Barnefamilier hardt rammet etter to år med pandemi

Rapporten Impact of COVID-19 on the welfare of households with children tar for seg de økonomiske konsekvensene for barnefamilier i 35 land. (se under hvilke land)

Familier med tre barn eller flere har hatt det største inntektstapet, viser rapporten. Tre fjerdedeler av disse familiene har fått lavere inntekt, mens 68% av familier med ett eller to barn har fått sin inntekt redusert.

I en av fire barnefamilier har dårligere råd tvunget voksne til å gå sultne i ett døgn eller mer for at barna skulle få mat.

Halvparten av de voksne i familier med barn svarer at de har droppet måltider fordi de har manglet penger.

Rundt en fjerdedel av de voksne i de 35 landene som er undersøkt, sier de har måttet slutte å jobbe etter at pandemien rammet. Det gjelder i familier både med og uten barn.

Komang og kona Niluh leker med barna Rendah (5) og Komang (2 måneder) i familiens hus på Bali i Indonesia. Komang jobber som sjåfør og har mistet 80 % av inntekten sin på grunn av pandemien. (Foto: UNICEF)

dramatiske konsekvenser

– Vi kan virkelig se pandemiens dramatiske konsekvenser for barn i verden. De har vært omfattende og har rammet den sårbare delen av befolkningen uforholdsmessig. Det vil si de som allerede mangler livsviktige ressurser eller er i risikosonen for å ende i fattigdom, sier global helserådgiver Kyrre Lind i UNICEF Norge.

Allerede før covid-19-pandemien levde ett av seks barn i verden – totalt 356 millioner – i ekstrem fattigdom, med bare 1,90 dollar pr. dag å leve for i hver husholdning.

- Den framgang vi hadde med å redusere barnefattigdom i årene før pandemien har blitt reversert i alle deler av verden på grunn av covid-19, sier Kyrre Lind.

UNICEF anslår i egen rapport
at 100 millioner flere barn har havnet i fattigdom på grunn av pandemien. Ni millioner flere barn står i fare for å dø av alvorlig underernæring.

Rundt 10 millioner flere barn kan risikere å bli giftet bort det neste tiåret og antall barnearbeidere ligger an til å øke med ni millioner innen utgangen av 2022.

mottar støtte

Selv om inntektstapet har rammet familier med tre eller flere barn verst, oppgir 25 % av disse å ha mottatt statlig støtte under pandemien. Bare 10 % av familier uten barn har fått støtte.

Dette har avverget de verste konsekvensene for mange familier med flere barn, poengterer rapporten.

Men uansett har barn over hele verden gått glipp av grunnleggende tjenester som skole- og helsetilbud under pandemien.

Barn i 40 % av familiene som er undersøkt har gått glipp av all form for undervisning mens skolene har vært stengt.

UNICEF og Verdensbanken understreker at det haster med å utvide sosiale ordninger som kan beskytte barn og familiene deres. Støtteordninger som kontantoverføringer og barnetrygd er avgjørende for å hjelpe familier ut av økonomisk uføre og for å forebygge fremtidige kriser.

Millioner av barn har gått glipp av skolegang på grunn av pandemien. Ikke alle har vært så heldige som denne gutten der bestemor kunne hjelpe til på hjemmeskole. 40 % av barna til de spurte i rapporten har ikke hatt tilbud om noen form for undervisning mens skolene har vært stengt. (Foto: UNICEF)

De 35 landene som er omfattet av rapporten er:

Bulgaria, Burkina Faso, Kambodsja, Den demokratiske republikken Kongo, Republikken Kongo, Kroatia, Djibouti, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Indonesia, Kenya, Laos, Libanon, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mongolia, Mosambik, Myanmar, Nigeria, Polen, Romania, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomonøyene, St. Lucia, Tadsjikistan, Uganda, Usbekistan, Zimbabwe.

Publisert av Anne Nilsen torsdag 10/03/2022 - 00:01