Tragiske kutt for verdens barn

UNICEF mener det er tragisk at regjeringen har valgt å kutte i global bistand, og spesielt dramatisk at regjeringen har singlet ut verdens barn og tatt pengene fra dem.

- Det er spesielt ille nå når veldig mange barn allerede lider som en konsekvens av pandemien og det er mange alvorlige kriser i verden, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

UNICEF kuttes med 72%

UNICEF globalt er en av dem som har fått størst kutt i det reviderte statsbudsjettet. Kjernestøtten til UNICEF foreslås å kuttes med over 72 %, som tilsvarer 357,5 millioner norske kroner. Budsjettet til UNICEF vil da reduseres fra opprinnelige 490,6 millioner kroner, til 133,2 millioner kroner.

UNICEF Norge anslår at bistandsbudsjettposter som angår barn (direkte eller indirekte) er redusert med litt over 1,5 mrd.  

- Dette betyr at mange barn som kunne fått hjelp, vil dø. Mange vil oppleve vold og overgrep som vi ellers kunne beskytte, veldig mange færre barn vil kunne drikke rent vann og mange flere barn vil miste muligheten til utdanning, forteller Viken.

Dramatisk skifte

En svært stor del av kuttene i bistandsbudsjettet er tatt fra FNs organisasjoner og fra støtten til utdanning. Utdanning er en av nøklene til en bedre framtid.

- Norge har brukt tiår på å bygge seg opp som en global fredsnasjon og bistandsnasjon. For land i krise har Norge hittil vært et land å regne med. Regjeringens kutt i bistandsbudsjettet er et radikalt brudd for Norge som bistandsnasjon, sier Camilla Viken.

Kuttene må reverseres

UNICEF Norge setter sin lit til budsjettforhandlingene og forventer at kuttene reverseres.

- Kutt i støtten til UNICEF rammer verdens barn direkte og alvorlig. Vi kan rett og slett ikke akseptere at dette blir resultatet, og håper derfor særlig at budsjettforhandlingene fører til at kuttene reverseres i det endelige budsjettet, avslutter Viken.

Fakta

  • Regjeringen foreslår å bruke rundt 5,8 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet for å betale for mottak av ukrainske flyktninger i Norge. Og samtidig økes bistandsrammen med kun 3,6 milliarder kroner, så reelt kutt i bistanden er på 2,3 milliarder NOK.

  • Regjeringen kutter FNs barnefond UNICEFs kjernestøtte med 357,5 millioner kroner – over 72 %.

  • Støtten til utdanning reduseres med 553 millioner til 813,8 millioner.

  • Med dagens utvikling anslår UNICEF Norge at 48 millioner barn under 5 år vil dø av sykdommer som kunne vært forhindret dette tiåret.

  • Behovene for verdens barn er enorme, for eksempel: Over 200 millioner barn er rammet av feilernæring.

  • Over 214 millioner barn gikk glipp av viktig undervisning på grunn av koronapandemien.

  • Nesten 1,2 milliarder barn lever i land med komplekse nødsituasjoner.

  • Afrikas Horn opplever verste tørke på 40 år, 10 millioner barn i regionen lider av alvorlig mangel på mat på grunn av tørken.
Publisert av Anne-Mali Thyrum torsdag 12/05/2022 - 12:13