Nakenbilder på avveie

40 prosent av norsk ungdom mellom 18-20 år har tatt nakenbilder av seg selv, og så mange som 3 av 4 av disse har delt bildene med andre. De aller fleste angrer på bildedelingen. Det kommer fram i en undersøkelse InFact/YouGov har gjort på oppdrag for UNICEF og Telenor.

- At så mange ungdommer tar nakenbilder av seg selv, og at de deler bilder av seg selv og andre, er ikke overraskende. Dette ser ut til å ha blitt en del av ungdomskulturen. Likevel er det grunn til bekymring. Å oppleve å få bilder spredd og misbrukt mot sin viten og vilje er en grov integritetskrenkelse, og også et brudd på barn og unges rett til privatliv som vi må få slutt på, sier Kristin Oudmayer, som er fagansvarlig for barn og unge i UNICEF Norge.

Angrer på bildedeling

Undersøkelsen viser også at svært mange av ungdommene angrer på at de har delt bilder. 35 prosent sier at de angrer, mens hele 63 prosent av dem sier at de ikke ville gjort det igjen.

- Ungdommen må få forståelse for konsekvensene av å spre nakenbilder av andre, både for de som får sine nakenbilder spredt og for de som sprer bildene. Vi må derfor jobbe med å endre holdningene blant ungdommen selv. De må ta innover seg at ofrene risikerer å sitte igjen med selvmordstanker og skamfølelse over å ha mistet kontrollen over egen identitet, og at de selv risikerer straffeforfølgelse, sier Oudmayer.

Trenger kompetanse

UNICEF er opptatt av at foreldre, lærere, politi og rettsvesen, politikere, helsepersonell og ungdommen selv får mer kompetanse på området.

-  Lærere må møte ungdom som åpner seg med trygghet, omsorg og forståelse, og sammen med ungdommen bestemme hvordan man skal håndtere situasjonen. En gutt som hører at læreren vil ta det opp på fellesmøte med hele skolen vil ikke dele sine opplevelser med noen om alle skal få vite om det, sier hun.

Moralisering og straff nytter ikke

Når barn og ungdom henvender seg til voksne er det viktig at de ikke moraliserer over at de har tatt nakenbilder av seg selv. Det nytter ikke om ungdommen blir møtt med sinne og straff når de forteller at de har tatt et bilde av seg selv som har kommet på avveie. Det vil forsterke skamfølelsen; de vet allerede at de har gjort noe dumt, og trenger støtte, ikke straff.

Selvsagt bør foreldre snakke med barna om at de ikke bør gjøre det, men de voksne må samtidig være klar på at dersom de gjør det er det viktig at de sier fra. Konsekvensen av å reagere med sinne og straff er gjerne at barna sitter igjen med mer skam- og skyldfølelse. Barn har veldig stor evne til å ta på seg ansvar og skyld, selv om de ikke nødvendigvis er skyldige.

- Det er viktig at foreldrene får kompetanse til å håndtere situasjonen på en god måte. Voksne som møter ungdommen med omsorg og forståelse vil hjelpe dem med å håndtere situasjonen på en mer hensiktsmessig måte, og være en trygg havn, sier Oudmayer.

Skamfølelse

Hver tredje som opplever at bilder blir delt uten samtykke, skylder på seg selv med begrunnelsen at de visste at de ikke burde gjort det. Men man kan sammenligne det med å låne bort en bil; hvis det skjer noe med bilen, er det da din feil?

Konfliktrådet opplever ofte slike situasjoner. Ikke bare er det en belastning at et nakenbilde er på avveie uten samtykke fra den som er avbildet, men de føler også på et enormt svik fra en person de veldig ofte har et nært forhold til: det er vanskelig å skulle anmelde en klassekamerat eller en god venn. Resultatet er gjerne at de mister vennene i prosessen.

 

Straffbart

Regjeringen ønsker strengere straffer for de som deler nakenbilder av andre. Men fagmiljøene har delte meninger om hvilke virkemidler som vil være mest hensiktsmessig.

Ikke alle vet at det er straffbart å dele nakenbilder av andre, men de aller fleste er veldig klar over at det er galt. Lovverket er fragmentert, og det er vanskelig å kommunisere hva som er lovlig eller ikke. Det er i dag straffbart å skaffe, spre og oppbevare krenkende bilder av andre. Men det er også viktig å skille mellom de som gjør det for kynisk å utnytte ofrene og ungdom som gjør det spontant for å kjøpe seg aksept og anerkjennelse hos andre ungdommer. Det er en økende utfordring å håndtere slik spredning med den teknologiske utviklingen i dagens samfunn.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 40 prosent av norsk ungdom i alderen 18 – 20 har tatt et nakenbilde av seg selv
  • 75 prosent av dem har delt nakenbilder av seg selv med andre
  • 27 prosent har et nakenbilde av seg selv på egen enhet
  • 2 av 3 har mottatt et nakenbilde av noen andre
  • 35 prosent har angret på å ha tatt eller sendt et nakenbilde av seg selv
  • 63 prosent sier de ikke vil dele et nakenbilde av seg selv i fremtiden

Her kan du laste ned undersøkelsen som PDF

Slik kan du snakke med barna dine om bildedeling

www.foreldreskolen.no gir ekspertene i Slettmeg.no, Kripos og Helsesista sine beste råd og tips om hvordan foreldre kan snakke med barna om nakenbilder.

 

Mål om rent drikkevann er nådd

Sahel: Kolerautbrudd

På flukt med hæren i hælene

Unicef