En god kollega i en utfordrende tid

Publisert av Maria Rykkje Lønneid søndag 01/03/2020 - 07:37

Ansatte i mange bransjer, også deres og vår egen, opplever tøffe tider i forbindelse med Koronakrisen. Mange er permitterte, andre lever med stor usikkerhet rundt når de selv kan bli det, Svært mange bruker også mye energi på å tilpasse seg nye arbeidsmåter, samtidig som kravene om leveranser er de samme. I den forbindelse kan vi alle trenge noen enkle, påminnelser om hvordan vi kan hjelpe hverandre til å tilpasse oss situasjonen på.

Egenomsorg

Det er ikke uten grunn at man under sikkerhetsinstruksen ombord i fly, blir bedt om å ta på seg sin egen maske før man hjelper andre. Å ta godt vare på seg selv i krisesituasjoner, kan være en kilde til overskudd for å stille opp også for andre. Det kan kanskje høres enkelt og banalt ut, men å ta regelmessige pauser, gå en tur og få frisk luft, og spise lunsj borte fra skrivebordet, er god egenomsorg. Og hvis du tar godt vare på deg selv, kan du bedre støtte andre, og bedre også håndtere en krevende og stressende situasjon som team og avdelinger.

Varme og viktige samtaler

I en tid der de fleste av oss jobber hjemmefra og ikke får mulighet til å treffes fysisk, og heller ikke gitt den varme klemmen eller støttende klappet på skulderen, er det heldigvis fortsatt mulig å ha gode og nære samtaler digitalt. Langt fra alle har nær familie eller venner som forstår usikkerheten og belastningene mange gjennomgår på jobbfronten i øyeblikket. Det gjør gode samtaler kolleger imellom, viktigere enn noensinne – uansett kanal.

Mange av oss er svært løsningsfokuserte, men opplever nå at vi må tåle å leve med usikkerhet vi ikke har stor mulighet til å påvirke. Det som gjør godt i en slik situasjon, er å ha samtaler med noen som evner å engasjere seg i-, dele og forstå det en går igjennom.

Huskeliste for varme og viktige samtaler:

Følelser trenger å bli sett. Det skjer når jeg legger merke til at den andre føler på noe når jeg forteller om noe som er viktig for meg.

Følelser trenger å bli satt ord på. Det betyr at vi må vise at vi forstår hva den andre kjenner på – enten det er gjennom ord eller kroppsspråk som et nikk eller et varmt smil som når øynene.

Følelser trenger å bli bekreftet. Det gjør vi ved å vise at det gir mening at den andre reagerer slik den gjør, uten å vurdere eller korrigere reaksjonen.

Alle mennesker har et behov for å bli møtt – enten det er i form av trøst, trygghet eller bekreftelse. Det trenger man ikke å være utdannet psykolog for å praktisere. Det holder å være en kollega som tar initiativ til en samtale på telefonen eller Skype. En kollega som spør hvordan det egentlig går, og som tåler svaret.