Camilla Viken går av som generalsekretær

– Jeg er veldig glad for å ha jobbet i så mange år med å kjempe for barns rettigheter i verdens største barneorganisasjon. Sammen med dyktige kolleger har vi blant annet fått til full digitalisering og økt støtte og synlighet, og vi har styrket vår påvirkningsposisjon, sier Camilla Viken.

– Vi er takknemlig for det flotte arbeidet og de svært gode resultatene som er oppnådd i løpet av de mer enn seks årene Camilla Viken har vært i UNICEF Norge. Hun har vært avgjørende for å få gjennomført viktige endringer og profesjonalisert virksomheten, sier styreleder Hilde Britt Mellbye.

Viken fratrer 17. mars, og styret har påbegynt arbeidet med å finne hennes etterfølger. Maria Greenberg Bergheim, nåværende utviklingsdirektør, trer inn som interim generalsekretær.

Camilla Viken fratrer sin stilling som generalsekretær i UNICEF Norge etter over seks år.
Publisert av Anne-Mali Thyrum torsdag 16/03/2023 - 10:41