Hvordan tette igjen vaksinegapet?

Seminaret tok opp hva som skal til for å sikre politiske forpliktelser og finansiering for det globale vaksinearbeidet med mål om å hindre spredning av potensielt dødelige sykdommer.

Ifølge UNICEFs ferske rapport har hele 67 millioner barn falt ut av vaksinasjonsprogrammet under pandemien, og dette utgjør det største tilbakeslaget på 30 år i verdens vaksinasjonsprogram. Rapporten viser at folk har blitt mer skeptiske til å vaksinere barna sine etter pandemien.

Økningen er registrert i 52 av 55 land, og i noen land har skepsisen økt med hele 44 %. Med så mange som 48 millioner barn, eller 1 av 5 barn, som enten er nullvaksinerte eller bare delvis vaksinert, utgjør meslinger nå den største trusselen.

Må bygge tillit

Et ekspertpanel samt statssekretær Bjørg Sandkjær fra UD, diskuterte hva som skal til for å tette gapet i vaksineringen av barn.

– Det er viktig å bygge tillit gjennom å forstå menneskers skepsis og bekymring for vaksiner, og sørge for at landene får mer og bedre ressurser slik at de kan utvikle fleksible løsninger, sa Dr. Viorica Berdaga, senior helserådgiver og nestleder for vaksiner i UNICEF.

Dr. Tahlil Ahmed, seniorrådgiver barnehelse og immunisering, Redd Barna UK, understreket viktigheten av politisk engasjement for å forstå urettferdigheten med fordeling av vaksiner i verden.

Han har tro på at hvert land må ta eierskap til vaksinasjonssystemet og at lokalsamfunnene må engasjeres. Det kan skje ved å utdanne kvinnelige helse- og informasjonsarbeidere, som er en nøkkel i vaksinearbeidet i mange land. 

– Det er ikke snakk om når neste pandemi vil komme, men å gjøre hvert land forberedt på å takle de, sa Joanna Jeurlink, senior landansvarlig for Malawi og Tanzania i GAVI.

Vaksineseminar i Oslo april 2023, foto UNICEF Norge
Statssekretær Bjørg Sandkjær i UD, Dr. Viorica Berdaga, senior helserådgiver og nestleder for vaksiner i UNICEF, Joanna Jeurlink, senior landansvarlig for Malawi og Tanzania i GAVI og ordstyrer Gunvor Knag Fylkesnes fra Redd Barna. Foto UNICEF Norge

effektiv bruk av penger

Statssekretær Bjørg Sandkjær viste til UNICEFs rapport «State of the Worlds Children» som avdekker et stort alvor. Norge ønsker å være en del av arbeidet med å nå tusenårsmålene for 2030 med å oppnå full vaksinedekning for barn.

– Vi må ikke glemme den fantastiske fremgangen verden har sett når det gjelder vaksinering før pandemien. Nå må vi finne ut hvordan vi kan styrke helsesystemer og planer i de mest sårbare landene. Det vil samtidig bidra til å styrke vaksinearbeidet, sa Sandkjær.

Hun la vekt på hvordan man kan bruke pengene mer effektivt og vurdere oppbygningen av den globale helsearkitekturen. Det kan for eksempel bety lokal produksjon av vaksiner og utstyr i hvert land for å øke tilliten.

– Det er godt å høre at alarmklokkene også kimer i Norge, når vi diskuterer vaksinering av barn i verden. Og samtidig er det betryggende at Norge er engasjert og dedikert i kampen mot smittsomme sykdommer og i jobben med å nå målene vi har satt oss innen helse, sier Kyrre Lind, fagansvarlig global helse i UNICEF Norge

– UNICEF er enig med den norske regjeringen i at nøkkelen til full vaksinedekning til alle barn, ligger i å styrke landenes evne til å planlegge og tilby gode helsetilbud til egen befolkning, sier Lind

Publisert av Karianne Abrahamsson onsdag 03/05/2023 - 07:23