Målet med UNICEFs vann-, sanitær- og hygieneprogrammer er å oppfylle barns rett til gode levekår og god helse. Folk skal få tilgang på trygge og rene toaletter. Vi må stoppe spredningen av vannbårne bakterier som fører til sykdommer som diaré og kolera – som også er hovedårsak til underernæring. Les mer om UNICEFs arbeid for rent vann

Hygiene redder liv

UNICEFs globale sanitære programmer har bidratt til at over 1,3 milliarder mennesker har fått opplæring i hvordan man skal bevare helsen ved hjelp av hygiene. Men fremdeles lever nesten 900 millioner mennesker i verden uten tilgang til toaletter eller latrine, og må derfor gjøre fra seg der de kan. 2,1 milliarder mennesker har ikke tilgang til vann som er trygt å bruke.

Hver eneste dag dør barn fordi de ikke har tilgang til rent vann og rene toaletter

- Vi trenger konkrete og innovative løsninger på hvor folk går på toalettet, ellers svikter vi millioner av våre fattigste og mest sårbare barn, sier Sanjay Wijesekera, som leder UNICEFs globale vann-, sanitær- og helseprogrammer.

Mister skolegang

Mange barn – og da spesielt jenter – går glipp av skolegang på grunn av mangel på toaletter og rent vann. Ofte må de bruke tiden til å hente vann til familien. Siden 2012 har Domestos og Unilever samarbeidet med UNICEF globalt, og det har bidratt til at 75.000 skolebarn har fått tilgang til rent vann og toaletter på skolen, noe som har bidratt til at de har møtt opp på skolen og kunnet legge grunnlaget for en utdannelse. 

Alle må bidra

For UNICEF er det veldig viktig med samarbeidspartnere fra næringslivet. UNICEF har mange forskjellige programmer, og er til stede i over 190 land. Støtten fra merkevarer og næringsliv gjør dette økonomisk og praktisk mulig. 

Samarbeider med Domestos for bedre toaletter

Samarbeidet mellom Unilevers merkevare Domestos og UNICEF begynte allerede i 2012. I løpet av disse seks årene har programmet gitt forbedrede sanitærforhold til mer enn seks millioner mennesker. Mer enn 75 000 barn har fått rent vann og tilgang til toaletter på skolen sin.

Stolt bidrag

- Vi i Domestos er veldig stolte av å kunne samarbeide med UNICEF i denne saken. På verdensbasis har Domestos et mål om å hjelpe 25 millioner mennesker med tilgang til rene og trygge toaletter innen 2020. Domestos er eksperter på toalettrenhold og –hygiene. Derfor er dette et naturlig og perfekt program å engasjere seg i, forteller Richard Düring i Unilever Norge.

Gjør en forskjell

Når du skal rengjøre ditt eget toalett kan du hjelpe UNICEF i arbeidet med å sikre rene og trygge toaletter verden over. Kjøper du en flaske Domestos donerer du samtidig 1,- til dette arbeidet. Slik kan alle yte litt, selv i noe så hverdagslig som toalettvask.

Domestos og Unilever støtter UNICEF i arbeidet med å bedre sanitære forhold i verden.
Domestos og Unilever Norge donerer 1 krone til UNICEF for hver solgte flaske med Domestos merket med UNICEF-etikett, og vil i 2018 donere minimum 21,5 millioner kroner globalt.
Siden 2012 har samarbeidet hjulpet mer enn 6 millioner mennesker til rene og trygge toaletter.
Over 75.000 barn har fått bedrede sanitærforhold i skolen. 
Domestos og Unilevers samarbeid med UNICEF er en del av Unilevers bærekraftplan (USLP)** og har som mål å hjelpe 25 millioner mennesker med tilgang til rene og trygge toaletter, innen 2020. 

*UNICEF støtter ingen merker eller produkter *Progress on sanitation and drinking water - 2015 update and MDG assessment, UNICEF and World Health Organisation, 2015 **https://www.unilever.com/sustainable-living/

Unicef