Barns rettigheter brytes på EUs grenser

Flyktningkrisen som utspiller seg på grensen mellom Polen og Hviterussland har blitt en politisk maktkamp. Vi vet foreløpig ikke hvor mange barn som befinner seg ved grensen, men UNICEF er svært bekymret for barna som blir utsatt for «pushbacks» og dermed ikke får den beskyttelsen de har rett til.

4000 mennesker på den polsk-hviterussiske grensen

Situasjonen har pågått siden tidlig høst, men eskalerte de siste dagene. Mennesker har blitt utsatt for vold og barn har trolig vært vitne til dette. Norge har sammen med andre land fordømt Hviterusslands handlinger og uttaler at taktikken er «uakseptabel og nødvendiggjør sterke internasjonale reaksjoner og samarbeid for å stille Hviterussland til ansvar».

Ifølge FN sitter over 4000 migranter og asylsøkere fast på grensen mellom Polen og Hviterussland uten mat, vann, ly eller tilgang på helsehjelp. Minst åtte mennesker skal ha omkommet av utmattelse eller frosset i hjel. Det er foreløpig noe uklart hvor mange barn som befinner seg ved grensen, men det er ikke noe tvil om at barn er fanget i situasjonen. UNICEF er dypt bekymret for disse barna.

barns rettigheter brytes

Selv om stater har rett til å regulere hvem som skal gis tilgang til dens territorium, skal denne regulering skje i tråd med internasjonal rett og særlig hensynet til barnets beste. Stater er blant annet forpliktet til å respektere, beskytte og oppfylle barns rettigheter slik de fremgår av FNs barnekonvensjonen. Barn har derfor, på lik linje med voksne, rett til å søke om beskyttelse og få beskyttelsesbehovet vurdert individuelt etter FNs barnekonvensjonen.

Når barn nå blir stoppet ved EUs grense, brytes deres rettigheter. Det er likevel ikke første gang vi ser eksempler på «pushbacks» langs migrasjonsruter. Ordet pushback brukes om statlige tiltak der flyktninger og migranter tvinges tilbake over en landegrense. Vanligvis umiddelbart etter de har krysset den, uten hensyn til deres individuelle forhold og uten mulighet til å søke asyl.

Dette skjer selv om «pushbacks» er i strid med internasjonal rett, slik FNs spesialrapportør for migranters menneskerettigheter nylig har uttalt. Denne praksisen er ikke forenlig med hensynet til barnets beste.

hjelpeorganisasjoner får ikke tilgang

Rapporter viser at hjelpeorganisasjoner ikke gis tilgang til området for å kunne hjelpe menneskene som nå sitter fast mellom Polen og Hviterussland. Det er ingen tvil om at barna befinner seg i en svært sårbar situasjon, og at de har et sterkt behov og ikke minst rett til nødhjelp. UNICEF ber om at norske myndigheter nå bruker ressurser for at barna raskest mulig får tilgang til nødhjelp som de har rett til. Sammen med andre FN-organisasjoner står UNICEF klare til å støtte myndighetene med humanitær hjelp for å kunne ivareta barna best mulig.

EU har uttalt at de vil innføre ytterligere sanksjoner mot Hviterussland, men til hvilken nytte for de barna som allerede befinner seg i den uholdbare situasjonen ved grensen, og de som muligens allerede er på vei? Det første steget må være å gi akutt hjelp til de som befinner seg ved den polske grensen og samtidig gi disse tilgang til Europas grenser.

Vi kan - og må - sikre at barns rettigheter blir forstått og beskyttet over alt. Et barn er et barn. Uansett omstendigheter.


Publisert av Anne-Mali Thyrum mandag 15/11/2021 - 12:58