig viser den nye UNICEF-rapporten “Places and spaces” at de samme landene i stor grad bidrar til ødeleggelsen av det globale miljøet, og dermed setter barns fremtid i andre deler av verden, i fare.  

Rapporten ser blant annet på i hvor stor grad barn eksponeres for farlig luftforurensing og miljøgifter, om de har tilgang på grøntområder og trygge veier, men også på landenes ressursbruk. Norge viser seg å være det landet som generer mest elektronisk avfall per person. 

Norge er verstinger på elektronisk avfall

Rapporten slår fast at vi nordmenn kjøper og kaster mest elektronikk i hele verden – 26 kg per innbygger i 2019. Til sammenligning er dette tallet under 10 kg per innbygger i land som Mexico, Colombia og Chile.  

Dårlig regelverk rundt gjenvinning og tidvis ulovlig eksport av slikt avfall kan bidra til at barn i det globale sør blir utsatt for luftforurensning og miljøgifter som er skadelig for barns helse og hjerneutvikling.

Med andre ord – nordmenns levevaner bidrar til dårligere folkehelse andre steder i verden.  

Dette funnet bekymrer UNICEFs generalsekretær i Norge, Camilla Viken: 

– Alle barn har rett til å leve i et minst like trygt og friskt miljø som barn i Norge. Derfor må vi raskt sørge for å omstille norsk økonomi og forbruk i tråd med bærekraftsmålene, så vi ikke skader barn i resten av verden, sier Viken.  

Viken er også tydelig på at Norge ikke kan hvile på laurbærene, selv om vi rangerer høyt på mange av indikatorene.  

– Selv om Norge scorer bedre enn mange land på miljøtilstanden her hjemme, vet vi at barn påvirkes av forurensning, naturtap og klimaendringer også i Norge, påpeker hun. 

NORGE KASTER MEST E-AVFALL: Gjennomsnittlig kaster folk 10 kg med elektronikk årlig. Norge havner nederst på tabellen med 26 kg. Kilde: Forti et al. (2020)

Norske barn utsettes for blyforurensing 

Rapporten viser tydelig at miljøgifter er et problem i hele verden – og Norge er intet unntak. 20 millioner barn i de 39 landene har forhøyet nivå av bly i blodet.

På grunn av norske barns inntak av viltkjøtt, har mange et blynivå som er forbundet med helseskader og adferdsproblemer. Dette kan påvirke barns konsentrasjonsevne, hukommelse og evne til å løse problemer.         

Ifølge rapporten har 1,8% av norske barn over 5 mikrogram bly pr. desiliter blod - et nivå som er estimert til å påvirke menneskers IQ. Bly er et grunnstoff, men også en farlig nervegift. Norske barn viser seg å ha et høyere blynivå i blodet enn begge våre naboland Finland og Sverige. 

Publisert av Anne-Mali Thyrum tirsdag 24/05/2022 - 00:00