Barn blir diskriminert og utestengt


- Familier skjuler ofte barna sine og føler skam ved å ha fått et barn med funksjonsnedsettelse. Mange får ikke gå på skole og ikke sjelden forlater mannen familien sin, sier UNICEF-rådgiver Kristel Jüriloo i Kenya.

Hun koordinerer UNICEFs program for inkludering av barn med funksjonsnedsettelsen i 21 land i østlige og sørlige Afrika. I åtte land (Rwanda, Kenya, Lesotho, Uganda, Mosambik, Madagaskar, Zimbabwe og Zambia) har norske myndigheter finansiert programmene med totalt 23,4 millioner for perioden 2021-23.

stenges ute

Diskriminering og utestengelse er også temaet på en stor verdenskonferanse, «Global Disability Summit 2022» som ledes av norske og ghanesiske myndigheter 16. – 17. februar. UNICEFs nye direktør Catherine Russell holder innlegg her. Ifølge en UNICEF-rapport fra november 2021, finnes det 240 millioner barn med nedsatt funksjonsevne i verden. Det vil si ett av 10 barn.

Millioner av dem er utestengt fra arenaer som er livsviktige for barns utvikling og fremtid, og som andre barn har tilgang til. Det gjelder for eksempel skole, helse- og fritidstilbud. I tillegg kommer skam og stigma og en fare for å bli utnyttet av andre.

Et av FNs bærekraftsmål er at ingen barn skal bli utelatt. Mangel på kompetanse, kunnskap og utstyr, svak lovgivning og negative holdninger i mange land, gjør at veien frem mot dette målet fortsatt er lang – og det haster.


Anna Rosa Aniva med sønnen Tercio Cangela (4) i deres hjem i Beira i Mosambik. Rullestolen er gitt av UNICEF. Slike hjelpemidler er mangelvare og må ofte importeres. Det er viktig å få registrert og nådd barn med funksjonsnedsettelse i tide slik at de kan få skolegang og delta i samfunnet ellers. Foto: UNICEF.

trenger bedre kartlegging

UNICEF-direktør Catherine Russell forteller at UNICEF har bistått 2,2 millioner barn med nedsatt funksjonsevne i 144 land siden forrige konferanse i London for fire år siden. Da forpliktet land og organisasjoner seg til å støtte 1000 tiltak som kan styrke rettighetene og bedre levekårene til barn med funksjonsnedsettelse.

- Vi har for eksempel jobbet med å styrke lovverket, politikk og planer i 115 land for å sikre en inkluderende skole for alle barn. Og vi har nådd 152.000 barn med tekniske hjelpemidler og produkter, sier Russell.

UNICEF har også til nå gjennomført over 40 kartlegginger for å samle data om barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er mangelfullt i dag. Dermed blir heller ikke dette arbeidet prioritert i budsjettene, og barna forblir usynlige.

- Vi samler nå inn og systematiserer data om barn med funksjonsnedsettelse når vi møter barn og foreldre via mobile og stasjonære helsestasjoner. Vi bruker et spesielt skjema. Slik blir barna og familiene deres fanget opp, registrert og tilbudt informasjon og støtte, forteller Kristel Jüriloo.

Hun forklarer at mange afrikanske land har et nasjonalt lovverk om inkludering på plass, men de har ikke implementert det i tilstrekkelig grad.

UNICEF-direktør Catherine Russell holder innlegg på den norskledede konferansen "Global Disability Summit 2022". Foto: UNICEF
https://youtu.be/mNoqlg5jFFw

barrierer

UNICEF har i mange år jobbet for å sikre utdanning til alle barn, og har inkluderende programmer for å få gi flest mulig tilgang på skolegang. Likevel finnes det fortsatt mange barrierer.

- På et skolebesøk i Kenya nylig, møtte jeg døve elever som var plassert i egne rom, adskilt fra de andre elevene. Men de var integrert sosialt utenom undervisningen. Det gjorde sterkt inntrykk å se hvor mye samværet med andre barn betød for dem, sier Kristel Jüriloo.

- Integrering er ikke nok. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til inkluderende utdanning sammen med sine skolekamerater, sier hun.

Andre barrierer kan være fysiske, som dårlige toalettfasiliteter på skolen. Mangel på utstyr, som for eksempel høreapparater, er også stort. Ofte må hjelpemidler importeres.

Veggmaling om inkludering på en skolevegg i Uganda. (Foto: Stuart Tibaweswa, UNICEF)

jobbe på tvers

De norskstøttede UNICEF-prosjektene i østlige og sørlige Afrika har som mål å øke kunnskapen hos alle som jobber med barn – og å tilpasse gode løsninger for barna på tvers av sektorene.

– Vi tenker inkludering av barna på alle områder, fra lekeplasser til klasserom og samfunnet rundt skolen, sier Jüriloo. I tillegg er reintegrering av barn fra institusjoner og hjem til familiene deres en viktig jobb.

– Barna med ulike funksjonsnedsettelser jeg har møtt er fulle av håp, optimisme og takknemlighet for at de har fått hjelp i tide. De ønske å hjelpe familiene sine og bidra til samfunnet, sier Kristel Jüriloo.

Her kan du lese mer om Global Disability Summit 2022.

Kristel Jüriloo jobber fra Kenya med ansvar for inkluderingsprogrammer i 21 land i østlige og sørlige Afrika. Åtte av landene har fått over 23 millioner kroner i støtte fra norske myndigheter for perioden 2021-23. (Foto: UNICEF)
Publisert av Anne Nilsen tirsdag 15/02/2022 - 13:40