3 av 10 har ikke hatt tilgang på håndvask under pandemien

Milliarder av mennesker vil mangle tilgang på rent vann og gode hygiene- og sanitærforhold, med mindre den globale innsatsen for å oppnå bærekraftsmål nummer 6 firedobles, advarer WHO og UNICEF i ny rapport.

Rapporten «Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020”har vurdert husholdningers tilgang til trygt drikkevann og hygiene- og sanitærforhold gjennom de siste fem årene. Rapporten har i tillegg vurdert hvordan verden ligger an for å kunne nå FNs bærekraftsmål nummer 6: å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Rapporten gir et dystert øyeblikksbilde av verden i 2020, der 1 av 4 (2 milliarder mennesker) fortsatt manglet trygt drikkevann og nesten halvparten av verdens befolkning (3,6 milliarder mennesker) manglet tilgang til trygge sanitæranlegg. Covid-19 har understreket det svært presserende behovet for å kunne vaske hendene med såpe og vann, men i 2020 manglet 3 av 10 disse mulighetene i sitt eget hjem.

- Håndvask er en av de mest effektive måtene å forhindre spredning av covid-19 og andre smittsomme sykdommer på. Likevel mangler millioner av mennesker over hele verden tilgang til en trygg og pålitelig vannforsyning, sier, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus understreker at investering i trygge vann- og sanitæranlegg må være en global prioritet hvis vi skal få stoppet pandemien.

MADAGASKAR: Etter at elven tørket ut, bruker samfunnet det stillestående vannet for å vaske seg selv, klær og for å holde husdyrene i live. Bildet er tatt i januar 2021.

-Vi har ingen tid å miste

Fagansvarlig for global helse i UNICEF Norge, Kyrre Lind, mener det er på høy tid at verden kommer tilbake på rett spor igjen, hvis vi skal klare å nå bærekraftsmålet innen 2030: -

- Verden står allerede ovenfor klimaendringer, urbanisering og økende konkurranse om vannkildene. I tillegg har vi hatt en pandemi som har satt alt arbeidet tilbake. Derfor er det så viktig at vi øker innsatsen nå, for at alle barn skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030. Rent vann er livsviktig for barns helse og overlevelse, og vi har ingen tid å miste, advarer Lind.

MADAGASKAR: Hver dag samles hundrevis av mennesker rundt Ampasipoty-brønnen, 7 kilometer unna hjembyen. Dette er den eneste vannkilden i området.

Verden gjør fremskritt

Heldigvis viser rapporten også at verden gjør fremskritt. 547 millioner flere mennesker har nå grunnleggende gode hygieneforhold, enn i 2015.

Fremgangen synliggjøres også gjennom økningen i antall mennesker som har tilgang til drikkevann hjemme.

På verdensbasis økte antallet fra 70% i 2016, til 74% i 2020. Tilgangen på håndvaskeanlegg med såpe og vann har også økt fra 67% til 71% de fem siste årene. 

utviklingen går for sakte

Gjennom å oppnå bærekraftsmålene har verden satt seg mål om å gjøre situasjonen bedre, og det er noen av disse målene vi står i fare for å ikke klare å nå. WHO og UNICEF presiserer at milliarder av barn og familier vil bli stående uten kritiske og livreddende vann- og sanitærtjenester hvis utviklingen fortsetter like sakte. Dette er scenarioene verden vil stå overfor, hvis innstasen ikke trappes opp innen 2030:

  • Kun 81% av verdens befolkning vil ha tilgang til trygt drikkevann hjemme. Dette betyr at 1,6 milliarder mennesker vil mangle det.
  • Kun 67% vil ha tilgang til trygge sanitærtjenester. 2,8 milliarder mennesker vil da mangle det.
  • 78% vil ha tilgang til håndvaskeanlegg. Dette betyr at 1,9 milliarder mennesker ikke kommer til å ha det.

unicef oppfordrer til handling nå

Rapporten viser tydelig at det er enorme forskjeller, og at det nok en gang er de sårbare barna og familiene som lider mest. Den viser også tydelig at verden har en lang vei å gå, for å kunne oppnå bærekraftsmålet om å sikre tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030.

- Allerede før pandemien led millioner av barn og deres familier under mangelen på rent vann, trygge sanitæranlegg og et sted å vaske hendene. Til tross for den imponerende innsatsen med å oppskalere disse livreddende fasilitetene verden over, fortsetter behovet å vokse. Tiden er nå inne for å øke innsatsen enda kraftigere, slik at hvert eneste barn og familie kan få dekket sine grunnleggende behov. Dette er spesielt viktig i kampen mot covid-19, sier administrerende direktør i UNICEF, Henrietta Fore.

Det krever prioritering på høyeste nivå fra verdens regjeringer, sivilsamfunn og privat sektor for å kunne nå bærekraftsmålet innen 2030. For å nå målet må dette settes høyt på dagsorden blant verdens ledere.

Publisert av Maria Rykkje Lønneid torsdag 01/07/2021 - 13:16