Barna utelates fra verdens klimaplaner

Av de 103 klimaplanene UNICEF har gjennomgått, mener vi at kun 35 av dem tar tilstrekkelig hensyn til barn og unge. Kun 12% rapporterer at barn deltok i utviklingen av planene, og kun 1 av 5 klimaplaner referer til barns rettigheter eller rettferdighet mellom generasjonene på en meningsfull måte.

UNICEFs klimaambassadør, Penelope Lea, er en av flere unge som engasjerer seg sterkt i klimapolitikken. Hun mener at barn og unge tilfører nødvendig kunnskap og forståelse:

Det er vi som må leve med ettervirkningene resten av vår levetid. Det er helt nødvendig at de med makt lytter til oss unge, slik at vi sammen kan skape motstandsdyktige lokalsamfunn for fremtiden.

Penelope Lea, UNICEFs klimaambassadør

Klimakrisa er en barnerettighetskrise

Selv om mange anerkjenner at klimakrisen er en barnerettighetskrise, er det alt for få land som faktisk gjør alvor av barn og unges rett til beskyttelse og medvirkning. I Klimaplanen som Solberg-regjeringen la fram nevnes knapt barn, og i det offisielle nasjonale bidraget Norge har meldt inn til FN nevnes ikke barn og unge i det hele tatt.

Fagansvarlig for bærekraft i UNICEF Norge, Lage Nøst, mener at det er på høy tid at verdens klimaplaner prioriterer og inkluderer barn og unge.

– Den nye klima- og miljøministeren har vært flink til å peke på ungdom som en kilde til fornuft og inspirasjon i klimaarbeidet, så jeg håper den nye regjeringen vil overgå sine forgjengere med hensyn til reell involvering av barn og unge i klimaomstillingen.

Nøst peker på at Støre-regjeringen har lovet å lage en ny klimaplan raskt, og at dette er en mulighet til å ta større hensyn til barn og unges rettigheter og prioriteringer. 

– Den nye klimaplanen bør utarbeides i samråd med barn og unge, og innholdet må gjøres tilgjengelig på et språk barn kan forstå, sier Nøst.

Penelope Lea oppfordrer Norge til å ta tak

Fredag 5. november er «Youth and public empowerment” dagens tema på COP26 i Glasgow. Denne dagen er en gylden mulighet til å sette søkelyset på barn og unges rettigheter – særlig retten til et trygt klima og sunt miljø.

I den forbindelse har UNICEF Norge, Redd Barna og LNU oppfordret Norge til å signere «Declaration on Children, Youth and Climate Action», for å vise at Norge står i solidaritet med barn og unge i klimasaken.  

21 land, blant annet Sverige og Spania, har så langt signert. Alle som signerer inviteres til å bli med i en «High Ambition Coalition for Children» (HACC). Dette er en god anledning til å forsterke Norges posisjon som forkjemper for barn og unges retigheter, i tråd med FNs barnekonvensjon.

Klimaaktivist og UNICEF-ambassadør Penelope Lea har en tydelig oppfordring til Norges klima- og miljøminister Espen Bart Eide:

– Når vi vet, og anerkjenner, at klimakrisen er en barnerettighetskrise og en barnerettighetskamp, er det ingen grunn til at vi ikke skal signere denne deklarasjonen. Av de 21 landene som har signert, er det en overvekt av land som allerede rammes hardt av klimaendringene. Det er nødvendig at privilegerte land som har bidratt mest til og tjent mest på krisen vi står i, også undertegner.

Penelope Lea reiser til Glasgow tirsdag 9. november for å vise sin solidaritet med unge klimaaktivister og representere UNICEF.

Lea reiser til Glasgow med håp i bagasjen:

– Jeg håper på og forventer klimahandling. Alt annet vil være en stor skuffelse.

Siste nytt

Vi trenger dine meninger om rasisme

Vi trenger dine meninger om rasisme

Les mer
Se årets tale her
Barnas Tale. Blå logo

Se årets tale her

Les mer
Timian skal holde årets tale
Timian Heeren Tuastad holder Barnas tale 2021

Timian skal holde årets tale

Les mer
Publisert av Anne-Mali Thyrum fredag 05/11/2021 - 06:00