Norge må hente barn og familier fra Hellas nå

Publisert av Lise Larsen mandag 27/04/2020 - 07:14

Over 5.200 barn er alene på flukt i Hellas. 13.000 barn bor enten alene eller med omsorgspersoner i overfylte flyktningleirer på de greske øyene.

Vi har alle sett bildene fra Moria. UNICEF er svært bekymret for samtlige av barna, som daglig utsettes for brudd på sine grunnleggende rettigheter. Fordi greske myndigheter ikke har kapasitet til å håndtere situasjonen alene, er den eneste løsningen at Norge og andre europeiske land henter barna ut av Hellas.  

ber regjeringen bli med i den grenseløse dugnaden

UNICEF Norge ber den norske regjeringen om å bli med i den grenseløse dugnaden for å redde barna på flukt i Hellas og gi dem håp om en bedre fremtid.

UNICEF Norge ber regjeringen bli med i den grenseløse dugnaden for å kunne gi barn på flukt håp om en bedre fremtid. Foto: UNICEF

UNICEF, Høykommissæren for flyktninger og den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er alle FN-organer som har en sterk tilstedeværelse både på fastlandet og på øyene i Hellas.

Gjennom et godt samarbeid med greske myndigheter og EU-kommisjonen bidrar vi i arbeidet for å sikre daglig beskyttelse av barn og barnefamilier, og relokaliseringen av disse til andre europeiske land. 

- Justisdepartementets påstand om at FN ikke er til stede på de greske øyene, er feil. UNICEF er et av FN-organene som er tettest på situasjonen på bakken, og vi står klare til å bistå landene i å relokalisere barn til seg. Vi kjemper hver dag for barna på flukt i Hellas får den beskyttelsen og hjelpen de har rett på, sier fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF Norge, Marthe Engedahl. 

Systemene er på plass

Allerede er 12 barn hentet til Luxemburg og 49 til Tyskland, noe som viser at det er systemer på plass. Relokaliseringene var et resultat av et samarbeid mellom mottakerlandene, greske myndigheter, og EU-kommisjonen. 

For å gjøre relokaliseringen enda mer effektiv, ferdigstilles det nå en standardprosedyre som skal sikre en best mulig prosess fra et land sier at de ønsker å ta imot barn, til barnet ankommer det aktuelle landet. 

Denne prosedyren skal bidra til at det er de mest sårbare barna som prioriteres, og at deres rettigheter ivaretas underveis. I tillegg skal det gi mottakerlandene den forutsigbarheten og kontrollen som de har behov for.  

- Standardprosedyren skal bidra til at relokaliseringen skjer i tråd med barnets beste. I praksis betyr det at barna får barnevennlig informasjon om hva som skal skje og hvorfor, de får uttale seg om de ønsker å bli flyttet eller ikke, de får bo i mottak beregnet for barn og de får støtte av helsepersonell underveis. Dette er krevende prosesser og UNICEF er svært glade for at en standardprosedyre nå kommer på plass, presiserer Engedahl. 

Situasjonen krever umiddelbar handling

Krisen i Hellas er en nødsituasjon og krever umiddelbar handling. Det er ikke tid til å skulle gå gjennom de tidskrevende prosessene som kvoteflyktningordningen krever. UNICEF støtter kvoteflyktningordningen og anerkjenner at Norge er en meget viktig bidragsyter her.  

Flere forhold skal vurderes, og sikre en best mulig prosess fra land sier de vil ta imot barn, til barnet ankommer landet. Foto: UNICEF.

- Men denne ordningen er tidkrevende, blant annet fordi menneskene som hentes til Norge får sin asylsøknad vurdert før de ankommer landet. Dette har vi ikke tid til nå, og derfor har vi etablert et system som skal sørge for at de mest sårbare barna blir reddet ut først. Vi har ingen tid å miste, sier Engedahl. 

Relokalisering skjer i praksis ved at de mest sårbare barna identifiseres av greske myndigheter i samarbeid med blant annet UNICEF. Barna flyttes først fra øyene til fastland-Hellas, hvor de innkvarteres på mottak laget spesielt for barn, og hvor de ivaretas av personell med barnefaglig kompetanse. 

Greske myndigheter må samarbeide tett med myndighetene i mottakerlandet, slik at all relevant informasjon om barna blir overlevert på en trygg måte. Slik kan også mottakerlandet forberede et tilpasset tilbudet til barna som kommer.  

Skal sikre at de sårbare barna prioriteres

For å sikre at de sårbare barna prioriteres, vurderes følgende forhold: Alder, kjønn, helsetilstand, funksjonsnedsettelser og andre egenskaper ved barnet.

I tillegg kartlegges følgende: 

- Er det til barnets beste å bli relokalisert? 

- Er det sannsynlig at barnet har rett på flyktningstatus eller oppholdstillatelse på annet grunnlag? 

- Hvor lenge har barnet vært på flukt, og i Hellas? 

- Barnet kvalifiseres ikke til familiegjenforening. 

Alle barna testes for COVID-19, men testresultatet vil ikke innvirke på om de relokaliseres eller ikke. 

Når dette er gjennomført vil barna flys fra Hellas til for eksempel Norge. Så snart barna ankommer norsk jord, er det myndighetene her til lands som har ansvar for å følge dem opp og sikre at deres rettigheter ivaretas. 


Kontaktperson

Marthe Engedahl, Barnerettsjurist og fagansvarlig for barns rettigheter.

Telefon: 988 33 548. E-post: marthe.engedahl@unicef.no 

Aktuelt

Åpent brev til statsministeren

UNICEF ber Norge, som nytt medlem i Sikkerhetsrådet, markere tilliten ved å umiddelbart bidra i relokaliseringen av sårbare barn fra Hellas.

Kronikk: Gikk det for langt?

Barnehage- og skolestengingen har hatt store konsekvenser for samfunnets mest sårbare barn. Var det riktig valg?

Vil fremme barns rettigheter i den globale tekstilindustrien

Sammen har UNICEF og Oljefondet utarbeidet en veileder for bedrifter. Målet er å fremme barns rettigheter i den globale tekstilindustrien.